Maratón, ovečka v bedně

02.07.2020

Jsem v naší ZŠ a přihlašuji se na maraton. Dostávám číslo které nevím a vybíhám, běží se mi krásně lehce, jako bych necítila tělo a to běželo samo. Cestou s kopce potkávám maminku některého z dětí ze školy, moc mi děkuje za to, co jsem pro ní udělala, že je to pro ní moc důležité. Říkám, že to byla maličkost a samozřejmost, dává mi 2 000 korun, nejdřív je nechci vzít, ale pak je vezmu se slovy, že se budou hodit. Běžím dál, doběhnu na náves na které začíná řemeslný trh.

Zaběhnu dovnitř do dvora a zastavím se u stánku, kde najdu ovečku schovanou v bedně pod dekou. Hladím ji a ona se chce proběhnout kolem, ale paní co jí patří jí to nedovolí a poroučí jí jako cvičenému psovi. Vrátí jí do bedny a já jdu k vedlejšímu stánku a zaujme mě šál z ovčí vlny šedo béžovo oranžové barvy, paní mi ukazuje zvláštní způsob omotání kolem hlavy. Vybíhám ven a potkávám bráchu, diví se, že běžím maraton a chce , abych vzala s sebou psy, nevím jestli jeho, nebo moje, aby se proběhli. Odmítám s tím, že se musím soustředit na sebe a na silnici a vybíhám ze vsi do krajiny.

(žena, 42 let, 16/1/2017 )

VÝKLAD SNU:

Začátek snu ukazuje prostředí "školy" (tj. něco jako "škola života", kde se ocitáme většinou tehdy, když v něčem v životě "zaostáváme", hledáme rady moudřejších). Přihlásíte se k jakési "zkoušce/testu" - ke zkouškám se přihlašujeme tehdy, když o sobě zbytečně pochybujeme, a sen tedy naznačuje, že bychom měli více věřit svým schopnostem. Zkouška ukazuje, že Vás čeká cenná životní lekce. A skutečně tomu tak je, neboť onou "zkouškou" je maratón. 

Co přesně je maratón? Proč Vám sen vybral právě tento symbol jako Vaši zkoušku? Maratón je "běžecký závod na 42,195 kilometrů", tedy 42 km!!! Takže něco jako váš dosavadní běh životem, vzhledem k Vašemu věku (42 let).

Zřejmě jste dosud v životě splnila vše, co jste měla, neboť se Vám běží "krásně lehce"... což znamená, že jste v dobré kondici, máte energii a odhodlanost. Lehkost pohybu je způsobena rozšířeným vědomím (zřejmě v životě zažíváte "rozšířené vědomí", tzn. máte větší nadhled, vidíte více souvislostí a znamení v životě, atd.) a vaším psychickým rozvojem.

Cestou zažíváte různé situace - které podle všeho vystihují to nejzásadnější, čím jste si v životě prošla z hlediska psychického a duchovního vývoje. Nejprve jste v "krajině" (ve svém nitru) s (Vaším) pozitivním světonázorem, uspokojivými emocemi, jistým životním úspěchem - sen to hodnotí jako pochvalu toho, čím jste si prošla, tedy něco jako pochvala Vaší životní cesty.

Stejně jako v životě, je to "cesta" dolů/nahoru. Při jednom sestupu dolů (může to znamenat sestoupení ze žebříků příležitostí, anebo jen "proplouvání" životem) se setkáte s jistým pomocným aspektem (součást Vašeho Já), který Vám děkuje za vše vykonané, a dostáváte odměnu v podobě získané energie (vnitřní energie). 

2 000 je totéž, co číslo 2: tzn. symbol vyrovnanosti, statického stavu, ale též duality a dvojakosti, též to poukazuje na naše vnímání, že se nepovažujeme za dost dobré, možná posuzujeme i druhé lidi, vina/stud, atd. (To znamená, že ještě v sobě - z hlediska vyššího duchovního/psychického vývoje - zažíváte dualitu, hodnocení sebe/druhých, atd., nikoli jednotu a harmonii, k níž lze dojít jedině cestou práce na sobě samé.) Nicméně je to přínos pro Vás, získáváte tak zaslouženou "energii". Tady mě ještě napadá - vzhledem k testu "maratonu/hodnocení života" - že tato událost pravděpodobně znamená jakési zhodnocení Vaší pozitivní stránky, tím je Vaše ochota pomoci druhým, berete pomáhání jako samozřejmost (asi se to prolíná i s Vaším zaměstnáním zdravotní sestry), Vaše nezištná ochota pomáhat, která je pro jiné velmi důležitá... Taková jste.

Další situace, ve které se ocitnete ve Vašem "testu", je zcela zásadní - neboť se ocitnete ve svém nitru v jakémsi pomyslném menším "středu" vaší osobnosti, a střetáváte se opět sama se sebou - se svými vlastnostmi a s tím, co se týká každodenní reality, kontaktu se světem obecně, vztahů k lidem obecně (nikoli přátelé a rodina), jakási komerční stránka života (čili vztah k naší "moderní, spotřebitelské, konzumní" společnosti). 

Nalézáte "ovečku v bedně", což je důležitý moment ve snu. "Bedna" je symbol pro to, co skladujete uvnitř sebe (vzpomínky, emoce, zážitky), zavřená bedna je to, co ukrýváte před sebou či ostatními, co jste prožila a uzavřelo se to ve vás, co ze strachu ukrýváte, sebezapírání, atd. "Zvíře" představuje naše instinkty, takže "zvíře v bedně" znamená, že schováváte své instinkty, určité naléhavé instinktivní potřeby, a nechcete, aby byly odkryty... 

