Katakomby, krypta, hrobka

16.08.2020

KATAKOMBY

- Je to místo síly nebo skrytých sil, kde lze navázat spojení s nevědomím, vnitřní spojení s druhými lidmi a energiemi našeho těla. Symbolizuje zkoumání našeho nitra, sestup do podvědomí, nevědomí, moudrost; hledání vnitřních kořenů, trvalých hodnot, skrytých schopností

/Příklad: Muži se zdálo, že nastoupil do výtahu s pár lidmi v jeho věku, bylo to jako nějaký výlet. Výtah jel pěkně hluboko pod zem, dokud nezastavili u nějakých katakomb - byla to menší místnost, tvarovaná do kruhu, takže všechny lebky mířily k nim, ať šli kamkoli. Cítil se divně, ale beze strachu, průvodce začal vyprávět o středověku. Byla tam i vtipná část, kdy někdo ukázal na lebku ve zdi, vypadající hloupě, všichni se smáli. Poté se výtahem vrátili zpět nahoru. Katakomby poukazují na to, jak snící zkoumá své nevědomí (pouze malou část), čelí pocitu setkání se smrtí. T. Crisp/

- Znamená zkoumání zkušeností z minulosti a jejich vlivu na náš současný život; nevědomé spojení s předky.

- Obvykle poukazuje na pocity ohledně smrti (znovuzrození). Je zde podobnost s prenatálním obdobím, v této souvislosti může být ve snu DÍTĚ/NAROZENÍ.  

- Můžeme zažívat pocity podvodu, klamu

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Setkávám se s hluboce pohřbenými vzpomínkami z dětství nebo s potlačenými částmi sebe sama? Mám nějaké pocity, týkající se minulých životů? Mám nějaké nevědomé strachy nebo děsy?

KRYPTA

- Často symbolizuje vaše hluboké pocity, vynořující se z nevědomí, též potlačené části nás samých.

/Příklad: Mladíkovi se zdál sen, jak s dívkou v jeho věku bojovali v temné prastaré kryptě sobřími pavouky a něco hledali. Když byli téměř u konce s hledáním, dívka naznačila, že chce mít sex, a tak běželi najít vhodné místo. Když jej našli, objevil se ještě větší pavouk, mladík držel v rukou nůž, kterým pavouka zabil. Poté se objevil přízrak/duch a náhle mladík s dívkou stáli v pracovně panského domu. Temná prastará krypta ukazuje, že snící našel cestu do svého nevědomí. Dívka představuje animu, ženskou část osobnosti, s níž se má sjednotit, aby se stal celistvým, ale v cestě mu stojí pavouci, tzn. pocity, závislost na matce. Zabití pavouka znamená, že udělalvelký krok k nezávislosti na matce. Duch je asi staré trauma/zážitek, který ho stále "pronásleduje". T. Crisp./ 

- Symbolizuje náš strach ze smrti, představy o smrti. Tyto pocity o smrti jsou někdy jako zkouška, zasvěcení, psychologické symbolické "umírání" (není to nic negativního). Sen vyzývá k tomu, abychom se odvážili čelit svému strachu ze smrti. V souvislosti s pocity o smrti může být místo krypty SVATYNĚ (tj.  posvátné místo, kde jsou uctíváni příbuzní, předci).

/Příklad: Muži se zdálo, že sestoupil do krypty, připadalo mu to děsivé, zažíval společenský obraz smrti (obecný strach lidí ze smrti), měl pocit prachu, rozkladu a pavučin. Přímo uprostřed mrtvého ticha, uprostřed smrti, zažil náhlý pocit věčnosti, jako by smrt nemohla existovat bez věčnosti/vzkříšení. Měl vizi, že člověk musí být uštknut hadem a zemřít, než se znovu narodí do transcendentního života. Poté viděl mnoho obrazů smrti/zrození, obrazy jen z pohledu biologických potřeb, fyzické existence, a tázal se sám sebe, zda je tohle všechno, co se nabízí? Chtěl najít transcendentálno ve všech aspektech života, ale nešlo to... Náhle mu to připadalo směšné a měl pocit, že všechno se navzájem prolíná (materiální i duchovní), že vše existuje jako sjednocená součást vesmíru. Ve snu si uvědomil, že hledá způsob, jak pomoci lidem překonat strach ze smrti. Snící hledá ve snu odpověď na otázku, jak pomoci lidem vyrovnat se se smrtí. Nejprve vnímá člověka jen jako fyzické tělo, chce pochopit věci zkoumáním fyzického světa, ale poté prozřeje, má širší vhled, zahrnující i duchovní podstatu. T. Crisp./

- Poukazuje na rodinné vlivy z dávné minulosti, pocity o mrtvých lidech/příbuzných, kontakt s mrtvými lidmi/příbuznými.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jaký mám vztah ke kryptě ve snu? Co to naznačuje o mém vztahu k nevědomí nebo smrti? Co objevím v kryptě? Jaké mám pocity? Jsem v kontaktu s někým, kdo je mrtvý? Uvědomuju si v tomto snu něco o smrti? 

HROBKA

SESTOUPIT DO HROBKY: Znamená symbolický sestup do "říše smrti", odebíráme se na místo velkého symbolického významu, kde můžeme načerpat sílu (v hrobce je obrovské množství síly, neboť smrt je součástí života). 

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Catacomb, Crypt, Death.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!