Rakovina

22.12.2020

RAKOVINA 

je nemoc, způsobená dlouhodobě potlačovaným a silným odporem, který nakonec doslova "užírá" tělo. Určitý zážitek nebo zkušenost v dětství, na které nelze zapomenout, podlomily naši důvěru. Člověk pak žije s pocitem viny. Také je těžší navazovat a udržovat dlouhodobější smyslupné vztahy. Pocity beznaděje, bezmoci a opuštění ovlivňují myšlení; je jednodušší obviňovat ze svých prodlémů ostatní.

Rakovina je především projevem velké křivdy, dlouhodobého odporu a zášti. Člověka také může vnitřně "stravovat" skryté tajemství či zármutek, nebo utajovaná nenávist. Takový člověk má pocit, že nic nemá smysl.

Lidé, kteří mají rakovinu, bývají také často velmi sebekritičtí. Pro mnohé z nich je klíčem k vyléčení skutečná sebeláska a spokojenost se sebou samým.

Afirmace pro rakovinu:

- Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím

- Jsem ochotný/á naplnit svůj život radostí

- Mám se rád/a a jsem se sebou spokojený/á


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život

Foto: Pixabay