Pracovní schůzka, proměňující se obrázek

03.05.2021

Zdálo se mi, že mám jako by pracovní jednání s prezentací o jedné zakázce. Byl jsem tam já, kolega a ještě klientka. Zvláštní bylo, že klientka neměla s touto zakázkou nic společného. Nicméně mi byla dosti nakloněná a chválila moji dokumentaci, výkresy, že takové málokdo má. Zároveň jako bychom v jednom okamžiku byly vedle sebe bokem a přitiskly se k sobě. 

Pak si myslím, že odešel nějaký neznámý muž, viděl jsem ho jen zády. Vyšel na chodbu a pak na nějakou poličku odkládal obrázky poskládané na sobě. Byly to malé obrázky. Když jsem jeden vzal, tak se na něm měnil obrázek podle toho, jak ho natočíte, ale co bylo na něm to nevím. Polička působila dojmem, jak jsou udělány obslužné přepážky někde na úřadě.

(muž, 39 let, 23/4/2021)

VÝKLAD:

Pracovní schůzka je symbolem pro aktivitu, rozhodování, a také zapojení s jinými lidmi. Na symbolické rovině to znamená, že se ve Vašem nitru spojuje více aspektů Vás samého (tedy větší propojení mnoho různých aspektů sebe sama). Větší skupina lidí by znamenala ještě více energie. Sen tedy naznačuje nějaké větší propojení různých aspektů v sobě.

Součástí je také neznámá žena, která nejspíše představuje ženskou energii ve Vás, může také znamenat Vaše vlastní vzorce chování, sklony, názory, postoje, které Vám jsou nápomocné. Tím, že Vás chválí, tak to znamená nějakou vnitřní pochvalu, jakou si dáváte sám sobě, nějaké vnitřní uznání sebe sama, což je určitě velmi důležité pro vlastní vývoj a sebepoznání. Přijetí sebe samého. Také jde o uznání Vaší práce, jak Vy sám hodnotíte svou práci - tedy že uznáváte svou vlastní hodnotu, práci.

Celkově sen působí velmi pozitivním dojmem, je především o přijetí sebe samého, uznání sebe samého, včetně své práce.

Neznámí lidé obecně symbolizují aspekty Vás samého, vaše názory, postoje a schopnosti. Pomáhající neznámí lidé ve snu jsou Vaše silné a úspěšné stránky, energie podporující růst a nové možnosti. Takže neznámý muž symbolicky vyjadřuje Vás samého, nějaké Vaše názory a postoje, atd. Vidíte však jen jeho záda - to představuje zřejmě nějakou spíše neznámou, odvrácenou stranu, nějaké zranitelné místo ve Vás... Tady je možná dobré se ptát, co Vás v životě podporuje, jaká je Vaše "podpůrná struktura" ve Vašem životě? 

Odchází na chodbu, což naznačuje nějaký nadcházející zásadní moment v životě, nějakou změnu nebo transformaci, která se zřejmě blíží... Nabízí se otázka, kam máte "namířeno"? Kam směřujete v životě? Odkládá obrázky - ty jsou zřejmě symbolem pro Vaši práci, věci, které jste udělal, a/nebo také nějaké Vaše vize, možné sny a představy, nějaké "obrazy", které jste si vykreslil jako své možnosti, vnitřní svět...

Když potom Vy sám jeden obrázek vezmete - tzn. podíváte se na svou práci, nebo vnitřní vize a představy, atd. - tak se ten obraz (představa) mění - to zřejmě znamená, že na věci/události je možné dívat se různými způsoby, jde o "úhel pohledu", z jakého úhlu se podíváme, mění se realita... Co je vlastně naše "realita", když se mění podle úhlu pohledu, sklonu, způsobu vidění, perspektivy? Může to také poukazovat i na to, že my sami si tvoříme svou "realitu" - podle toho, jak se na danou situaci díváme, z jakého úhlu věci vidíme, jaké si tvoříme "obrazy" v mysli, co tvoříme (tedy "obrázky") ve své mysli.

Tím, že neznámý muž klade obrázky na sebe - může to naznačovat, že nějaké neznámé aspekty ("neznámý muž") ve vašem nitru vytváří Vaši realitu... Jinými slovy, netvoříte si svou realitu vědomě, vědomým způsobem (stejně jako většina lidí). 

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!