Schody, zábradlí, balkón, výtah, pád do šachty/díry

04.08.2023

SCHODY

Symbolizují spojování jednoho prostoru s druhým, tzn. spojování částí naší osobnosti. (Je důležité, kam schody vedou.) 

SCHODY V DOMĚ: Symbolicky spojují jednotlivá poschodí/místnosti - tzn. spojují části naší osobnosti. (Mají být udržované, neporušené, stupně stejně vzdálené.) Důležité je, zda jdeme nahoru či dolů.

TOČITÉ SCHODY: Symbolizují spirálovitý vývoj - tzn. nevybočujeme z původního okruhu své osobnosti, udržujeme si stále stejný obsah a strukturu mysli, komplexy, vlohy, avšak pozvedáme na vyšší úroveň to, co nám bylo od počátku dáno (hlavně ve středních letech).

IMPOZANTNÍ, GRANDIÓZNÍ SCHODY: Symbolizují vaši ctižádostivost. 

ZANEDBANÉ, POŠKOZENÉ, VRATKÉ SCHODY: Znamenají nějaké překážky ve vašem současném životě.

CHYBÍ STUPEŇ, ROZBITÉ ZÁBRADLÍ: Představuje pocity nejistory, vnitřní rozkolísanost. 

STRMÉ, TĚZKO SCHŮDNÉ, PŘÍKRÉ/NEBEZPEČNÉ SCHODY: Symbolizují neschůdnost a překážky - životní směr je strohý, těžko přijatelný, vzbuzuje strach.

JÍT PO SCHODECH NAHORU: Systematicky stoupáte po "schodech" života či kariéry. Jdete tedy po "správné cestě".

JÍT PO SCHODECH DOLŮ: Sestupujete ze "žebříku" příležitostí, životní příležitostí mizí. 

JÍT PO SCHODECH DO SKLEPA: Jste připraveni čelit svým nejtemnějším obavám, temným a skrytým stránkám své osobnosti, viz symbol SKLEP.

BĚHAT PO SCHODECH NAHORU A DOLŮ: Poukazuje na to, že se nyní cítíte v životě zmatení, popletení, nerozhodní

ZÁBRADLÍ

- Znamená něco, co nás chrání, tedy ochrannou bariéru a pocit bezpečí (proti pádu nebo zranění); může to být ochranná bariéra, kterou jsme si vytvořili ze svých vlastních postojů. 

- Může poukazovat na to, že jsme blízko nebezpečné hrany ve svém životě. 

- Někdy souvisí se vzpomínkami z dětství, kdy došlo k nějakému zranění. 

BALKÓN

- Symbolizuje vaši nadřazenost, váš postoj, že shlížíte na lidi svrchu. 

- Může znamenat, že nechcete ukazovat svou skutečnou identitu.

- Také může znamenat, že se nechcete zapojovat mezi lidi, do událostí. 

VÝTAH

- Symbolizuje především spiritualizaci, váš duchovní vývoj.

- Znamená změnu nálady, emocionální vzestupy či propady (můžete se cítit v "povznesené" náladě, "skleslí", atd.); též přesun pozornosti (např. z fyzického zaměření k mentálnímu soustředění, atd.), 

- Může také naznačovat vzestup/pokles statusu, postavení nebo v rámci pracovní situace.  

- Užitečné otázky a rady: Zažívám nějaký posun ve změně nálady nebo postojů? Mohu tento výtah řídit, nebo jsem jen pasažérem životních změn? S kým jsem ve výtahu a co se děje?

SKLENĚNÝ VÝTAH: Stejný význam jako schodiště - tzn. jde o spojování částí naší osobnosti, jen je vyžadováno minimum osobního úsilí.

VÝTAH HODNĚ HLUBOKO POD ZEMÍ: Znamená hluboký sestup do nevědomí. 

BÝT UVĚZNĚNÝ VE VÝTAHU: 1/Ukazuje, že jste uvězněni v určitém postoji k sobě samému. 2/ Znamená, že nevíte, jak se přesunout z jedné úrovně do druhé (např. z úrovně sexuální k milující, z úrovně myšlení k intuici, z depresí k uvolnění, atd.) 

JET VÝTAHEM NAHORU: 1/ Symbolizuje pohyb směrem k většímu uvědomění, duchovnímu "probuzení", duchovní/duševní pokrok, narůstající energie z meditací, atd.; 2/ Znamená překonávání obtíží (úzkostí), protože chcete dosáhnout nějakého cíle, nechcete se držet "při zemi"; 3/ Sexuální potěšení, narůstající pocity lásky a přitažlivosti, emocionální "dojetí"; 4/ Může také znamenat vaše ambice, úspěch ve vnějším světě, stoupání nahoru. 

/Příklad: Muž vystupoval z výtahu v desátém patře. V reálném životě se pak nedivil, když 10. dne v měsíci obdržel "povznášející" zprávu jako uznání za svou profesionální práci! T. Crisp./ 

VÝTAH VYJEDE NAHORU VEN ZE STŘECHY (nebo CHYBÍ SPOJENÍ SE ZÁKLADNOU): Může ukazovat na kritickou situaci, kdy je mysl oddělena od vědomí těla; též schizoidní sklony nebo sklon k maniakálnímu chování.

JET VÝTAHEM DOLŮ: 1/ Symbolizuje váš dopad "tvrdě" na zem, vracíte se z fantazií/úniků rychle do tvrdé reality, praktičnosti;2/ Také může znamenat depresivní pocity; 3/ Může poukazovat na nějaké sexuální omezení.

JET VÝTAHEM DO PODZEMÍ/SKLEPA/SUTERÉNU: Symbolizuje setkání s vlivy z nevědomí. (Tyto nevědomé vlivy jsou vám neznámé - tzn. můžete tam objevit něco cizího, zvláštního, úžasného, např. poklady, dítě, zvířata, anděla, atd.).

PÁD DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY/DÍRY

VSTOUPIT/SPADNOUT DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY/DÍRY: Symbolizuje cestu k vašemu vlastnímu Středu, hluboké vnitřní síle (tj. králičí díra v Alence v říši divů) - ponoříte se hluboko do sebe, objevíte, co se skrývá hluboko v nitru. 

/Příklad: Muž cítil, že padá do hluboké díry, jako Alenka v říši divů... Zažíval nějakou regresi, dotkl se událostí svého života... Konečně dopadl dolů, zažil nádherný klid, dokonce i jeho myšlení se zastavilo. Necítil své tělo, ani žádný tvar, prostě jen existoval... Byla to základní úroveň jeho vědomí, úroveň před nástupem myšlení a řeči. Začal mít strach, když si uvědomil, že kdyby klesl ještě víc, přestal by existovat, ale vzápětí chápal strach jako zbytečný, vždyť je to stejné jako usnout a probudit se. Tak se pustil a náhle si uvědomil, že ho něco drží. Byl to proces, který mu umožnil vyrůst ze zárodku, nestvořený egem... Nyní ho tato hluboká vnitřní síla znovu rozvíjela, jako když se otvírá rostlina. Uvědomil si, že každý máme tuto sílu ve svém středu a pozoroval, jak působí v jeho těle a životě; síla s ním komunikovala. Věděl, že když se této vnitřní síle každý den otevře a odevzdá, povede ho to k plnějšímu životu a uvědomění. Připadalo mu to jako posvátný dar, mystérium života. T. Crisp./


Zdroj: E. Aeppli; C. Nesso; T. Crisp: Dream Dictionary - House, Elevator Lift; J. Heffernanová - Tajemství dvou partnerů.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!