Nastal čas "mentálního úklidu" v sobě

12.12.2021

PŘÍPRAVA NA MENTÁLNÍ ÚKLID

Možná právě teď je dobrý čas na to, abychom důkladněji probrali svou minulost a zjistili, čemu jsme věřili a jak nám to ubližovalo. Vždyť za téměř všemi našimi problémy je nedostatek sebelásky a pocit, že za nic nestojíme. Jak uvádí Louise L. Hay, "pokud vůbec existuje nějaký problém, jedná se právě o nedostatek lásky k sobě samému". Podívejme se tedy, odkud se takový problém vzal.

Než s očistou začneme, je třeba zjistit, co vlastně budeme "uklízet". Když doma děláte jarní úklid, vezmete každou věc do ruky a důkladně si ji prohlédnete. Na některé předmety se díváte s láskou a oprašujete je nebo leštíte, aby vypadaly jako nové. Některé potřebují opravit nebo předělat. Zařídíte to. Jiné už vám neslouží a je načase se jich zbavit - staré noviny, časopisy nebo papíry vyhodíte do odpadků s klidným svědomím. Kvůli úklidu se přeci nebudete rozčilovat.

Stejně probíhá úklid na mentální úrovni. Není důvod se rozčilovat kvůli tomu, že přišel čas vyhodit něco, čemu jste dříve věřili - zbavte se toho stejně snadno, jako když odhazujete smetí do koše. Probírali byste se kvůli drobkům ve včerejších odpadcích? Chcete se snad rýpat ve starých mentálních odpadcích?

Když vám některá myšlenka nebo přesvědčení neslouží, zbavte se jich. Nikde není psáno, že tomu, čemu jste věřili dřív, musíte věřit navždy. Jen hlupák nemění své názory!!

Jaká jsou naše nejčastější omezující přesvědčení?

- Nestojím za nic.

- Nedostatek sebelásky

- Život je nebezpečný

NALEZENÍ A ČIŠTĚNÍ NEGACÍ

Nyní si ukážeme, jak najít a vyčistit konkrétní omezující přesvědčení, která utváří a negativně ovlivňují náš život. Nahlédneme nyní do své minulosti.

Cvičení: Čištění negací

1/ Napište si na list papíru vše, za co vás rodiče kritizovali, a co s vámi podle nich nebylo v pořádku. Jaká negativní, omezující poselství jste si vyslechli? Kolik negací o sobě jste slyšeli? Snažte se vzpomenout si na všechna... Co říkali o penězích? Co říkali o vašem těle? Co říkali o lásce a mezilidských vztazích? Co říkali o vašem tvůrčím talentu? Všimli si vůbec vašich skutečných talentů?

Až budete mít seznam hotový, podívejte se na něj co nejobjektivněji, a uvědomte si, že odsud pochází všechna ta přesvědčení!

2/ Pak si vezměte další list papíru a ponořte se hlouběji, hluboce se zkoncentrujte. Napište si, jaká další negativní poselství jste si v dětství vyslechli od příbuzných, učitelů, přátel a dalších lidí, kteří na vás měli vliv... Napište si vše, na co si vzpomenete. Udělejte si na to čas... Všímejte si při tom reakcí svého těla.

3/ Nyní máte dva listy papíru, popsané tím, co je třeba vymazat z vašeho vědomí. Právě tato přesvědčení ve vás vyvolávají dojem, že "za nic nestojíte". S některými přesvědčeními si poradíte snadno, dokážete je zpracovat a vymazat, ale co s těmi těžšími?

Jedna z metod, která vám může pomoci s vymazáním těchto starých a škodlivých myšlenek, je odvozena z techniky, nazvané "RUŠ":

Přečtěte si nahlas přesvědčení, které chcete "vymazat" a zbavit se jej (např. "vždy tě okradou"). Před toto přesvědčení vložte slova "příjímám", takže celá věta bude znít "Přijímám, že mě vždy okradou". Tuto větu opakujte nahlas rychle za sebou, a všímejte si při tom reakcí svého těla (mohou vás např. brnět či svědit ruce, atd.)., a opakujte tuto větu tak dlouho, dokud budete pociťovat nějaké reakce těla, negativní vjemy, pocity (obvykle je to pár minut.) Až negativní pocity a reakce vymizí, a vy jen budete opakovat tuto větu, aniž by to ve vás cokoliv vyvolávalo, "vyčistili" jste tuto negativní myšlenku ze svého podvědomí a její vliv zeslábne a vymizí. 

DÍTĚ V NÁS

Máte tedy sepsaná všechna negativní přesvědčení, která jste museli jako děti vyslechnout. Nakolik tento seznam odpovídá tomu, o čem jste vy sami přesvědčeni? Pravděpodobně je skoro stejný?

Představte si sami sebe jako tříleté dítě...

-- Kdybychom začali na tříleté dítě křičet, jak je hloupé, a že dělá všechno špatně, možná ho i několikrát uhodili, stalo by se z něj zanedlouho vyděšené děcko, které buď poslušně sedí na místě, ani nedutá, anebo vztekle běhá po pokoji, a my bychom nikdy nezjistili, jaké schopnosti v něm dřímají.

-- Kdybychom témuž dítěti říkali, jak jej milujeme, jak nám na něm záleží, a že se nám líbí, jak co dělá, a že dělat chyby je úplně normální, protože se teprve učí, a že s ním budeme, ať se stane cokoliv - nestačili bychom se divit, jaké schopnosti začne projevovat.

Takové tříleté dítě je ukryté v každém z nás. Většinu času jsme na něj jen křičeli. Dnes se divíme, že nám něco v životě nevychází. Stáli byste o přítele, který by vás neustále kritizoval? Právě tak s vámi možná zacházeli v dětství.

Osnovou našeho životního scénáře je to, co jsme slyšeli na počátku života. Všichni jsme byli hodní malí chlapečkové a holčičky a poslušně jsme přijímali "jejich" pravdu za svou. Bylo by však příliš jednoduché dávat veškerou vinu rodičům,a až do konce života se pokládat za oběti. Tak bychom ze života moc neměli a zcela jistě bychom se nikam dál neposunuli.


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!