Oblečení nové/staré, vyřazené, obnošené, z minulosti

22.10.2021

NOVÉ OBLEČENÍ

- Může znamenat potřebu "nového života", změny v životě, nového směru (jako např. po ztrátě milovaného partnera). 

- Také může přímo poukazovat na to, že již probíhá změna v našich postojích, že máme nové pocity ohledně sebe sama, nebo dokonce prožíváme životní změnu (v práci, ve vztahu, atd.). Může to tedy znamenat, že začínáme "úplně od nuly" - "nové oblečení" tak symbolizuje možnost získat to, co chceme, dovolení relaxovat, budovat si nový život, dělat, co si přejeme, atd. 

- Může se také vztahovat k nějakému typu spirituálního "zasvěcení". 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co mě vede k tomu získat tyto "nové šaty"? Pokud to je nové oblečení někoho jiného, jak to souvisí s mou současnou situací? Pokud jsem o někoho v životě přišel nebo potřebuji změnu, jaká by to měla být změna?

STARÉ OBLEČENÍ

- Může vyjadřovat, že se cítíte staří, neatraktivní, nezajímaví, unavení, odmítaní a nechtění, nebo poukazovat na něco překonaného (např. vztah nebo postoje, nevyhovující vaší současné situaci). Může to také souviset s vašimi pocity ošuntělosti, zchátralosti, opotřebovanosti (většinou ve středním věku).

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Pokud se v tomto oblečení cítím/necítím dobře, jaké jsou tyto konkrétní pocity? 

STARÉ, ALE POHODLNÉ OBLEČENÍ: Naznačuje to vaše postoje (týkající se druhých lidí nebo vás samých), které však nevyjadřujete navenek; ukazuje to, jací jste, když jste  uvolnění.

OBLEČENÍ, VYROBENÉ ZE STARÉHO OBLEČENÍ: Znamená to přizpůsobení starých postojů (nebo postojů jiných lidí) či životního stylu něčemu, co je v současnosti využitelné nebo praktické. 

OBLEČENÍ, VZTAHUJÍCÍ SE K TRADICÍM (rodinné svatební šaty, dobové oblečení): Zřejmě naznačuje způsoby cítění nebo vztahy k věcem/lidem na základě minulosti, tradice. 

VYŘAZENÉ OBLEČENÍ

- Většinou to poukazuje na věci, které jste nechali za sebou nebo jste se je záměrně snažili odstranit ze svého života. 

- Někdy to může poukazovat na způsob života nebo období, které jste prožívali v minulosti, někdy dokonce i v dávné minulosti (minulých životech). 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co jsem vyřadil, nechal za sebou? Zažívám vlivy nebo situace, které mohou být v důsledku minulých inkarnací? Pokud se to vztahuje k minulosti, chci se toho nyní zbavit?

OBLEČENÍ OBNOŠENÉ, STARÉ

Může to symbolizovat postoje, které jsme připraveni odhodit, zbavit se jich. 

- Také to může znamenat naše staré zvyky, které již nejsou užitečné a je třeba se jich zbavit. 

- Může to také poukazovat na naše skutečné pocity: možná, že se ve skutečnosti cítíme staří, unavení, vyčerpaní.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co mi to říká o mých starých postojích nebo životním stylu? Cítím se teď skutečně v životě starý nebo vyčerpaný? 

OBLEČENÍ Z MINULOSTI

MÁME NA SOBĚ OBLEČENÍ Z MLÁDÍ (v reálu jsme dospělí): Může poukazovat na to, že máme v sobě hodně dětinského.

MÁME NA SOBĚ OBLEČENÍ, PŘIPOMÍNAJÍCI SITUACI Z MINULOSTI: Pokud máte oblečení, které jste nosili v určitém období v životě, význam zřejmě spočívá právě v těch aktivitách, problémech, věcech i triumfech, které jste zažívali v té době. To, co se tehdy přihodilo, co jste tehdy zažívali, je ve vás nyní živé. (Uvědomte si, jak jste tehdy žili, mysleli, atd.)

MÁME NA SOBĚ OBLEČENÍ Z HISTORIE: Poukazuje na to, jak si myslíte, že se v daném období žilo, nebo jaké postoje či způsob života si s danou epochou  spojujete. Může to znamenat, že ve svém životě zažíváte právě ty pocity nebo životní situace, které byly aktuální v dané epoše (např. období sexuální represe, bojů, válek, atd.).


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Clothes; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever III.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!