Proměněný zářivý had

02.07.2020

Je léto, koupu se na chatě v rybníku a je mi fajn. Najednou vidím, jak ke mně připlouvá had s velkou hlavou, proplouvá kolem mně, vůbec se nebojím spíš jsem zvědavá a volám na ostatní u chaty a ve vodě " Koukejte užovka a má velkou hlavu ". (Barva nenápadná hnědá nebo zelená, nebo kombinace, spíš hnědá, tmavší.)

Je tam víc osob, asi moje původní rodina, rodiče, brácha, sestra, ale tím si nejsem jistá, kdo. Had (nyní velký, silný) se vyplazí před naší chatu a je vidět, že v sobě má bouli, spolknutou potravu.

Vyzvrátí jí před sebe a je to velká placatá zeleně zářící ryba, září asi jako některé chaluhy v moři, a pak ji začne zase ukusovat po kouskách a požírat. Pak můj brácha vezme kus té ryby a dává mi jí před obličej " Na, podívej se zblízka". Odstrkávám ho se slovy " Dej pokoj, otřel jsi mi jí o nos". Hodí ji zpátky hadovi. Ten jí dopolyká a nevím, jestli odplul. Sen skončil doztracena.

Vzbudila jsem se s pocitem natěšenosti, na co přijdu.

(žena, 42 let, 15/1/2017)

VÝKLAD SNU:

Na začátku snu je Vám ukázáno, kde se psychicky nacházíte ve svém životě: Cítíte se dobře, "je vám fajn", dosáhla jste jisté psychické pohody. Jste na správné životní cestě, dost možná zažíváte (či budete zažívat) nějaký průlomový, pozitivní obrat v životě... Zároveň u vás probíhá jakási forma "sebeočistné" procedury, odplavování "vnitřních nečistot", čištění. Je to zároveň i jakási forma duchovní očisty, která je důležitá, abyste mohla vstoupit do nové životní fáze. Je třeba se nejprve oprostit od negativních pocitů, zbavit se nečistot, které si neseme s sebou. Abychom v životě postoupili dál, je třeba se střetnout s našimi zápory a přijmout je, a to právě představuje tato fáze snu. (To vše je symbolizováno koupáním v rybníce.) 

Voda zároveň představuje "nevědomí" (tj. nejhlubší vrstva naší psychiky), takže očista přichází ze strany nevědomí - čili nejhlubší vrstvy nitra očišťují určité nečistoty, dochází k odplavení negativních vnitřních věcí. (Čím více víme o vnitřním světě, tím lépe ve snu plaveme.)

Životní obrat, naznačený v úvodu, je prezentován v další části snu: Setkáváte se tváří v tvář s jinou podobou nevědomí (had), čili velmi mocnou energií z hlubin nitra, z nejniternějšího středu, z nejspodnějších vrstev psýchy. Tato velmi mocná energie se objevuje blízko Vašeho vědomí, dostává se na povrch, aby vám pomohla probouzet duševní stránku života, pomohla Vám ve vaší transformaci a změně, pomohla spojit protiklady/rozpory ve vás. Je to velmi mocná, vnitřní energie. Ve Vašem nevědomí se začalo konstelovat něco velmi důležitého, co se teď pomalu začíná projevovat. (Může se to projevovat navenek i v reálném životě, ale může to také zůstat jen na niterné/energetické úrovni, takže to nemusíte v reálném životě postřehnout). 

Velká hlava hada naznačuje, že je tato nevědomá energie propojena více s vědomím, že je to vědomě řízeno... Termín "užovka" může naznačovat nějaký rychlý nástup, něco ve smyslu "už" to přichází...

Vaše vědomí (snové Já) je fascinováno nádherou tohoto zdroje energie, přicházející z nitra, a proto na ni upozorníte i další aspekty své bytosti (tj. další složky Vaší osobnosti, např. vaše názory, domněnky, představy, schopnosti, atd. = zapojíte tedy do tohoto vnímání celou svou bytost), což je ve snu prezentováno dalšími členy rodiny (tedy to jsou aspekty Vás samotné, oni prezentují části Vás samé).

Zajímavý moment nastává, když zdroj této mocné energie (je to stále součást Vás samotné, nejhlubší část Vaší psýché) ze sebe jakoby "vytvoří" další část nevědomí - a tím je také velmi silný symbol (ryba) - silný psychický obsah, silná duchovní energie, která má navíc terapeutické účinky (zelená barva), obnovuje vyrovnanost, hojí zranění, pomáhá načerpat vitalitu, napomáhá sebepřijetí, obnově, pochopení, ocenění sebe sama a ozdravění mysli. To vše je "zrozeno" ve vašem nitru, a tím, že to mocný zdroj energie opět přijme do sebe, dostává tím ještě silnější energii, která je léčivá, uzdravující... Celá tato scéna je velmi mocná, i Vy tím získáváte něco jako "duševní potravu, psychickou a životní energii". Navíc zelená barva ryby naznačuje, že skrze pocity spokojenosti, kreativity a lásky v životě zažíváte nyní jakýsi mocný uzdravující proces, který vede k Vašemu osobnímu růstu a velmi pozitivní změně Vaší osobnosti.

Stěžejní moment snu je strávení ryby hadem - je to něco jako "obřad"... Znamená to proměnu, velmi zásadní proměnu Vaší osobnosti, a zároveň zjasněné vědomí. Možná si v životě začnete více věcí uvědomovat, budete některé věci vnímat jasněji, lépe je chápat...

Zajímavé je, že had je nejprve ve vodě (tj. v nevědomí) menší, představuje pudovost a elementární život (hnědá, zelená), ale v kontaktu s elementem země zmohutní, nabývá na síle, což je ještě podpořeno pozřením ryby, přijmutím větší duchovnosti (zářivá zelená) a vůbec proměny.

Vědomě se tomuto celému procesu, zdá se, trochu bráníte, nebo tomu spíše nepřikládáte takovou důležitost, jakou celý tento psychický proces, odehrávající se ve Vašem nitru, má... Proto Vám nějaký "pomocník" (bratr), který přestavuje nějaký aspekt ve Vás (např. nějaké Vaše rozumové stanovisko, názory, nebo např. nějaká vaše vlastnost, shodná s bratrem), součást celého tohoto "zázračného" procesu strčí takříkajíc "pod čumák", abyste si to lépe uvědomila, ale i tak ještě nejste úplně vědomě "probuzená", abyste vnímala skutečnou podstatu toho, co se ve Vás v této době odehrává. Mimochodem, nos také znamená "intuici", kterou nelze v běžném životě objevit silou (tisknutí ryby na nos), ale musí to přijít spontánně - tím, že si budeme uvědomovat, k čemu nás naše intuice navádí. Takže závěr snu je jakousi radou, co by pro Váš další vývoj bylo přínosem.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Celkově sen vypovídá o mocném psychickém a duševním procesu, který se ve Vás skutečně odehrál (či stále odehrává). Tím, že jste byla schopna (v poslední době) nějak na sobě v životě zapracovat, zbavila jste se negací (nějakých negativních programů). Udržela jste si pozitivní náhled na život a vůbec v životě asi (v poslední době) zažíváte pocity spokojenosti, asi i kreativity a lásky, takže dochází k hluboké proměně Vaší osobnosti - aniž byste to vědomě zaznamenala nebo si toho povšimla, jako byste to příliš nevnímala... 

Nicméně vše ve Vašem nitru proběhlo, jak mělo, jste na správné cestě, rozvíjíte se duchovně a Vaše osobnost roste... Radou snu je věnovat více prostoru intuici, dát v životě na své pocity/intuici, naučit se více vnímat intuici.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!