Loď, loďka/člun, motorový člun, kánoe, plachetnice, ponorka

27.12.2022

LOĎ

- Má hlubší význam, jde o numinózní, archetypální symbol.

- Symbolizuje postoje, které nám umožňují mít jasnou hranici a jistotu ohledně toho, kdo jsme. Je to naše důvěra a práh, oddělující bdělé já od hlubokého kolektivního nevědomí. VRATKOST/STABILITA LODI dává představu o poměru sil mezi vědomím, bdělým já (loď) a nevědomím (moře). 

- Symbolizuje to, co nás nese životem - tj. vědomí, tělo, já, osobnost (se všemi světlými i temnými stránkami), víra, ideje. Když PLUJEME NA DOBRÉ LODI - tzn. že něco solidního nás veze životem.

- Znamená také místo bezpečí uprostřed bouře života, tzn. naše pozitivní postoje a silné stránky, umožňující čelit našim obtížím.

- Také může poukazovat naději na změnu, nové věci.

- Znázorňuje naši cestu životem, drsné i klidné zážitky; poukazuje na současnou situaci, prostředí,  vztah. Může také ukázat, co se děje ve vztahu. Není lehké se odpoutat od situací, které prožíváme (úzké vztahy, pracovní situace, životní prostor, rodinné zázemí). 

- OKOLNOSTI (prostředí), TÝKAJÍCÍ SE LODI, naznačují naše postoje/přesvědčení, pocity, týkající se našeho spojení se světem - jsme "ztraceni", v "bouřlivé situace", na "klidném" moři, v "těžkých časech", v "suché" loděnici, atd. Jde především o pocity ohledně naší cesty životem, současné životní situace a toho, s čím se setkáváme. 

/Ukázka: Muž je ve velké skleněné lodi se svou ženou. Moře je velmi rozbouřené a muž se obává, že se loď potopí. = Několik týdnů po tomto snu žena muže opustila, manželství se rozpadlo. T. Crisp./ 

/Ukázka: Muži se zdálo, že je uvnitř velké lodi, asi tankeru. Bylo tam hodně cestujících, ale zdálo se, jako by všichni byli uvězněni v obrovské místnosti, která byla velmi špinavá, bezútěšná. Lidé si neuvědomovali, že jsou vězni. Kdyby se někdo pokusil utéct, pak by si uvědomil, že je uvězněn. = Loď poukazuje na situaci, ze které je těžké se dostat; muž si teprve teď uvědomuje, že je v pasti, v níž je zapletený s jinými lidmi. T. Crisp./

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Pokud nejsem na lodi sám, co říká sen o plavbě společně s jinými lidmi?  Jaká je situace (bouře, klid, atd.) a jak to souvisí s mým životem? Řídím loď nebo jsem pasažér?  

PŘÍĎ: Představuje naši sílu vyrovnat se se životními změnami.

KÝL: Symbolizuje naše osobní přednosti, základ naší osobnosti nebo identity.

KORMIDLO: Zobrazuje jistotu ohledně směru v životě; schopnost nabrat životní směr a udržet si jej proti jiným vlivům.

TRAJEKT: 1/ Symbolizuje přechod z jedné životní fáze (situace) do druhé. 2/ Může poukazovat na citové vazby ve vztahu. 3/ Někdy také souvisí se smrtí nebo ztrátou někoho. 

TRAJEKT PŘES ŘEKU: Můze znamenat konec vztahu 

BÍLÁ LOĎ: Symbolizuje smrt.

LODĚNICE: 1/ Především znamená nějaké bezpečné "místo". Může znamenat náš pocit bezpečí poté, co jsme opustili "vnitřní cestu". 2/ Může představovat  bezpečný konec vztahu. 3/ Symbolizuje konec nebo začátek životní cesty, začátek další fáze života, životní změnu. 

SUCHÁ LODĚNICE: 1/ Ukazuje na probíhající nezbytné změny v životě. 2/ Symbolizuje okolnosti, které nevedou k aktivnímu zapojení do projektu nebo vztahu. Také ukazuje na nějaké zpoždění. 3/ Může to mít souvislost se špatným zdravím. 

