Kočka, kocour, kotě

05.02.2022

KOČKA

- Znamená především ženskou část naší povahy, ochránkyni, zdravé ženské instinkty, sílu těla; na duchovní úrovni může být projevem "Velké Matky" a představovat základní prvky života, identitu ženy. Znamená také ženský tvůrčí (jakýkoli) proces, ženskou kreativitu (reálná část ženské povahy).  

/PŘÍKLAD: Žena se má ve snu starat o mazlíčky lidí, kteří jsou na dovolené, ale pokaždé na zvíře zapomene, a když se vrátí, je zvíře vždy na pokraji smrti. Po probuzení se cítí strašně. Tzn. že žena se v reálném životě nestará o svou přirozenou a instinktivní stránku./

- Reprezentuje hluboké psychologické tajemství, nějakou stínovou/temnou skrytou stránku vaší vlastní povahy, tajnou část v nitru.

- Symbolizuje útulný domov, domácnost, rodinu, pohodlí; naši potřebu být opečováván a/nebo potřebu či nutkání o někoho pečovat (kvůli blízkému fyzickému kontaktu). Ve snu se může kočka objevit z toho důvodu, že si nedokážeme doma udržet pohodu/svobodu/soukromí, nevěnujeme se dom. prostředí nebo o sebe příliš nepečujeme, odbýváme se, necháváme si mnohé líbit, mlčíme na urážky.        

- Symbolizuje vřelou náklonnost, dávání/přijímání citů, též rafinovanou ženskou sexualitu, též sexuální lásku, doprovázenou intenzivními vřelými city. Může být i předzvěstí narození dítěte.  

/PŘÍKLAD: Ženě se rok po smrti manžela zdál sen, že otevřela hlavní dveře a tam stála kočka, která čekala, až ji pustí dovnitř. Věděla, že to je "její kočka", a že ji už celé věky nekrmila a nestarala se o ni. Cítila se hrozně, že ji tak dlouho zanedbávala. Žena po ztrátě manžela také ztratila zdroj dávání a přijímání citů a náklonnosti./

- Může symbolizovat i falešný charakter.

- Symbolizuje nezávislost a zvídavost, může představovat i určitou formu praktické "moudrosti ulice", získanou zkušenostmi se zvládáním různých stresových situací.

- Také může symbolizovat nějaký váš kreativní projekt nebo podnikatelský nápad.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co se děje (co si uvědomuji) v souvislosti s kočkou ve snu, jak to souvisí s mým životem? Jaké pocity ve mně kočka ve snu vzbuzuje? Pokud jsou v tomto snu prvky péče nebo lásky, pečuji/starám se o tuto stránku svého života?

-- VE SNECH MUŽŮ: Souvisí s nějakou ženou nebou ženskou, intuitivní stránkou povahy muže. Může symbolizovat nezávislost, intuici a pocity, které možná varují před neviditelným nebezpečím. Může se také vztahovat na zlomyslnou ženu, která ve vztahu ukazuje své "drápky", škodolibost, lstivost, prohnanost, žárlivost, hněv nebo pomstychtivost ve vztahu. Může odkazovat i na matku.

-- POKUD UŽ JSTE NĚKDY CHOVALI KOČKU: Kočka ve snu může reprezentovat vaše vlastní (možná nevědomé) přání mít dítě. 

-- POKUD JSTE ALERGIČTÍ NA KOČKU: Může znamenat negativní a ohrožující reakci na nějakou situaci nebo vztah.

DRÁPY KOČKY: Škodolibost, zlomyslnost, zášť, skrytá agrese; touha ublížit, "zatnout drápy" do někoho; citová vázanost/závislost.

OCAS KOČKY: Ocas je velmi výrazná, viditelná a aktivní část kočky, takže představuje vyjádření vašich instinktivních pocitů.

ČERNÁ KOČKA: Může znamenat smůlu/zlo, úzkost, strach obecně, strach ze špatných zpráv. Může souviset s něčím neznámým/záhadným, skrytým, co vzniká z nevědomí. Může také symbolizovat ženský tvůrčí proces, ženskou kreativitu (tvůrčí potenciál se vynořuje z neznáma), sexualitu. Také záleží na vašich asociacích (zda v černé kočce vidíte štěstí nebo smůlu; víra, že černá kočka je zlá, pochází ze středověku, kdy byly ženy obviňovány z čarodějnictví, jejich kočky byly také považovány za zlé).

BÍLÁ KOČKA: Může představovat ženskou intuici a spojení s přirozenou krásou ve vás, staré božstvo, transformační ženský princip.

KOČKA DOMÁCÍ: Zřejmě se přespříliš zaobíráte otázkami "civilizace" a tím, co od vás společnost očekává.

