Oheň, plamen

04.01.2022

OHEŇ

- Symbolizuje významné dění v našem nitru, nikdy to není významově "malý" sen. Znamená především symbol "ducha" vůbec, Ducha sv., jsme v blízkosti mocných psychických sil ve svém nitru. Oheň zcela mění vše, čeho se dotýká, takže může symbolizovat proces růstu nebo velké změny v nás, radikálně se mění naše staré závislosti, přesvědčení, mínění, atd.  

- Představuje vnitřní duševní "žár". V "žáru" psychického/duchovního ohně se "taví" lidské srdce - tzn. že oheň nás "pročišťuje", zbavuje všeho nahodilého, zbytečného, všech zbytečných nečistot, které na nás ulpěly. Oheň je rostoucí síla v nás, ničí to staré v nás, staré formy žití, čímž se uvolňuje velké množství energie. Představuje tak proměnu/transformaci osobnosti

- Symbolizuje také "oheň života", tj. naši vitální energii, emoce, "plápolající"/vášnivé city, vášeň, sexualitu. Kde je oheň, tam se vždy něco děje, tam je život.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Představuje oheň vášeň, spalující lásku nebo nějakou stravující emocionální "horečku"? Jde o očištění minulých zranění nebo chyb? Může znamenat transformaci něčeho? 

BLÍŽÍME SE K VELKÉMU OHNI (OHNIVÝ KOTOUČ STOUPÁ K NEBI): Ocitli jsme se v blízkosti mocných božských sil (setkání s "Bohem").

OHEŇ NA OBLOZE: Velké změny na dohled; splnění dalšího kroku na cestě k větší zralosti, transformaci osobnosti.

PLÁPOLÁ (JASNÝ) OHEŇ: 1/ Jde vždy o něco velkého (např. transformace osobnosti, zmocnila se nás nová idea, vášeň). 2/ Může symbolizovat něco vypjatého, nebezpečného (vzplanutí vášně), též intenzivní erotické vztahy; může nás to "spálit". 

SIGNÁLNÍ OHEŇ (na kopci, na věži): Znamení, že se děje něco důležitého. Může naznačovat nějakou mimořádnou, dokonce i katastrofální změnu.

SBÍRAT DŘÍVÍ NA OTOP: Nutné k tomu, abychom mohli zapálit "vnitřní oheň". 

OHEŇ NA OLTÁŘI, PŘED OLTÁŘEM: Podobenství "věčného života", v ohni se věřící setkává s "živým Bohem". 

STOPY NEDÁVNÉHO OHNĚ/TÁBOŘIŠTĚ, KRB PLNÝ POPELA, VZDUCH PROSYCENÝ KOUŘEM: Oheň doslova "očistil" nás samé od všeho přebytečného, negativního, začíná vnitřní proces transformace.

OHEŇ NÁM ZATARASÍ CESTU: Výzva k tomu, abychom vytrvali. Ten kdo projde, to znamená nejvyšší stupeň odvahy.

OHEŇ VYHASÍNAJÍCÍ/VYHASLÝ: 1/ Většinou symbolizuje, že vztah či láska už v sobě nemá žádné teplo, vřelost/život, vztah vyhasíná, nyní zbyl jen popel, vztah je v troskách. 2/ Naznačuje, že náš život je na "nízké úrovni". 3/ Může být známkou nemoci. 

PLAMEN

- Symbolizuje osobní sebeuvědomění, tj. uvědomění si vlastních kvalit, vědomí sama sebe, uvědomění sebe sama je prezentováno plamenem/světlem; tajemství vědomí; život.

- Může být výrazem lásky, vášně nebo hněvu - což se někdy předává z generace na generaci. Plameny mohou být hřejivé nebo destruktivní, stejně jako náš život.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Působí tento plamen jako světlo/teplo/dobro nebo jako nějaká destrukce? V čem byl použit plamen? Jak reaguji na plamen? 

PODZEMNÍ PLAMENY: 1/ Nevědomé emoce nebo touhy, kterým člověk možná bude muset čelit, aby dosáhl skutečného růstu. 2/ Onemocnění, které se ještě nedostalo do vědomí. 

PLAMENY VYCHÁZEJÍCI Z HLAVY: Nějakým způsobem "probouzíte" vyšší mozkové funkce (běžně využíváme max. pouze 10 % mozku). (V bdělém stavu můžete občas pociťovat lechtání/mravenčení na vrcholku hlavy, což může být známkou duševního "probouzení".)


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; C. Nesso: Tajemství snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Fire, Flames. 

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!