Mořští hadi

02.07.2020

Byla jsem někde na vysokém místě a koukala jsem na moře. Vedle mě bylo nějaké dítě (asi - nevím kdo) a viděla jsem čisté moře. Najednou jsem na dně toho moře uviděla obrovské silné mořské hady (o takových si představuji mluvil Jaroslav Dušek) a zároveň jsem viděla nějaké dítě (asi ke mně nějak patřilo) co bylo v tom moři a schovalo se.

Byl to zvláštní sen a ráda bych věděla, co si o něm myslíte.

Děkuji.

(žena, 51 let, 12/8/2016)

VÝKLAD SNU:

Začátek snu Vám ukazuje, v jakém jste právě rozpoložení, jak se skutečně cítíte ve svém nitru. Zabýváte se v životě duchovními věcmi, a dost možná se i snažíte uniknout před realitou (snad deprese/stres z práce), ale to víte nejlépe sama. Vnímáte při tom velkou hloubku své bytosti, a také běžně v životě si uvědomujete své nitro i sebe sama. Jisté je, že ve vašem vědomí lze v brzké budoucnosti očekávat jistý posun, hlubší uvědomění si své současné situace, přání a tužeb.

Zároveň si pomalu začínáte uvědomovat svůj "potenciál", který v budoucnu ještě poroste, vaše duchovní schopnosti zesílí a budete se stávat (po psychické stránce) celistvější osobností. Co konkrétně představuje tento "potenciál"? Jsou to různá nadání, talenty, schopnosti, čerstvé vidění světa, jsou to vlastně jakoby Vaše "poklady", které máte v sobě, a které ještě nejsou plně vyvinuté. Sen vyzývá k tomu, abyste se zaměřila na sebe a rozvoj svého potenciálu, nechala jej růst a sílit, a věnovala se tomu, co Vás baví. Tím potom i lépe najdete to, co by Vás naplňovalo více, než je Vaše současné zaměstnání.

Jste schopná lépe svůj "potenciál" vnímat, neboť jste otevřenější ve svém nitru (možná se i nyní v životě začínáte více věnovat tomu, co Vás doopravdy baví). Dovede Vás to v životě ještě dál, na hlubší úroveň. Bude Vás to "nutit" věnovat se více tomu, co Vás skutečně baví a naplňuje.

Ve Vašem nevědomí, v nejhlubších vrstvách psychiky, se vynořil zdroj energie, abyste viděla, co ve Vás skutečně je. Tento zdroj energie (spojující v sobě mužský a ženský princip), má dvojí povahu (může být léčivou, transformační silou nebo škodlivou silou, jedem). Je to duševní síla, životní energie, vnitřní moudrost. Z jiného úhlu pohledu můžeme na tuto životní energii (ve formě mořských hadů) pohlížet jako na "průvodce" při zasvěcování šamanů, jasnovidců a věštců. (Jakoby tyto energie představovaly pojítko mezi tímto a oním světem, a propojovaly nejhlubší vrstvy nevědomí s vrstvou vědomí.)

V závěru snu se objeví tentýž "potenciál" růstu, jako na začátku, ale nyní je "skrytý". Jde o to, že Vaše skutečné schopnosti/talent zůstávají dosud skryty, je to Vaše budoucnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Celkově sen velmi jasně hovoří o tom, že jste na správné cestě - jakoby sen říkal "tudy vede cesta, tady je tvůj potenciál/skrytý poklad v tobě, jdeš správně". Je to hodně hluboký a krásný sen, ukazuje Vaše hlubší propojení s nevědomím/nitrem, a sen navíc jasně naznačuje směr Vaší cesty - věnovat se tomu, po čem skutečně v nitru toužíte, odhalovat sebe sama a dělat to, co Vás doopravdy naplňuje. Nebude to možná snadné, je to otázka času, možná najdete i lepší pracovní uplatnění, než je tomu doposud. Přeji vám hodně štěstí v životě.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!