Jak řešit konflikty ve vztahu vědomě - 4. část (Bojovat férově)

31.12.2021

Bojovat férově

John Gottman ukázal, že konflikty ve vztazích jsou nevyhnutelné. Jak tyto konflikty zvládáme, určuje zdraví vztahu. Praktikovat mindfulness (tzn. vědomá pozornost, být v přítomnosti) je zásadním prvním krokem, protože nám pomůže zabránit v eskalaci hádek a vidět jasně. Kde je neustálý kruh negativity a hádek, které nikam nevedou, potřebujeme vytvořit pravidla a dohody ohledně hádek a stanovit, co je přijatelné. Může být také užitečné zjistit, o co v hádkách doopravdy jde, neboť obvykle jde o hlubší obavy, než to, co se zdá být aktuálním problémem.

Prvním krokem v efektivní hádce je naučit se zastavit. Kdykoli zjistíme reaktivitu (tj. nejsme schopni naslouchat či racionálně myslet, jednáme reaktivně formou boje nebo útěku) u sebe nebo u partnera, měli bychom přestat v tom, co říkáme nebo děláme a znovu se spojit se svými smysly a vnímat situaci vědomě. Když se budeme takto opakovaně zastavovat uprostřed vzorců reaktivity, můžeme časem začít dělat lepší volby. 

Můžeme se také zeptat sami sebe: "Jak mohu využít mindfulness k tomu, abych věnoval pozornost svému partnerovi takovým způsobem, který by vyřešil konflikt?" Když to uděláme, pomůže nám to zůstat v přítomnosti, vidět to, co je pravda, a řešit věci způsobem, s nímž budeme oba spokojení. Poté se můžeme napojit na láskyplnou přítomnost v našem partnerovi a soustředit na vyřešení konfliktu a nikoli na to, jak zvítězit nějakým dobrým argumentem. 

Gottmanův výzkum také ukazuje, že je třeba přijmout, že nějaký konflikt ve vztahu je prostě neřešitelný, což také povede ke zlepšení vztahu. Když víme, že nemůžeme všechno vyřešit, vědomá pozornost nám pomůže to akceptovat a stále zůstat ve spojení s naším partnerem.

Když odhodíme domněnky a budeme mít otevřenou mysl ohledně toho, co je možné, naše vztahy se budou rozvíjet a vyvíjet novým a čerstvým způsobem. Je dobré mít záměr, že vztah je "zóna bez negativity", a že máme svolení to připomenout tomu druhému, pokud na to zapomene! Tím si vytvoříme základ, k němuž můžeme přidávat další pravidla (např. žádné nadávky, nenapadat se ošklivými nebo jedovatými komentáři, žádné křičení, atd.). Podstatou je vytvořit si hranice, co je pro vás přijatelné a snesitelné. Také je mnohem lepší argumentovat tváří v tvář, než prostřednictvím telefonu, SMS zpráv nebo emailu, neboť když se na sebe díváme, pomůže nám to udržet zapojenou přední kůru mozkovou a snížit tak amygdalický únos.

Abychom se vrátili ke Carol a Jackovi. Dohodli se, že se vždy po hádce po krátké chvíli sejdou a promluví si o tom, aby nepokračovali ve svém vzorci zametání konfliktu pod koberec. To jim pomohlo vytvořit pocit bezpečí a ochránit jejich pouto. Rozhodli se, že si oba udělají čas a vyslechnou toho druhého bez přerušování, čímž zjistí, jak se ten druhý cítí. Začali sdílet svou zranitelnost, což přispělo k většímu soucitu s tím druhým. Jednoduše tím, že se zavázali k tomuto kroku - sejít se po hádce a vyřešit konflikt nebo o něm alespoň mluvit - přestali se bát, že je ten druhý opustí. Tento pocit, že ten druhý naslouchá, a že budou respektovat jeden druhého, mělo dominový efekt. Neznamenalo to, že by konflikty z jejich vztahu vymizely, ale oba se cítili bezpečněji s tím druhým. Když se na oplátku začali starat jeden o druhého lépe, začali se také starat o samotný vztah.

Můžete experimentovat se svými vlastními pravidly a uvidíte, co potřebujete, abyste se cítili bezpečně, abyste mohli "praskliny" ve vztahu opravit rychleji, když k nim dojde. Pokud se díváte na sebe a svého partnera optikou vědomé pozornosti, budete laskavější a soucitnější. Zavázat se ke snížení negativity a být připraveni vidět i pohled toho druhého, by mohl být dobrý začátek.

Cvičení: Naučte se, jak se hádat spravedlivě

Za prvé, uznejte, že neshody a hádky jsou nevyhnutelné v každém vztahu. Trik je naučit se zvládat je efektivně.

Vyberte si klidný čas, kdy se nehádáte, a diskutujte o tom, co vaše hádky mohou ve skutečnosti znamenat. Hádáte se například kvůli penězům? Nebo máte obavy z budoucnosti, necítíte se bezpečně nebo se bojíte ztráty kontroly? Máte každý z vás jiný přístup k utrácení a spoření, a pokud ano, odkud to pramení? Hádáte se kvůli dětem? Pokud ano, diskutujte o tom, jak jste byli vychováni a jaké jsou vaše hodnoty v oblasti výchovy dětí. Pokud se hádáte o to, jak každý z vás tráví svůj volný čas, jaká jsou vaše očekávání a naděje na upevnění vztahu?

Věnujte čas tomu, že budete hluboce naslouchat partnerovi, vidět jeho úhel pohledu. Stanovte si nějaká pravidla ohledně těchto diskusí. Možná byste se rádi předem dohodli, že ani jeden nebude přerušovat toho druhého. Můžete se domluvit, že se nebudete chovat negativně, obviňovat nebo kritizovat, ale naslouchat s pocitem zvídavosti a snažit se doopravdy pochopit, odkud váš partner získal svůj náhled na věc.

Experimentujte se stanovením vlastních základních pravidel pro spravedlnost, zejména kolem problémů, které vás zatěžují.


Zdroj: Mindful Relationships: Creating genuine connection with ourselves and others, Ch. 9. Dr Richard Chambers, Margie Ulbrick , 2016 . 

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!