Odpoutání od minulosti

08.12.2021

Hodně lidí tvrdí, že se nemůže radovat z přítomné chvíle kvůli něčemu, co se stalo v minulosti. Nemohou žít naplno, protože kdysi udělali něco špatně nebo něco neudělali vůbec. Nemohou se radovat z dneška, protože přišli o něco, co měli kdysi. Nebo nejsou schopni lásky, protože jim kdysi někdo ublížil. Nemohou žít naplno, protože se rozvedli. Kdysi se jim stalo něco nepříjemného, tak očekávají, že se jim to stane znovu. Nebo jsou přesvědčení, že jsou už navždy špatní, protože kdysi udělali něco, čeho litují. Život není podle jejich představ, protože jim kdysi někdo něco provedl. Kvůli nějaké velmi staré zkušenosti, kdy s nimi někdo ošklivě jednal, nikdy neodpustí a nezapomenou.

Velmi často si nedokážeme uvědomit, že závislost na minulosti, ať byla jakákoli, nám škodí! Jim - viníkům - je to však srdečně jedno; obyčejně ani nic netuší. Jen my sami si tak ubližujeme, protože si bráníme naplno prožít přítomnou chvíli.

Minulost je pryč, je uzavřená, a nelze na ní nic změnit. Můžeme prožívat jen přítomný okamžik. Jestliže se v mysli zaobíráme minulostí, žijeme ve vzpomínkách, a tak se připravujeme o prožitek přítomnosti. 

Vymažte nyní minulost z mysli. Zbavte se citových vazeb k minulosti. Nechte vzpomínky vzpomínkami. Když si vybavíte šaty, které jste nosili ve třetí třídě, nemáte k té vzpomínce obvykle žádný citový vztah. Je to pouhá vzpomínka, nic víc. Tak tomu může být se všemi minulými událostmi ve vašem životě. Když se jich zbavíte, budete moci svobodně použít veškerou svoji duševní sílu k tomu, abyste prožívali přítomnost, a abyste mohli vytvářet spokojenou budoucnost.

Uvědomte si všechno, čeho se chcete zbavit. Nakolik jste ochotní to udělat? Pozorujte své reakce. Co pro to musíte udělat? Nakolik se tomu bráníte?

Dalším krokem je odpuštění

Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti. Odpuštění je odpovědí téměř na všechno. Když máme někde nějaký zádrhel, obvykle to znamená, že je třeba někomu odpustit. Pokud volně neproplouváme životem, zpravidla jsme ulpěli na nějakém okamžiku v minulosti. Může to být lítost, smutek, ublížení, strach nebo vina, stud, hněv či odpor; někdy dokonce i touha po pomstě.

To vše pramení z neschopnosti a neochoty odpustit, odpoutat se od minulosti a žít přítomností. Odpovědí na jakékoli léčení je vždy láska. A cestou k lásce je odpuštění. Odpuštění odstraňuje zášť. 


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!