Jízdní kolo, jet na kole

21.11.2021

JÍZDNÍ KOLO, JET NA KOLE

- Tento dopravní prostředek má pozitivní význam. Slouží k jízdě ve všech směrech, lze sjet "kdeco", i ty nejužší cesty a stezky, na nichž navíc neplatí důležitá dopravní pravidla. Většinou je to příjemná a přirozená jízda, jsme ve styku s okolím. Sny jsou většinou uvolněné a radostné, zažíváme jakoby potěšení z jízdy, máme více energie.                                                                                                                                                               

- Jízda na kole je individuální, prováděná jen vlastní silou, bezhlučná. Veze nás "dobrá duše" kola. Znamená vždy něco individuálního, neboť jízdu tvoří kruhový či spirálový pohyb energie, který je typický pro individuační proces!

 - Jízda na kole symbolizuje naše osobní úsilí nebo motivaci, která nás má někam dovést; také vytrvalost a sebedůvěru, potřebnou k dosažení nějakých dovedností; duševní rovnováhu a sebevědomí, kterou potřebujeme k dosažení svých cílů. 

- Jízda na kole také může odkazovat na jednotlivé cykly pocitů nebo nálad, kterými právě procházíme. Dokonce můžeme prožívat nějaký cyklus pocitů/nálad a být v něm "zacyklení", uvěznění. (Abychom se z tohoto "zacyklení" dostali, musíme se naučit emoce pozorovat, neztotožňovat se s nimi.) 

- Ve snu mladých lidí: Může upozorňovat na to, že nejeví zájem o studium, učení, ale jsou spíše pro zábavu, chtějí si hlavně "vesele vyrazit do života". Může tedy představovat mladickou svobodu nebo nadšení, ale bez zodpovědného přístupu. Také může upozorňovat na možné nebezpečí při rozvíjení svých dovedností, sebedůvěry nebo dokonce adolescentní sexuality.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Vypovídá sen o mé osobní snazeposunout se v životě dál, změnit svůj život? Nebo sen naznačuje můj život jako celek? Jsou zapojeni i další lidé (a jakým způsobem)? Jaké postoje nebo dovednosti se ve snu projevují?

CYKLISTICKÝ ZÁVOD nebo JET NA KOLE S MNOHA DALŠÍMI LIDMI: To symbolizuje celkový náhled na vaši situaci v životě. Poukazuje na to, jak se cítíte ohledně svého místa ve společnosti, zda je pro vás život boj nebo radost, atd. Kolo představuje vaši osobní snahu vypořádat se s životem a místem ve společnosti. 

- (Např. první část závodu může být velmi náročná trasa do kopce, takže kolo pouze tlačíme před sebou, v další části závodu může být cesta přímá, potkáme se např. s rodinou, jede se nám dobře, atd. Celkově by to znamenalo, že první část života byla dlouhý obtížný výstup, ale v další části života toho dosáhneme více, budeme mít vřelejší vztahy, reprezentované rodinou.) 

CHLAPEC A DÍVKA NA KOLE, JEDEN MÁ PORUCHU: Může to naznačovat nějaké sexuální problémy.

PÁD Z KOLA: Zřejmě znamená ztrátu rovnováhy - tj. ztrátu sebedůvěry a sebevědomí, nebo též pocity trapnosti a zranitelnosti. Také to může naznačovat problém, který se vyskytuje ve vámi zvoleném životním směru; ztrátu vaší energie nebo nějaké selhání a neschopnost daného cíle dosáhnout.

LÉTÁNÍ NA KOLE: To představuje jakousi kouzelnou "víru" v sebe sama, takže jsme schopni dosáhnout věcí, které by jinak byly považovány za nemožné.

JET NA KOLE Z KOPCE: Má více významů: 1/ Riskovat nebo čelit nějakému riziku, přitom být odvážný;      2/ Možná, že vyžadujeme a potřebujeme péči druhých; 3/ Ztrácet nějaké výhody a převahu v životě;            4/ Zažívat pocit, že nás okolnosti k něčemu tlačí; 5/ Máme pocit, že jsme nad něčím ztratili kontrolu, nebo bychom ji mohli ztratit; 6/ Vracet se do minulosti, do vzpomínek. 7/ Životní cesta nás vede ke krásám každodenního života, spojujeme se se základy existence a získáváme nový a pozitivní náhled na život. 

JET NA KOLE NAHORU DO KOPCE: Znamená především obtíže, dřinu a velkou snahu, živoní boj a zápas.

JET NA UKRADENÉM KOLE: Naznačuje to váš pocit, že potřebujete takové dovednosti nebo sebedůvěru, jakou má někdo jiný ve vašem životě. Dosud jste sami nevyvinuli dostatečnou iniciativu, nevypěstovali jste si své schopnosti a dovednosti, které byste měli mít.

UKRADLI VÁM KOLO: Symbolizuje pocit ztráty vaší schopnosti prorazit v životě, prosadit se pomocí vlastního úsilí; ukazuje to na ztrátu vašeho nadšení nebo sebedůvěry.

SOUČÁSTI JÍZDNÍHO KOLA

JEDNO KOLO BICYKLU: Symbolizuje vaši celistvost (tj. to nejlepší z vás), kterou hledáte a potřebujete. Abychom se v životě rozvíjeli, potřebujeme dosahovat větší a větší celistvosti. 

JEDNO KOLO BICYKLU ZTRATÍTE nebo JE POŠKOZENÉ: Poukazuje na to, že jste v minulosti (možná v minulých životech) žili nebo dělali věci, které snížily vaši životní energii, efektivitu, a vaše "celistvost" je nyní rozbitá. Ztratili jste svou "celistvost", řádný vztah ke světu, životu, lásce. V současnosti se snažíte (nebo byste měli) vyřešit toto životní selhání a usilovat o dosažení celistvosti. 

PUMPIČKA NA KOLO: Zřejmě má souvislost se sexualitou, sexuálními přáními, atd. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Bicycle Cycling; E. Aeppli: Psychologie snu; J.A.Sanford: Sny a léčení

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!