Okno/okna, záclony, závěsy

14.02.2023

OKNO, OKNA

- Znamená náš "náhled" a názory na život.

- Mohou symbolizovat naše oči, naše vědomí, vnímání, uvědomování si věcí (buď v nás samých nebo ve vztahu k druhým lidem), tzn. jak vidíme ostatní.

- Symbolizuje také rozšiřování horizontů, rozšiřování našeho vnímání, širší náhled na život a ostatní.

UMÍSTĚNÍ OKEN (např. ve SKLEPĚ, v 1. PATŘE): Ukazuje, přes jakou oblast své zkušenosti (jakou "optikou") se díváte na svět. 

DÍVAT SE POUZE OKNEM VE SKLEPĚ: Naznačuje, že jste velmi ovlivněni vlastní sexualitou nebo nevědomými pocity. 

LÉZT OKNEM DOVNITŘ: Znamená, že se díváte do svého nitra, do sebe, nebo vnímáte, co někoho jiného motivuje, pohání.

VYLÉZT OKNEM VEN: Může znamenat váš způsob, jak se vyhýbáte obtížným pocitům - tzn. věnujete pozornost spíše vnějším věcem (např. televize, čtení knih, atd.), než tomu, co doopravdy cítíte. 

KLENUTÉ OKNO, STŘEŠNÍ OKNO: Symbolizuje naši hlavu/mysl, náš osobní pohled na svět, vesmír, skutečný význam života. DÍVAT SE VEN KLENUTÝM/STŘEŠNÍM OKNEM: Zpodobuje vizi, kterou nám poskytuje kosmická mysl - týkající se vesmíru, skutečného smyslu života - naplňuje nás klidem a mírem, cítíme propojení s veškerenstvem, kosmickou myslí, kvantovým polem.

OBROVSKÁ OKNA: Máte velmi široký a jasný "pohled" na lidi a každodenní život, máte rozšířené vnímání/chápání věcí. 

MALÁ OKNA: Máte velmi úzké a omezené vnímání a pohled na život a lidi, vaše skutečné vnímání/chápání věcí je obtížné. 

DÍVAT SE VEN Z OKNA: 1/ Symbolizuje váš "náhled" (i pocity), které vnímáte v prostředí a lidech kolem vás, 2/ Může poukazovat na to, že hledáte cestu, jak se dostat ven z nějaké obtížné situace.

DÍVAT SE VEN Z OKNA DO VAŠÍ ZAHRADY NEBO DVORA: Znamená váš pohled na věci, které se ve vás dějí a které možná nepoznáváte jako své. 

DÍVAT SE ZVENČÍ DOVNITŘ DO OKNA: 1/ Poukazuje na to, co cítíte nebo "vidíte" ve vztahu k někomu jinému; 2/ Ukazuje, co si uvědomujete, když se "díváte" na sebe, když vnímáte sami sebe.  

OTEVÍRAT OKNO: 1/ Umožňujete ostatním, aby viděli vaše pocity nebo názory; 2/ Necháváte se ovlivňovat druhými. 

BEZ OKEN: 1/ Znamená, že nevidíte, co se děje kolem vás; 2/ Symbolizuje introverzi; 3/ Poukazuje na to, že věnujete pozornost svým vnitřním pocitům, myšlenkám nebo obavám. 

ZÁCLONY, ZÁVĚSY

- Symbolizují vaši schopnost odhalit či skrýt něco (stejně jako to děláme se svými pocity, myšlenkami či vzpomínkami), zakrýt něco; symbolizují také "skrýš" nebo prostředek, jak něco ukrýt.

- Mohou znamenat, že se snažíte skrýt před svými vlastními nedostatky

- Znamenají zachování soukromí, také uzavírání se světu, zůstáváte uzavřeni.

- Symbolizují "závoj" mezi životem a smrtí, oddělenost mezi živými a mrtvými, pocity o konci (smrti); též (zvláštní) smyslové dojmy, vnímání.  

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co skrývám v životě? Co odhaluji nebo si uvědomuji? Pokud jsou závěsy roztažené, co se odhaluje a co si uvědomuji? Pokud jsou závěsy zatažené, co odmítám či váhám vidět/pochopit?

ZÁVĚSY JAKO DEKORACE, OZDOBA, ODDĚLENÍ PLOCH: Mohou znamenat vaše soukromí, luxus nebo chudobu (podle obsahu snu). 

ZATAŽENÉ ZÁVĚSY: 1/ Symbolizují soukromí, též "slepotu" k něčemu, snahu vytěsnit něco nepříjemného z mysli, 2/ též konec něčeho či zapomnětlivost vůči něčemu, 3/ tajemství. 

/Ukázka:Dospívající dívce se zdálo, že byla v pokoji s tetou a strýcem. Venku byla tma, začaly nálety se zářícími střelami na obloze. Dívka byla vyděšená, snažila se zatáhnout červený závěs přes okno v rohu místnosti, ale ať se snažila sebevíc, nedokázala zakrýt celé okno, vždy byla jedna část odkrytá a byly vidět rakety. Šílela kvůli tomu, ale teta a strýc jen seděli u stolu a hráli karty, lhostejní k jejímu strachu. = Dívka se snaží vypořádat se svými obavami, stres je stále intenzivnější kvůli obavám z vnějších hrozeb, které jsou pro ni reálné, ale rodina to zcela ignoruje. Závěsy znázorňují, jak moc se snaží tyto pocity vytěsnit z mysli, ale je to neúspěšné. Dívka se zřejmě vypořádává s obtížemi života v dospělosti a požadavky, které jsou na ni kladeny. T. Crisp./ 

ROZTÁHNOUT ZÁVĚSY: 1/ Uvědomujete si nebo "vidíte" něco, co bylo dříve skryté, tajné nebo co jste dříve nevnímali. 2/ Může také znamenat odstranění bariér nebo omezujících faktorů ve vás samotných.

ZÁVĚS SE ODKRYJE, OBJEVÍME NĚCO ZA ZÁVĚSEM: Můžeme objevit něco úžasného - např. úžasný kontakt, spatřit zemřelého člena rodiny, atd.

ČERNÉ ZÁVĚSY: Mohou znamenat pokus zcela skrýt, co se děje vašim nepřátelům; též se může týkat smrti.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Window, House, Curtain Curtains.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!