Střelba na výstavě, setkání se střelkyní (Stínem) v tramvaji

18.06.2023

Jsem někde se svojí třídou (v reálném životě ty lidi neznám) na školní akci, v rozlehlých výstavních prostorech, mnoho místností, trochu strašidelné, přítmí, některé prostory byly volné. Chodili jsme tam všude kolem, všechno bylo vevnitř, a najednou tam někdo začal střílet a zastřelil dost lidí. Podařilo se mi utéct... 

Pak střih - byla jsem v tramvaji, jela jsem tramvají a nastoupily tam 3 holky. Ta nejvyšší začala mluvit o tom, že to střílela ona, a že jí to bavilo, že to byl nějaký školní projekt, vychvaluje si to. Jak jsem to uslyšela, pustila jsem se do ní, nadávala jsem jí sprostě a hrozně jsem měla na ni vztek. Ale té střelkyni to bylo úplně jedno, vystoupila z tramvaje. Šla jsem za ní, sledovala jsem ji a pořád jsem jí nadávala, cítila jsem pořád velký vztek vůči ní.

(mladá žena, 18/6/2023)

Ostatní studenti, kteří jsou s tebou, jsou ve skutečném životě neznámí, to znamená, že představují tebe samotnou - jsou to tvoje různé pomocné aspekty, části tvé osobnosti, tvoje postoje, názory, schopnosti.

Nacházíš se ve výstavních prostorách, které symbolizují nashromážděnou minulost v tvém nitru, zážitky z minulosti, odhaluješ tak ve snu sama sebe - je to odhalení toho, čeho si v sobě ceníš, čeho si v sobě vážíš... Může tam být také nějaký prostor v nitru, který si vybíráš, nebo něco v nitru hledáš. Celý tento výstavní prostor je o odhalování něčeho v tobě, a také o plnějším uvědomování si sama sebe. Je tam mnoho místností, což zřejmě představuje tvoji mnohovrstevnatou osobnost, která se stále rozvíjí, neboť některé prostory byly stále ještě volné, nezaplněné.

Navíc je tento prostor trochu "strašidelný" a tmavý - to zřejmě představuje odhalování něčeho v tobě, co ti bylo dosud neznámé, odkrývání něčeho neznámého v sobě, co může nahánět strach, také to zřejmě znamená nějaký vnitřní zápas, střet s vlastními negativními silami, které jsou v každém z nás. (Setkání s těmito silami však v sobě zároveň obsahuje "léčení" na hluboké úrovni. V každém z nás je naléhavá nutkavá potřeba, abychom směřovali k vlastnímu růstu.) Na psychologické rovině jde tedy o významný sen, také naznačuje poznávání sama sebe, co se skutečně odehrává v tvém nitru.

Náhle začne střelba, což symbolizuje nějakou tvoji vnitřní bolest či utrpení, které zažíváš, které způsobuješ sobě či někomu jinému (v tomto snu zřejmě sobě). Pravděpodobně to znamená do určité míry ničení sebe samé, a to agresivním způsobem. Střelba po někom také znamená tvůj vnitřní vztek, strach nebo obranu proti nepříjemným pocitům či vhledům.

Je zastřeleno dost lidí - tzn. "usmrtíš/ukončíš" něco v nitru, nějaké své aspekty, dílčí živoucí části v sobě - možná to jsou nějaké přežité, nepotřebné části v tobě (?), možná nějaké vzpomínky, atd.  

Z této vnitřní "bitvy" vyvázneš nezraněná. Na vědomé úrovni si tyto vnitřní procesy začínáš plněji uvědomovat... Další část snu se odehrává v tramvaji, která symbolizuje síly mimo ego, kolektivní mínění, kolektivní hodnoty a zážitky (tj. zážitky, které mají i ostatní); naznačuje, že jsme "unášeni" a nesnažíme se vlastním úsilím, možná jdeme životem v davu, necháváme se nahodile unášet životem bez přílišné individuální snahy... Řídíme se společenským chováním, zvyky. Znamená to tedy, že se "zařadíš" do "kolektivního vědomí", jdeš v davu, uznáváš kolektivní hodnoty, chování, zvyky, atd.

Avšak z tohoto kolektivního chování tě vytrhnou tvé spolucestující - tři neznámé dívky, které všechny představují aspekty tebe samotné, jsi to tedy ty sama, tvé dílčí aspekty v nitru. Číslo tři představuje mocnou energii, ohlašuje něco nového v životě. Jde o naléhavé pokusy tvého nitra sdělit ti důležitou informaci, také symbolizuje řešení, nový posun v životě, rodí se v tobě něco nového, život začne nabírat určitý (dobrý) směr. Nitro také nabádá k rozvíjení intuice, tvořivosti, růstu poznání.

Ta nejvyšší dívka se přiznává ke střelbě, navíc odhaluje, že si v tom libovala. Tato dívka představuje ten "vyšší/silnější" aspekt v tobě, který převyšuje ostatní niterné síly v tobě... Ty sama tak odhaluješ totožnost té agresivní síly v sobě, která předtím "zničila" něco v tobě... To je velmi důležitý moment - uvědomění si něčeho. Zřejmě také tato agresivní dílčí část v tobě představuje tzv. "Stín" - tzn. setkáváš se se svou vlastní vnitřní realitou, což ti umožní dívat se na svět více realisticky, vědoměji.

(Stín máme v sobě každý z nás. Když se nám podaří během života Stín integrovat, převést jej do vlastního vědomého "sebecítění", zbavíme ho jeho negativního vlivu; pokud naopak Stín v sobě potlačíme, působí destruktivně a přivodíme si různé neurotické projevy. Setkání se Stínem a následná snaha o pochopení a integraci Stínu vede k celistvosti a zralosti osobnosti.)

Na svůj Stín reaguješ zlobou, vztekem, nadáváním, tzn. že jsi schopna postavit se svému Stínu čelem, nemáš strach, vnímáš sebedestruktivní síly v sobě a jsi schopná se jim postavit, zároveň je však třeba si uvědomit, že tento vztek směřuješ vůči sobě samé (jako kdybys byla naštvaná sama na sebe). Je vidět, že Stín na tvůj vztek stejně nikterak nereaguje, je vůči němu imunní...

Stín poté vystoupí z tramvaje a ty jej začínáš sledovat. To jednak znamená, že nadále konfrontuješ svou stínovou negativní postavu - vyjadřuješ vůči ní svůj nahromaděný vztek - a jednak to znamená, že "sledováním Stínu" vystoupíš z pohodlného kolektivního vědomí, odkláníš se od kolektivního života v davu a směřuješ k individuálnímu snažení a poznávání sebe sama, začínáš sledovat svůj individuální směr.

Celkově sen vyzývá k překonání nějakého strachu, oproštění se od hrůzy, zděšení či vnitřního utrpení, které tě pronásleduje či sužuje. Vše, co tě děsí, jsou jen tvé vlastní strachy. Zároveň si začínáš být více vědoma sama sebe a svých vnitřních procesů, vydáváš se na svou vlastní cestu sebepoznávání.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!