Oblečení - různé barvy

23.10.2021

OBLEČENÍ - BARVY

- Barva oblečení může být zásadním vodítkem pro pochopení významu oblečení, tak je užitečné podívat se ještě na význam jednotlivých barev (viz "SYMBOLY" "BARVY").

- Oblečení, zvlášť jeho barva, může vyjadřovat náš emoční stav a náladu, nebo dokonce naše zdraví

- Barvy oděvů také označují různé psychické funkce. Někdy sen upozorňuje na to, jakou psychickou funkci nemáme plně rozvinutou, takže je kompenzována právě určitou konkrétní barvou.

BÍLÉ OBLEČENÍ: Představuje smysl pro celistvost a čistotu, z našeho Středu osobnosti vyzařuje hodně energie. 

ŽLUTÉ OBLEČENÍ: Znamená nejniternější moudrost, která z nás vyzařuje navenek. 

ORANŽOVÉ OBLEČENÍ: Může znamenat harmonii, soulad, mír, laskavost/lásku, pulzující energii, "omlazující" energii.

ČERVENÉ OBLEČENÍ: 1/ Znamená především opomíjené city; takže většinou se zdá člověku, který je "myslící" typ, opomíjející své city. 2/ Ale může také symbolizovat lásku, srdce, milosrdenství (světlejší červená), nebo vášeň a lásku (jasně červená) těch osob, které mají takové oblečení na sobě.

VÍNOVÉ OBLEČENÍ: Symbolizuje proces hlubšího sebepoznávání, hlubokou vnímavost a klid v nitru. 

MODRÉ OBLEČENÍ: Nahrazuje zanedbávané myšlení; většinou potřebuje člověk, který má přebujelé cítění. (Světle modrá je barva mysli a intelektu, tmavě modrá je rozvážlivost.)

FIALOVÉ OBLEČENÍ: Může symbolizovat sexuální nedotknutelnost dané osoby.

ZELENÉ OBLEČENÍ: Znamená, že chybí smysl pro pozemskou realitu, zanedbáváme smyslové vnímání; zdá se většinou člověku, který je "intuitivní" typ. 

JEDOVATĚ ZELENÉ OBLEČENÍ: Znamená, že něco bylo znehodnoceno; též může znamenat "zelenání závistí" nebo touhu po něčem, co nemůžeme dostat.

HNĚDÉ OBLEČENÍ: Znamená, že chybí uspokojení přirozených potřeb a blízkost přírodě; výzva našeho nitra, abychom více žili prostým životem, více vnímali přírodu. 

ŠEDÉ OBLEČENÍ: Znamená především neutralitu, ztrátu "barevnosti" v životě, někdy i "oficiálnost"; též může znamenat morální postoj, vyhýbání se extrémům či intenzivním touhám a vášním. Může znamenat, že se vyhýbáme zapojit se plně do vztahu nebo do života. 

ČERNÉ OBLEČENÍ: Znamená především poškození, poničení, disharmonii, nestabilitu, energii zničení; energie neproudí čistě, ani stabilně. Může také poukazovat na nějakou nemoc, sebezničení; sen naznačuje potřebu obnovení toku energií.


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!