Kamenné chodby, průvodce, hroutící se věž

11.10.2020

Jsem s kamarádkou (terapeutkou) a jejím mužem v nějakém prostoru, venku, moc nevím, jak ho popsat, jsou tam kamenné zídky a sloupy, je čtvercový... Vstupuji s kamarádkou do nějakého systému kamenných chodeb, ten vstup je hrozně nízký, mám strach, že se tam ani nevejdu, že tam uvíznu, kamarádka mě něčím natírá, nebo navlhčuje, procházím, jsou to různě točité chodby, kamenné, možná tam jezdí auta, jdou tam proudy studentů a doktorů, jsou to studenti medicíny, mě mrzí, že taky nejsem doktorka. Vycházím s nimi, možná se mnou už kamarádka není, venku je světlo, nějaké prostranství, a tam na sluníčku visí v takových závěsech děti, jsou pověšené jako na šnůře, každé má na tom svém závěsu kytky, je jich tam hodně, ti doktoři a studenti chodí mezi nimi a říkají, že ty děti chytají vitamin D, děti spí, jsou spokojené, ale když odcházíme, začnou plakat.

Tím systémem chodeb se dostávám do nějakého města v Jižní Americe, líbí se mi tam, chci vidět moře, nacházím mužského průvodce, který mě tam má dovézt, ale nemám z toho úplně dobrý pocit, původně je se dvěma dětmi, ale ty nechává být a jde se mnou, nejprve mě vede někam dovnitř k jeho kamarádce na rybí polévku a hamburger, pak vycházím ven, vidím krásné budovy, ale moře ne, ale motá se mi hlava, jak kdybych na moři byla, jak kdybych měla strach z výšky, musím od toho výhledu poodejít. Vracím se na místo, kde sen začínal, je tam kamarádka, její manžel, já, ten manžel je změněný, kleká si, je jakoby očištěný, mužný, kamarádka se s ním objímá a dávají si pusu. 

Ten sen končil tak, že jsem vyšla z toho čtvercového kamenného prostoru a dostala jsem se na nějakou věž z velkých květináčů s kytkami, po nich jsem se chtěla dostat dolů, ale ty květináče byly moc vysoké, že jsem nohami nebyla schopná dosáhnout z jednoho na druhý, už jsem cítila, že ta věž padá, tak jsem se pustila, a zachytila se nějaké kytky a tak se dostala dolů.

(žena, 34 let, 24/9/2020)  

VÝKLAD SNU:

Na začátku i na konci snu je hlavní "psychické prostředí" čtvercový kamenný prostor, různě členěný zídkami a sloupy. Čtverec je především symbol celku osobnosti, souvisí se 4 psychickými funkcemi (myšlení, intuice, cítění, smyslové vnímání). Znamená to, že se nacházíte (v době snu) ve středu své osobnosti, kde probíhá zápas s psychickými mocnostmi života. Sloupy poukazují na kreativní energii, Vaše osobní snahy v životě. Kámen znamená věčnost, trvalost, posvátný Střed, přítomnost vyšších sil.

Celkově jde o velmi významné psych. prostředí, poukazující na důležité proměny a poznání ve Vaší psychice/nitru.

Po vašem boku je kamarádka terapeutka - zřejmě i v tomto snu vystupuje jako Váš pomocný aspekt, pomocná energie ve Vašem nitru. Vstupujete do systému kamenných chodeb, s nízkým vchodem. Toto je jednoznačně symbol pro individuaci, individuální vývoj, sebepoznávání. Staré kultury využívaly kamenné chodby/jeskyně jako svatyně, znamenalo to bod přechodu z jednoho způsobu bytí do druhého, "střed duše", místo transcendence/proměny, transformace, kde zasvěcovaný člověk zažíval přítomnost něčeho "jiného", vyšší energie, atd.

Zažíváte něco jako určitý druh "zasvěcení". V přípravné fázi Vás pomocný aspekt (kamarádka) něčím natírá, tedy připravuje Vás na nějaké "zasvěcení"; natírání symbolizuje speciální přípravu.

Nacházíte se v jiném prostoru/dimenzi (asi jako když Alenka v říši divů padala králičí norou do hlubších rovin podvědomí/nevědomí), v hlubších vrstvách psychiky. Točité systémy chodeb znamenají především jiný, hlubší prostor ve vašem nitru, transformaci vědomí, viz výše. Přítomnost studentů, doktorů naznačuje léčebné schopnosti a léčivou energii této dimenze. V jedné chvíli litujete, že sama nemáte nějaké léčebné schopnosti. Opouštíte tento hluboký léčebný prostor, a dostáváte se zpět do vědomé úrovně. Celá tato scéna v chodbách zřejmě znamená, že se ve vašem nitru spustil hlubší samoléčebný proces (možná jen na podvědomé úrovni).

Slunce je symbolem vědomého poznání a intelektu. Rozzářené slunce znamená nějaký obrat (může jít o průlomový obrat ve vztahu, nějakém projektu, atd.) či jen to může naznačovat, že jste na správné cestě.

