Pavouk, pavučina

26.12.2022

PAVOUK

- Převážně chápán jako ženského rodu, je symbolem "Velké Matky" (tj. základní prvky života), "Matky Pavoučice", "Matka, která utkala svět". Je dvojznačný (dobrý, zlý), spojuje protiklady

- Často znamená závislost na vlivu matky, pocity související se závislostí na matce. Často tak zpodobuje naše závislé emoce a konflikty, kdy se cítíme "chycení" ve spojitosti s matkou (nebo rodinou). Někdy symbolizuje mateřskou sílu: jsme chyceni do sítě matčiných tužeb a emocí, jsme neschopní se od matky osamostatnit.

- Symbolizuje identitu ženy, vztah k partnerovi a ke světu.

- Naznačuje základní instinkty přežití: snahu někoho "pohltit", "chytit do pasti", podmanit si někoho, snahu manipulovat s někým  nebo máme pocit, že s námi někdo manipuluje, cítíme se být uvěznění někým, podmanění, "pohlcení", "chycení do pasti". Měli bychom si uvědomit, co se na nás řítí, zda děláme v životě pokroky nebo utíkáme od problémů.  

- Může symbolizovat sexualitu obecně. Pokud jsme ohledně sexuality zděšení, znechucení nebo máme pocit viny, může jít o symbol sexuálního orgasmu.

- Také může naznačovat nemoc (pokud jste na pochybách, je rozumné jít na zdravotní prohlídku).

- Znamená jakoukoli emocionální bolest, emoce, s nimiž se nemůžete vypořádat (např. týkající se rozvodu, smrti, atd.).

/Ukázka: Žena měla ve snu strašnou bolest v levém palci u ruky. Šla k lékaři, který palec operoval. Když ho rozřízl, vyvalily se z něj masy pavouků, kteří uvolňovali bolest. = Krátce před snem zemřela její matka, žena prožila spoustu emocionální bolesti (pavouci), měla neurovnané pocity vůči matce, které se začaly hrnout do jejího vědomého života. Uvolňující se masy pavouků představovaly léčebný proces. T. Crisp./

ZABÍT PAVOUKA: Symbolizuje velký pokrok na cestě k nezávislosti na své matce.   

BÝT VTAHOVÁN OBROVSKÝM PAVOUKEM DO DOUPĚTE: Může symbolizovat sexuální fantazie ve spojitosti se strachem z žen (kvůli emocionálním bolestem z minulosti). 

BÝT POKRYTÝ MNOHA PAVOUKY: 1/ Pokud jsou velcí, může to poukazovat na váš pocit, že vás někdo v životě dusí, že vás chce někdo "zadusit". Nebo to znamená, že nemáte možnost před někým/něčím uniknout. 2/ Může to naznačovat nemoc (možná dlouhodobou/těžkou, avšak zvladatelnou chorobu), které se obáváte, že vás usmrtí, možná se cítíte bezmocní vůči této chorobě. 

PAVUČINA

- Symbolizuje nepříjemnou situaci, v níž jste "lapeni" nebo se cítíte být v něčem uvězněni. Mohl vás uvěznit někdo jiný silou svých emocí, očekávání nebo vás vtáhnout do sítí lží.

- Naznačuje základní instinkty přežití: snahu někoho "pohltit", "chytit do pasti", podmanit si někoho, snahu manipulovat s někým nebo máme pocit, že s námi někdo manipuluje, cítíme se být uvěznění někým, podmanění, "pohlcení", "chycení do pasti". Měli bychom si uvědomit, co se na nás řítí, zda děláme v životě pokroky nebo utíkáme od problémů. 

- Může poukazovat na vztahy s citovými pouty, zejména s matkou. Naznačuje složitost vztahů a jemnou provázanost všeho se vším (každý člověk má určitý potenciál moci, každý je ovlivněn činy druhých). 

- Může být poukazem na  symetrii vašeho vyššího Já, na sotva postřehnutelná spojení (podpůrná či ohrožující) s jinými lidmi, událostmi, světem. Prostřednictvím sítě těchto vazeb (se životem, lidmi) můžete sami vnímat, co se děje ve vašem světě a vztazích. Můžete si to podmanit nebo vás to bude ničit? 

- Symbol pro obtížnou cestu sebepoznání.

BÝT CHYCENÝ V PAVUČINĚ: Symbolizuje, že jste někým "lapeni/chyceni" nebo se cítíte být někým "vězněni". (Všichni jsme zapletení do obrovské sítě sociálních interakcí.) 

PAVUČINY V (ZANEDBANÉM) DOMĚ: 1/ Zřejmě poukazuje na to, že se zabýváte něčím, co jste už dlouho nepoužili, co bylo velmi dlouho zanedbávané, neživé. 2/ Může naznačovat, že se máte vypořádat se starými traumatickými vzpomínkami z dětství/minulosti. 3/ Může jít také o výzvu k jarnímu úklidu. 

/Ukázka: Ženě se zdálo, že stojí v místnosti plné hustých a zaprášených pavučin, zakrývajících krásné dřevěné stěny. Chce projít touto místností do těch za nimi, ale pavučiny jsou jako bludiště a nahoře na pavučině, blízko u ní, sedí velký pavouk. Když vymete pavučinu, pavouk spadne a zavalí ji, protože je stejně velký jako ona. = Pavučiny znamenají, že stará vlákna zážitků/pocitů jsou spojená s něčím silně ohrožujícím a děsivým, zřejmě jde o nějaké emoce/vzpomínky na trauma z dětství/minulosti. T. Crisp./


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Spider, Insect, Web; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever II, Tajemství dvou partnerů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!