Ložnice, postel, matrace, polštář

06.08.2023

LOŽNICE

- Znamená situaci, kterou jste si v životě sami vytvořili ("jak si usteleme, tak si lehneme"). Nějaké záležitosti vyžadují vaši pozornost - zřejmě něco, související s intimitou, vztahem/manželstvím, není v pořádku.

- Symbolizuje osobní nevědomí; poukazuje na prolnutí našeho "známého já" (vědomí) se "spícím já" (podvědomí, tj. nevědomé/latentní části v nás), tzn. překlenutí propasti mezi vědomím a podvědomím. Jde tedy o "posvátné" místo, kde se hluboce setkáváme se sebou samými.

- Souvisí s blízkými vztahy, poukazuje na to, jak se vám daří v "jemných" a intimních oblastech vztahu. Symbolizuje sexuální potěšení, touhu po potěšení, sexualitu, intimní život, někdy spíše smyslný než sexuální kontakt; také však smysl pro závazek vůči partnerovi. V intimitě se vlastnosti toho druhého stávají vaší součástí a dojde k prolnutí.  

- Může také symbolizovat jakési "testovací" místo vztahu.

- Znamená uvolněné pocity, potřebu odpočinku, touhu stáhnout se do sebe, touhu uniknout ze světa, mít více času pro sebe, být pasivní.

- Také může poukazovat na nějakou nemoc.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jaké mívám pocity, když jdu spát? Zažívám strach ve snech nebo ve tmě? Jak zvládám intimitu? Existují náznaky, že mám vztahové problémy? Toužím po odpočinku nebo útěku?

MALÁ LOŽNICE: Může znamenat, že váš partner vám nedává dostatek prostoru, tzn. možná potřebujete více času o samotě; 2/ Může poukazovat, že jste neochotní (či nejste schopni) s partnerem/partnerkou sexuálně experimentovat.

LOŽNICE RODIČŮ: Zde může být počátek našich dnešních potíží, takže současný problém je přenesen do této místnosti. 

POSTEL

- Má stejné symbolické významy, jako LOŽNICE, viz výše. 

- Může to znamenat, že nějaké záležitosti vyžadují naši pozornost v životě.

- Také může představovat spánek, problémy se spánkem (nespavost, starosti, fyzická bolest, únik ze světa do spánku, atd.), sebemučení, iluze.

- Symbolicky vyjadřuje naši nevědomou situaci, naše "spící já" (tzn. části v nás, které jsou stále nevědomé), setkání s naším nevědomím.

NĚCO NÁS RUŠÍ ZE SPÁNKU: Znamená vnitřní neklid, který ještě nedosáhl úrovně vědomí, je třeba se mu poddat.

POSTEL STOJÍ VLEVO: To odpovídá úrovni nevědomí. 

PATROVÁ POSTEL: Většinou souvisí s dětstvím nebo sdílením prostoru z dob dětství. Může se také týkat nevyjádřených sexuálních tužeb dospívajících. HORNÍ PATROVÁ POSTEL: Symbolizuje někoho na nejvyšší pozici, nejdůležitější osobu, kterou respektujete (většinou starší osoba). 

MANŽELSKÁ POSTEL (DVOJLŮŽKO): Symbolizuje vztah (události ve snu, týkající se postele, ukazují, jaký je stav vašeho vztahu). OSAMĚLÉ SPANÍ v manželské posteli: buď partnera nemáte, nebo o něj nemáte zájem; nebo si jednoduše užíváte svůj vlastní životní prostor.

VYVÝŠENÁ POSTEL: 1/ Souvisí s pocitem bezpečí (únik před něčím nepříjemným: myši, úzkost, atd.).        2/ Nebo symbolizuje velitelskou pozici.

MATRACE

- Má stejné symbolické významy, jako LOŽNICE, POSTEL, viz výše.

NEPOHODLNÁ MATRACE: Znamená buď potíže ve vztahu, nebo vás skutečně něco trápí během spaní. 

HNIJÍCÍ MATRACE: S vaší životní situací je něco hodně špatně. 

POLŠTÁŘ

- Symbolizuje především pohodlí, podporu.

- Znamená váš postoj, který vám pomáhá zmírnit tvrdé "rány od života". 

POLŠTÁŘ MÁ SPECIÁLNÍ FUNKCI (pomoc při spánku, držení těla, atd.):  Tato funkce ovlivňuje vaši náladu či sebevědomí, ovlivňuje váš život.

OBJÍMÁNÍ POLŠTÁŘE: Cítíte se zřejmě sami a potřebujete kontakt.

NĚKDO VÁM DARUJE POLŠTÁŘ: Naznačuje spojitost s touto osobou, na níž spoléháte nebo jí chcete být nablízku; též může symbolizovat náhradního milence, kterého si držíte.

VĚCI SKRYTÉ POD POLŠTÁŘEM: Nalézáte věci pod polštářem, tzn. hledáte něco, o čem tušíte, kde to hledat. 


T. Crisp: Dream Dictionary - Bedroom, House, Home, Furniture, Bed, Pillow; E. Aeppli: Psychologie snu.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!