Oblečení nevhodné, nepatřičné

23.10.2021

OBLEČENÍ NEVHODNÉ, NEPATŘIČNÉ, NEDOSTATEČNÉ, ŠPATNÉ

- Znamená to především, že se člověk nedokáže správně přizpůsobit a obstát před svou vlastní psýchou a tento nedostatek potom skrývá!

- Pokud je člověk oblečen nevhodně v daném prostředí, symbolizuje to postoje nebo chování, které se v dané situaci nehodí

- Pro lepší pochopení snu je dobré se ptát: Jakým způsobem bylo oblečení v dané situaci nevhodné? Jednám ve svém životě nějakým nepatřičným způsobem? Potřebuji změnit své oblečení nebo prostředí?

MÁME NEVKUSNÝ, KŘIKLAVĚ BAREVNÝ ODĚV: Naznačuje zřejmě marnivost, ješitnost, domýšlivost, též egoismus, rozmary, atd. 

MÁME NEVHODNÉ OBLEČENÍ (např. příliš krátké/dlouhé, atd.): Vyjadřuje to naše pocity nepohodlí, nedostatek sebevědomí, sebedůvěry.

MÁME UBOHÉ, NUZNÉ OBLEČENÍ: Pokud se člověk cítí příliš důležitý, má silné ego; přespříliš se ztotožňuje se svou rolí ve společnosti.  

MÁME ŠPINAVÉ, NEUPRAVENÉ OBLEČENÍ: Znamená obtížné nebo "nízké" pocity; ukazuje to na skutečný vnitřní stav člověka (např. zaneřáděná mysl, nízké pocity, nízké hodnoty). Také to může znamenat, že člověk nedbá na to, co si o něm druzí myslí. 

MÁME OTRHANÉ/ROZEDRANÉ OBLEČENÍ: 

-Může to naznačovat pocity nedostatečnosti či neschopnosti, deprese, dokonce revoltu vůči autoritě nebo společnosti. 

- Také to může znamenat, že se cítíme přehlížení, na okraji zájmu druhých či méněcenní, podřadní, bezvýznamní.  

- Může také znamenat, že jsme zažili obtížné časy (např. přežití nějaké katastrofy, válka, cestování nebezpečným územím, ad.). 

- Pro lepší pochopení snu je dobré se ptát: Co celková situace naznačuje (např. snadnost, ohrožení, nebezpečí, podezření) a můžu to vidět v mém životě? Cítím se neadekvátně, úzkostlivě, nebo jsem nedávno zažil/a obtížnou situaci?)

NĚKDO JINÝ MÁ OTRHANÉ OBLEČENÍ: 1/ Zřejmě to naznačuje, že jsme podezíraví vůči někomu, máme obtížné pocity vůči něčemu/někomu, s kým v současné době jednáme. 2/ Nebo máme pocit, že ten člověk zažívá obtíže v životě, má obtížný život, nebo může být zraněný či v nebezpečí. 

KUPOVAT SI PRAPODIVNÁ, STAROMÓDNÍ ROUCHA: Něco nás nutí si je kupovat, neboť nejsme pevně zakotvení v tradici. 


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Clothing Inappropriate; Clothes Types

Foto: Pexelswww.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!