Dítě je symbolem pro nový růst, nové začátky; když je dětí více, znamená to, že sjednocení v psýše ještě nenastalo, že se tvůrčí síly spíše tříští do mnoha směrů. Kytky jsou definitivně symbolem pro růst, také otvírání schopností/pocitů, pozornosti, také smysl pro krásu, lásku, emoce... kytky vyjadřují pocity, vzkvétání schopností, atd.

Celkově tedy tato předchozí scéna znamená, že v psychice dochází k nějakému průlomovému obratu, rozhodně jste na správné cestě. Rýsují se nové začátky, nový růst, nové schopnosti, otvírání emocí, a stále jde o léčivý proces (lékaři a studenti).

Když opouštíte vědomě tento léčebný a růstový proces, děti začnou plakat - to zřejmě znamená, že buď nevěnujete dostatečnou vědomou pozornost tomuto růstu, anebo jde jen o uvolnění napětí, protože pláč znamená uvolnění.

Nicméně vše jste zvládla dobře (hlubší léčebné procesy v nitru) - asi i na vědomé úrovni - protože Vás vaše nitro vtahuje doslova ještě hlouběji, do hlubších rovin psýchy: dostáváte se do centra Jižní Ameriky - tj. zřejmě archetypální úroveň lidstva, úroveň zasvěcování/léčení jihoamerickými indiány (jako lidé máme ve svém nevědomí vše, co lidstvo kdy prožilo). Setkáte se se svým průvodcem - ten představuje archetyp "průvodce": hluboký princip, který nasměrovává/řídí váš směr v životě, intuitivní průvodce (ukazuje skutečně správný směr; např. indiáni měli své duchovní průvodce, totemy, atd.). Zprvu této energii (průvodci) však nedůvěřujete...

Nejprve Vás vnitřní průvodce dovede na jídlo - tzn. duševní "potrava", poskytne vám psychickou a životní energii, kterou potřebujete dostat. (Ryba byla vždy posvátným pokrmem, je symbolem pro regeneraci, obnovu životních sil.) Máte více energie, a teprve poté jste schopna vnímat a zažívat nádheru této hlubší úrovně ve svém nitru - vnímáte krásu různých "konstrukcí" (tj. budovy). Nevnímáte sice nevědomí (tj. moře), ale přesto zažíváte motání hlavy - tzn. že tato psychická úroveň je ještě příliš na Vaše běžné vnímání; je to příliš hluboce změněný stav vědomí, který je ještě pro Vás těžké ustát. (Ale i tak Vám nitro umožnilo zažít a chvíli vnímat změněný stav vědomí. Mimochodem pro navození změněného stavu vědomí používali indiáni rituály s bubnováním, v současnosti existuje např. technika "holotropní dýchání", atd.)

Závěr snu Vás opět vrací do středu osobnosti (viz začátek snu), energie vztahu kamarádky a jejího manžela je nějakým způsobem očištěná, pročištěná (může to skutečně poukazovat na ně dva v reálném životě, nebo oni představují nějaké aspekty ve Vás, a je to vaše očištěná energie, týkající se zřejmě vztahů obecně).

V úplném závěru jste na věži, vytvořené z květináčů. Věž symbolizuje především jednotu, rovnováhu protikladů a nejrůznějších principů. Zřejmě to poukazuje na Vaši údajnou jistotu, která se náhle začne otřásat (máte pocit, že věž padá). Určitá vaše přesvědčení a zásady, životní jistoty, nějaké vztahy, atd. vám mohou nyní připadat bezvýznamné... můžete mít nyní pocit, že se vytrácí pocit jistoty a bezpečí, že dochází k nějakému "rozvrácení" hodnot ve Vašem životě. K tomuto rozpadu jistot však dochází až poté, kdy jste si prošla hlubokým léčebným procesem v nitru, kdy jste zažila hluboký stav vědomí... (Mimochodem, hluboké psychické stavy a změny ve vědomí většinou vedou ke změně vnímání běžné reality - jinak můžete nahlížet na lidi a vztahy, situace, může dojít k přehodnocení priorit v životě, atd.) Jako by se rozpadal starý systém hodnot, ztrácíte staré jistoty, ale vlastně jde o zbavení se staré zátěže! Byla jste vytržena z ustrnutí, což by nyní mělo vést k volnějším podmínkám pro Váš rozvoj, k většímu "osvobození".

Celkově sen ukazuje, že jste si prošla hlubokým a očistným, léčebným procesem; z Vašeho nevědomí se aktivoval archetyp "průvodce" (obsahující nesmírně léčivou, dynamickou energii, nezávislou na vědomé vůli, hluboce emocionální), který Vás dovedl ke změněnému stavu vědomí. Teprve poté u Vás dochází k rozpadu starých přesvědčení a hodnot, starých jistot (v soukromí, v práci, atd.) - což se může zprvu jevit jako katastrofa (to staré se Vám v životě bortí) - ale zbavujete se tak staré zátěže, což vede k většímu osvobození od nejrůznějších omezení a vnitřních bloků.

Jinými slovy, teprve poté, co jste zažila hluboké změny ve vědomí, jste našla vnitřní sílu (spíše to bylo na popud vnitřního silného tlaku) odhodit to nepotřebné, nefunkční a staré, a dosáhnout větší míry volnosti a osvobození od starých psychických bloků a omezení. 

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!