KOTVÍCÍ LOĎ: Představuje bezpečnost, stabilní vztah nebo situace (jde o opak bezcílného toulání, poflakování se životem).

NALODIT SE: Znamená nezávislost nebo osamělost. Vstupujeme do neznámé situace, čekají nás nové příležitosti a události. Též nastala vhodná příležitost pro nové vztahy.

ODPLOUT NA LODI/LOĎCE Z PŘÍSTAVIŠTĚ: Znamená, že nás čeká "odchod do světa", dáme světu něco ze sebe prostřednictvím vztahů a života s lidmi. 

VYDAT SE NA VÝLETNÍ PLAVBU: Symbolizuje touhu po vztahu s ostatními nebo chceme být součástí života jiných lidí. Chceme nechat svůj běžný život za sebou a chopit se nových příležitostí, vztahů. 

LOĎ PLUJE NA MOŘI: Má mimořádný význam, symbolizuje běh lidského života (veškerá nebezpečí, nástrahy, dobrodružství), moře představuje nevědomí, loď znamená vědomí. Když loď dopluje přes moře nevědomí k nové pevnině, má to velmi silný a pozitivní význam (I Ťing: "Je dobré přeplout velkou vodu").

PLOUT NA LOĎCE/LODI S NĚKÝM JINÝM: Situace, do které jsme zapojeni s jinými lidmi/osobou, např. manželství, obchodní partnerství, ozbrojené síly, atd. Jde o vztah, sdílenou cestu, jsme všichni "na jedné lodi". 

VYLODIT SE: Opouštíme určitou fázi života (např. končící mateřství, manželství nebo zaměstnání, končící vztah) a vstupujeme do nové životní fáze, kdy nás čekají velké změny, nové příležitosti. 

OPUSTIT LOĎ, ALE NECHAT NA NÍ ZAVAZADLO/TAŠKU: Poukazuje na ztrátu sebevědomí nebo vlastní ceny - např. v souvislosti s ukončením zaměstnání, odchodem dětí z domova, atp. 

POTÁPĚJÍCI SE LOĎ/ČLUN: 1/ Znamená strach z konce vztahu, obtížných událostí, závažných okolností (např. děti opouštějí domov) - tzn. společná kolektivní "cesta lodí" končí. 2/ Může naznačovat blížící se nemoc (nebo dokonce smrt).

ZTROSKOTÁNÍ LODI: Znamená osobní zhroucení, selhání, neschopnost vyrovnat se se životem.

ZTROSKOTÁNÍ LODI NA MOŘI: Symbolizuje smrt těla, zanikající já, které nás "nese" životem.

LOĎKA, ČLUN

- Představuje určitou konzistenci, stabilitu v životě, zvláště emocionální. (Má podobný význam jako jízdní kolo.) 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Stojím u kormidla a řídím? Unáší člun proud? Potápí se za bouře?

MALÁ LOĎKA/ČLUN S DALŠÍ OSOBOU: Symbolizuje náš vztah s touto osobou. Pocity vyjádřené ve snu mohou odkazovat na nevědomé pocity v tomto vztahu.

LOĎKA BEZ VESEL: Celkově symbolizuje vaši nerozhodnost, nedostatek iniciativy. Poukazuje na to, že jste špatně vybaveni k řešení situace, ve které se právě nacházíte. Zřejmě jste ztratili motivaci nebo jste pod vlivem vnějších událostí, které řídí váš život. 

LOĎKA NA SOUŠI: Možná naznačuje situaci, kdy jste "na suchu" (bez motivace, bez energie) - zažíváte nejistoty, pochyby. Může se týkat projektu, vztahu nebo úsilí, které nelze rozběhnout nebo se "zaseklo". 

HODNĚ LODĚK/ČLUNŮ: Poukazuje na vztahy k jiným lidem.

CHYBĚJÍCÍ LOĎKA/ČLUN: 1/Poukazuje na chybějící příležitosti, neuchopení významu nějakých důležitých situací a událostí. 2/ Může také poukazovat na nezvládnutý vztah.