KOČKA DIVOKÁ/ZDIVOČELÁ/TOULAVÁ: Symbolizuje nezávislost, sexualitu, promiskuitu, také potřebu zkoumat ženskost. Zpodobuje také lstivost, prohnanost, kradmost, nenápadnost, dravost, inteligenci, mazanost, schopnost přežít. Také může znamenat, že jste na dně nebo vás nyní provází smůla.

ROZZLOBENÁ KOČKA: Ve snu ženy to zřejmě zpodobuje ji samotnou, nebo jsou tak zpodobeny pocity ohledně nějaké její kamarádky.

MLUVÍCÍ KOČKA: Schopnost vyjádřit ženské pocity, intuici nebo projevit sexualitu; uvědomění si pocitů ohledně emocionální či sexuální přitažlivosti/PŘÍKLAD: Muž byl na návštěvě u kamaráda, kde byla jeho matka a kočka, která byla mluvící - mluvila spíše ženským hlasem, velmi jasně. Muž cítil velký úžas a přemýšlel, jak se kočka mohla naučit lidskou řeč, poté si všiml, že kočka má drobné, dokonale tvarované jakoby ženské rty a na nich červenou atraktivní rtěnku. Sen má směs sexuální přitažlivosti, ženskosti a schopnosti ji vyjádřit./

KOČKA A KOTĚ ZE SOUSEDSTVÍ: Pokud kočka a kotě ve snu nejsou ze stejné rodiny jako vy, může to poukazovat na to, že navazujete vztah s novým partnerem a jeho dítětem. Je také možné, že jste si v reálném životě vytvořili vazbu s dítětem, které není vaše.

KOČKA MÁ KOŤATA: Touha po miminku, pocity ohledně plodnosti, miminka nebo vlastního dětství.

KOČKA CHYTÁ MYŠ: Tato situace symbolizuje činnost, kdy v sobě řešíte nějaký problém, nebo to symbolicky poukazuje na hru "kočky s myší" v práci nebo ve vztahu.

SKUPINA KOČEK: Symbolizuje skupinu žen; vztahuje se k různým náladám/pocitům.

STRACH Z KOČKY: Strach z ženského pohlaví, ženskosti v sobě, strach z žen. Nebo potíže při setkání s pocity a intuicí, vnitřní pocit nebezpečí.

CHOVATELSKÁ STANICE PRO KOČKY: Obecně to naznačuje nějaký odpočinek, nepřebírání zodpovědnosti za své ženské kvality. Může odkazovat i na vaše pocity ohledně narození dítěte. (Také záleží na tom, zda chováte kočky.) 

/HISTORIE: Dnešní kočky domácí pocházejí z kočky divoké, jejíž domestikace začala před 10 000 lety. Ve starověkém Egyptě byly kočky pokládány téměř za božstva, byly zasvěceny bohyni Bastet (Bast), ztělesňujiící rafinovanou ženskost, laskavost a klid, ale i rozzlobené až kruté chování. Bastet byla bohyně potěšení a radosti, domácnosti, rodiny, plodnosti, porodu, tělesné lásky, ochránkyně žen, dětí a domácích koček, chránila před nemocemi. Egypťané ji později spojili s divokou lví bohyní Sachmet do jedné bohyně, zatímco ve starověkém Řecku/Římě ztotožnili Bastet s Artemis/Venuší./

KOCOUR

- Symbolizuje především mužskou sexuální touhu, ale také agresivitu, promiskuitu.

KOTĚ

- Zřejmě symbolizuje vaše pocity ohledně zranitelnosti nebo útlého dětství. Může také představovat naléhání ze strany rodičů.

- Naznačuje ženské sexuální pocity a emoce, které se stále rozvíjejí, a které mohou být pociťovány jako nutkání pečovat a vychovávat, starat se, pěstovat, atd. Jde o vaše pocity, týkající se péče o někoho/něco (zranitelného), také starostlivost a ochranitelské pudy.                                                                                    /PŘÍKLAD: Žena našla v zásuvce kredence napůl mrtvé kotě, začala o něj pečovat a krmit jej. Pak ho vzala do zahrady, kde seděla pozorující zlověstná kočka; žena se bála, co kočka udělá, tak jí řekla, aby kotěti neublížila. Kotě symbolizovalo dětsky upřímnou ženu, kterou snící žena celý život nenáviděla, přísnou kočkou byla ona sama; až v pozdním věku si vše emocionálně uvědomila a začala mít pro tu ženu soucit a pochopení./ 

- Také může oznamovat narození dítěte.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Má kotě ve snu souvislost s vaší vlastní zranitelnou ženskostí? Bylo kotě zanedbáváno a můžete mu věnovat péči a lásku? Jaké jsou vaše pocity ohledně raného dětství?

BÍLÉ KOTĚ: Představuje instinkt dávání a přijímání citů. 

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Cat Cats, Kitten; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů, Příběh cesty na Sever I; J. A. Sanford: Sny a léčení; C. Nesso: Tajemství snů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!