Tři obrazy, špinavá kantýna, balvan v jezeře

17.06.2023

Jsem s nějakým mým kamarádem (ve skutečnosti je již mrtvý) a neseme tři obrazy - na jednom z nich jsou otisky dlaní a oblaka, druhý je svinutý do roličky, na třetím nevím co bylo... Pak mě kamarád zavede do nějaké výrobní haly, do kantýny, kde je ale hodně špíny, nelíbí se mi tam, tak jdeme pryč. Pak se ocitneme u jezera, uprostřed je obrovský balvan s dírou uprostřed, hladina zasahuje pod ten otvor... ten kamarád tam plave, k tomu kameni, proleze tou dírou na druhou stranu a zmizí.

(muž, 62 let, 17/6/2023)  

Mrtvý kamarád mohl představovat skutečně sám sebe, jeho esenci, nebo nějaké Vaše pocity a myšlenky, spojené s ním. To, že nesete právě tři obrazy, není náhodné. Číslovka tři naznačuje řešení a nový pohyb vpřed, nějaký posun v životě, vůli, jako kdyby se ve vašem životě "rodilo" něco nového a Váš život zřejmě začne nabírat určitý směr; znamená to také představivost, intuici, inspiraci, tvořivost a životní sílu, která Vás posouvá dál.

Obraz může symbolizuje vaše "dílo", něco, co jste udělal v životě, vaše vlastnosti a dovednosti, ale v tomto snu to spíše představuje vaše dávné vzpomínky a možnosti, Váš vnitřní svět, nevědomí, intuitivní vyjádření, pohledy na věci, které jste si dřív neuvědomovali. Téma malby tedy souvisí s nitrem, hlubokými obsahy z nitra, je to vyjádření vaší intuice. 

Zatím se otevírá jen jeden z těchto obsahů - otisky dlaní a oblaka: Otisky dlaní jsou významným symbolickým vyjádřením již od pravěku, tento motiv se nachází na mnoha jeskynních malbách. Poukazují na propojení světa lidí a duchů, kontakt s říší za naším hmatatelným světem, "domov předků". Tomu nasvědčují i oblaka, symbolizující duchovní sféru, duchovní pocity, pocity povznesení, intuici, motivaci, možné naděje i obavy, mohou naznačovat i mimosmyslové zážitky, možná se začínáte otevírat něčemu většímu, co má nesmírnou sílu, může to naznačovat překračování hranic vědomí, vyšší síly Vám mohou začít vstupovat do života.

Poté sen pokračuje v prostoru továrny, symbolizující Vaši mysl, vědomí, vědomé uvažování v běžném životě, Vaše myšlenky, to, čím se vědomě zabýváte ve svém životě. Vstoupíte do prostoru kantýny, která symbolizuje společenskost, Vaši "výživu", sílu, revitalizaci, Váš současný směr v životě, emocionální uspokojení, dávání a braní. V tomto prostoru je však hodně špíny - to pravděpodobně poukazuje na "špínu" ve Vaší mysli, negativní (špinavou) mysl a myšlenky, negativní "výživu" Vaší mysli. Vám samotnému se v tomto prostoru (Vaší vlastní mysli) nelíbí, nechcete v tomto prostoru již nadále setrvávat.

Z tohoto důvodu se ocitnete na jiném místě, které je zároveň náznakem řešení... Jste na břehu jezera. Jezero symbolizuje Váš vnitřní svět pocitů, fantazií, též Vaše nevědomí (tj. nejhlubší vrstvy v nitru). Váš přítel plave v jezeře, tzn. že se lehce pohybuje v nejhlubších prostorách psychiky a doplave do středu nevědomí, kde se nachází ohromný balvan. 

Velký kámen je velmi významný symbol, znamená trvalost, stálost, něco dlouhotrvajícího, přítomnost vyšších sil, věčnost. Může to zároveň poukazovat na vlivy z dávné minulosti, také určitou bezcitnost, tvrdost, ztrátu citu, "srdce jako kámen". Všechny tyto významy mohou být ve snu platné.

Přítel - který zároveň může představovat nějakou "mrtvou" nebo "umrtvenou" část něčeho ve Vás, zřejmě nějaké "umrtvené city", možná související se srdcem - tedy tento "mrtvý" přítel doplave ke kameni, tzn. dosáhne této hranice, symbolizující "věčnost", a otvorem (tj. jakoby "dveře") projde do jiné dimenze života, která je pro člověka nedostupná, projde na "druhý břeh" (dimenze mrtvých).

Pro Vás to zřejmě má více významů. "Přítel" (tj. zároveň spřátelená část Vás samých) Vám ukazuje další postup v životě, řešení:

-- Určitou tvrdost, bezcitnost ("srdce jako kámen") lze změnit, transformovat - projitím skrze (otvor/dveře) emoce zranitelnosti, které jsou ve Vás zablokované.

-- Lze dosáhnout Středu osobnosti, přiblížit se v nitru více duchovnímu Středu, a tím dojít k větší harmonii, vyrovnanosti, duchaplnosti, rozšířenému vědomí, širšímu naplnění v životě, vyrovnání se s vlastními pocity ohledně duchovnosti a též smrti.

Sen zřejmě celkově poukazuje mj. na důležitost změny životního směru, změny, týkající se nastavení Vaší mysli - je to apel na Vás, abyste mysl "neživil" ničím "špinavým" (tedy negativním), "špinavými" (negativními) myšlenkami, ale naopak abyste začal více vnímat duchovní rozměr, spiritualitu (tj. otisky dlaní) a více se zaměřil na pěstování čistých, pozitivních myšlenek (tj. čistá oblaka). 

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!