VESLOVAT: Symbolizuje vaše osobní dovednosti nebo snahu dosáhnout cíle. To, jak jste úspěšní ve veslování, ukazuje na to, jak hodnotíte své vlastní úsilí o dosažení cílů nebo o nasměrování v životě. 

PLOUT NA LOĎCE V NOCI: Klasický archetyp hledání vlastních kořenů v životě, cesta do nevědomého prožitku. 

VYTÁHNOUT LOĎKU NA BŘEH A VYSTOUPIT: Znamená to záměrný konec nějaké cesty, projektu nebo vztahu.  

MOTOROVÝ ČLUN

- Poukazuje na mocné pocity, silné emoce a impulsyukazující životní směr (např. silná úzkost, osamělost, boj o přežití, závislost, láska, touha po bohatství mohou být "motorem", který nás motivuje něco udělat, riskovat, vstoupit do vztahu nebo se něčemu vyhnout.)

- Ukazuje, jak si řídíme vlastní život (podobný význam jako auto), ale je zde zdůrazněn větší pocit izolace, osamělosti.

/Ukázka: Muž plul s manželkou na velkém a krásném motorovém člunu po řece, vypadající jako hustá břečka. Muž neřídil člun. Pluli krajinou, když manželka hodila přes palubu nějakou důležitou obálku (s dokumenty důležitými pro dosažení cíle). Muž chtěl zastavit a obálku získat, ale připlouvaly další čluny. Podařilo se mu pákou snížit rychlost, ale čím víc se vzdalovaly od obálky, tím méně důležitá byla. Náhle se manželke ocitla na pravém břehu řeky, bezdůvodně opustila člun. Muž přemýšlel, jak se může dostat zpět na palubu, když si všiml, že řeka je plná haraburdí a plevele, pařezů, kůlů, plechovek, atd. Nenašel ovládání člunu, ale přesto přirazil ke břehu, kde byly schody, a manželka nastoupila. Byl velmi potěšen a cítil lásku a radost, že se dostala na palubu. Vřele ji políbil a pomalu odpluli. Cítil, že když poplují pomalu, podaří se jim proplout tou špínou. = Muž měl sen v době odloučení v manželství, neměl situaci pod kontrolou (neřídil člun). Sen ukazuje odloučenost, opětovné sblížení a naději na vyčištění a pomalé obnovení vztahu. T. Crisp./

KÁNOE

- Má stejný význam, jako loďka/člun, ale v kontextu přírody, divočiny a přežití. Poukazuje na přítomnost přírody, což může být úžasné nebo děsivé.

- (Podle staré havajské kultury symbolizuje smůlu na následující den nebo smrt známého, protože Havajci ukládali mrtvé do kánoí.)

PLACHETNICE

- Stejný význam, jako loď/loďka, ale je zde zdůrazněn duchovní aspekt, duchovní síly, spiritualita. 

PONORKA

- Symbolizuje silné pocity a nutkání, vynořující se z nevědomí. Představuje tak způsob, jak prozkoumat svůj vlastní vnitřní obsah a ukrytou vnitřní moudrost.

- Zpodobuje vaši schopnost setkat se s hlubinami pocitů a prožitků ve vašem nevědomí, ale zároveň být schopni správně fungovat v každodenním světě. 

BÝT V PONORCE S JINOU OSOBOU: Zřejmě to ukazuje na vztah, jaký máte s danou osobou; vaše pocity ve snu odkazují na nevědomé pocity v rámci tohoto vztahu. 

PONORKA JE OHROŽUJÍCÍ/VÝHRUŽNÁ: Zřejmě jde o váš strach z vnitřních emocí nebo vnitřních nutkání. 

PONORKA SE VYNOŘUJE: Znamená to, že emoce z nevědomí prosakují do vašeho každodenního života. 


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů, Příběh cesty na Sever I.; J. A. Sanford: Sny a léčení; C. Nesso: Tajemství snů; T. Crisp: Dream Dictionary - Boat Ship, Ship, submarine

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!