Sklep, suterén, podzemní podlaží

31.07.2023

SKLEP, SUTERÉN, PODZEMNÍ PODLAŽÍ

- Symbolizuje osobní nevědomí (tzn. co je skryté našemu vědomí, pod běžnou úrovní vědomí, blízko temnějších kolektivních obsahů psýchy). Obsahuje naše psychické "zásoby" (co nepotřebujeme, co je "dole"): to, co "zabijeme/potlačíme" v sobě (lásku, ambice, sexuální touhu, atd.), naše skryté pocity (vztek, sexuální touha, atd.). Je zde vše, co se nedostalo na denní světlo vědomí (tzn. nelze to vědomě použít). 

- Symbolizuje rodinné/kulturní vlivy, dětství, minulost, minulé zkušenosti, osobní i transpersonální vzpomínky.  

- Obsahuje naše temné stránky, plno tajemných věcí, které nás děsí, vzpomínky na traumatické události v našem životě, temné skutky, vzpomínky ohledně viny. Ukrýváme zde staré vzpomínky a bolesti, takže občas "ZEZDOLA" přicházejí strach a hrůza, může se objevit TMAVÝ TVAR, VETŘELEC, RUŠIVÝ PRVEK, atd. Je to také "místo úkrytu" pro "ZLOČINCE", TEMNÉ SÍLY, atd.

- Může také symbolizovat úzkost, nízké skutky, nízkou morálku, skrytý odpor.

- Může poukazovat na obrovskou příležitost, dokonce hodně nových možností v životě.

- Znamená naše biologické "nevědomé" funkce, podprahové/psychické dojmy, archetypální vzorce chování, kolektivní nevědomí, skryté motivy, nevědomé/neznámé pocity. (Jsme v blízkosti "země" a elementárních sil přírody, pod běžnou úrovní osobnosti.)

- Může být místem životní síly, hojnosti, poukazovat na místo zkontaktování skrytých sil, kontakt s univerzální moudrostí, pochopení celistvosti, duchovní vhled, též vnímání mysli jiných lidí. 

/Ukázka (zkráceno): Ženě se zdálo, že jakoby prošla zemí k tomu, co leží pod ní - pod lidmi, pod událostmi v životě - k tomu, co je obvykle skryté, na rozlehlé místo pod vším, kterému se říká nevědomí, ale v dávných dobách to lidé nazývali "podsvětí". Cítila, že je u kořenů všeho živého. Nejprve uviděla svého nejmladšího syna, přikrčeného těsně pod povrchem, nedokázal se prodrat ven ke každodennímu životu. To vysvětlovalo jeho chování... Mnoho lidí tento skrytý svět bytostí a energií nikdy nezahlédne, ale syn ho vždy znal a byl jím držen... Bude to mít těžké, ale naučí se věci, které jsou většině lidí odepřeny, pozná je instinktivně... Šla dál a zjistila, že dokáže myslet na každého, koho zná, a získat vhled, jaký je každý z nich uvnitř. Místo/stav, kde se nacházela, byl jako prostor pod městem, odkud jste se mohli dostat do domu kohokoli, dotknout se kořenů stromů, všeho živého. Její vlastní pocit ohledně sebe samé byl také jiný - věděla, že existovala celou dobu. Když se zeptala na minulost, věděla přesně, co se stalo, celý ten boj lidstva o růst... neboť její "vyšší Já" bylo součástí toho všeho. Pak se dostala k "Chrámu zvířat", kde se shromáždilo vše, co žilo. Seřazená zvířata ve velkém amfiteátru ve spojení jako jedna mysl, jeden Velký Duch, navzájem se znající. Vešla do chrámu, setkala se s tímto obrovským duchem, prastarým jako život sám, a zažila vše, co život na této planetě vykonal, poznala veškerou moudrost. Velký Duch se na ni podíval, vstoupil do jejího vlastního ducha, aby zjistil, jestli ví, jak milovat svého partnera a starat se o své děti... Hlavním bodem všeho je velké téma sebedarování při péči o potomstvo a partnera, naučit se, jak milovat. Kdyby se tuto lekci nenaučila, nemohla by dostat požehnání... Duch usoudil, že se dostatečně naučila lekci dávání sebe samé, poté obdržela požehnání sdílet malou část jeho moudrosti a prastaré lásky. T. Crisp./

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Ukrývám v sobě neznámé motivy, strach nebo vztek? Jsou věci, které si nedovolím myslet nebo cítit? Nacházím ve sklepě zázraky nebo tragédie?

SKLEPNÍ CHODBA: Symbolizuje sestup do hlubších vrstev psýchy, neboť máme vynést (psychické) "zásoby" do vědomí nebo alespoň zahlédnout temné rysy své osobnosti. 

PROSTOR POD SCHODY: Souvisí s tím, co je pod naší úrovní vědomí.  

SCHODY DO SKLEPA: Vedou hluboko do "země", do hlubin psýchy, do nevědomí. 

JÍT PO SCHODECH DO SKLEPA: Jste připraveni čelit svým nejtemnějším obavám, temným a skrytým stránkám vaší osobnosti.

DO SKLEPA NEVEDOU TUNELY, STĚNY: Zpodobuje spojení s transpersonálními vlivy, přesahujícími naši vlastní osobnost.  

NEVLÍDNĚ VYHLÍŽEJÍCÍ SKLEP: Ve významnějším snu by symbolizoval "dračí břicho", tzn. síly nevědomí.

LIDÉ/VĚCI PŘÍCHÁZEJÍ ZESPODU DOMU:  Symbolizují různé vlivy, naše strachy, obavy, dojmy, týkající se nevědomí nebo vášní, nadšení nebo také každodenních starostí.

HAD VE SKLEPĚ: Symbolizuje energii, související s naším vývojem, motivací; pociťujeme jako psychický elán, nadšení, hnací sílu, chuť do života, též sexuální touhu.  

ZÁPACH: Symbolizuje negativní emoce, které mohou způsobit depresi nebo nemoc. 

CÍTIT SILNÝ ZÁPACH: Znamená to, že je před námi velký, obtížný a odpuzující úkol, do kterého se musíme pustit.  

T. Crisp: Dream Dictionary - Basement Downstairs, House; E. Aeppli: Psychologie snu; J. A. Sanford: Sny a léčení.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!