Ovečka představuje především "tupou podřízenost" davu/společnosti, která se projevuje bezvýhradnou poslušností a oddaností, podřízením se davu, tj. jeden z davu, přizpůsobení se obecně rozšířeným názorům a sociálním tlakům (též to znamená pasivitu ženy, zranitelnost, ženské pocity o sexualitě). Tzn. že sama v sobě jste objevila něco, co je (celý život) skrývané (co asi bylo dosud skrývané i Vám, tzn. dosud jste si to vůbec neuvědomovala) - nyní jste přišla na to/uvědomila jste si, že v sobě skrýváte to samé, co většina lidí - podřízení se společnosti, jeden z davu, chovat se jako všichni ostatní... tedy "OVEČKA V BEDNĚ". (Lidé se tak chovají ze strachu, aby nevybočovali, a byli jeden jako druhý, atd.)

Ale pro náš vývoj je potřeba, abychom byli celiství, přijali jak světlé, tak temné stránky své osobnosti, abychom se individuálně rozvíjeli a naopak vybočili z řady a z davu... A Vy jste tohle konečně objevila! To, co většina lidí nezjistí za celý život. Výborně! Nicméně přísný a ostrý "kolektivní hlas" společnosti na Vás ještě dopadá, a "ovečka/slepá poslušnost" se opět skryje ve Vašem nitru.

"Řemeslné stánky" s vlnou/ošacením, atd. poukazují na "duchovní cestu žen", takže tím sen naznačuje, co dělat v životě dál... Znovu se zde setkáváte se symbolem "ovčí poslušnosti", jen v jiné podobě. Dokonce vám nějaký "pomocný aspekt" ve Vás samotné ukazuje, že tato "stádní poslušnost" má spojitost s myšlením! Ano, takovýto "ovčí/stádní" postoj ovládá naše myšlení, aniž bychom si toho byli vědomi, jednáme tak, chováme se tak - jsme však kolektivně ovládáni. Není v tom nic individuálního.

V této pasáži je symbolika velmi bohatá, naznačím alespoň bodově: 

- šála/krk/hlava = to vše jsou symboly pro myšlení, 

- vlna = zisk, větší výdělek, 

- šála z ovčí vlny (na krku, na hlavě) = "stádní poslušnost" je v našem myšlení, 

- oděvy = jaký postoj chceme v životě prezentovat, společenská role, 

- šedá = nešťastná či bezbarvá existence, denní rutina, morbidní myšlenky, nevidíme jasně, 

- béžová = spíše opatrnost, nevybočovat, být ovce, nebudovat, materiální život, nespokojenost se sebou, hledat viníky, nebýt zodpovědný za svůj život, 

- oranžová = energie a zdraví, důraz na zdraví (zdravá strava, vitamíny), služby druhým na úkor sebe, nedostatek odpočinku, stres... též láska, mír, energie, soulad.

Takže motiv s "ovčí poslušností" se objevuje 2x: Jednou jako ovce vrácená do bedny (zůstává tak ve Vašem nitru) a podruhé jako ovčí šála s možností omotat si ji kolem hlavy (stále ve Vašem myšlení, ale už ne tak silně, neboť si ji neberete, nekupujete... jen to vidíte). Navíc se kromě šedivosti a poslušnosti objevuje i jiná energie - oranžová: to je příslib jakéhosi "probouzení" ze šedě/ovčí kolektivní poslušnosti, tedy jakési hledání harmonie, zdraví, atd.

Hledáte cestu ven - jak se dostat z oné "kolektivní poslušnosti", kde lidé jednají jako ovce, jeden z davu (což je většina lidí na Zemi), nikdo nechce vybočovat, co má jeden, chce i druhý, touha po zisku, atd... prostě konzumní způsob života. Vy jste na to přišla, objevila jste to v sobě, a nejste s tím spokojená, proto jdete dál... hledáte dál. Odmítáte i jakousi "psí věrnost/poslušnost" a vydáváte se na cestu do neznáma. "Musíte se soustředit sama na sebe", jak říkáte. Měníte svůj postoj k životu - na základě Vašeho individuálního rozhodnutí, na základě Vašeho nitra, Vás samé - jste otevřená novým dojmům a zážitkům, a vydáváte se na cestu "individuace", tj. individuální rozvoj bytosti (úplný opak od stádního myšlení většiny lidí).

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Sen Vám předkládá dosud prožitý život, čeho jste dosud skutečně dosáhla v rámci svého rozvoje - na základě toho, jak duše/nitro vidí Váš vývoj, nikoli z hlediska "konzumního" způsobu života (kde se cení úplně jiné hodnoty, zisk, atd.). Ve svém "testu/hodnocení" se nejprve střetáváte s poděkováním za pomáhání druhým (to asi může znamenat Vaši profesi zdravotní sestry), a poté svým vztahem ke světu/kolektivnímu vědomí (přizpůsobování se, součást davu... ). Nakonec sama nacházíte řešení... 

Jak sen jasně ukazuje, vykročila jste na cestu "individuace" (sebepoznání), a to se nepodaří mnoha lidem... Je to jako byste "procitla" nebo se Vám otevřely oči, a již nechcete být součástí většinového "stáda". (O cestě individuace hodně píše např. C. G. Jung.)

REAKCE KLIENTKY:

Krásný den,
moc děkuju za tenhle výklad. ... /Osobní info vynecháno/... Takže sen vlastně říká, že i přes mé občasné nejistoty, je to tak správně a mám jít svou vlastní cestou dál. Děkuju, je to pro mne důležité.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!