Trpaslík, postava zdeformovaná/slabá, znetvořená

04.09.2022

TRPASLÍK

- Symbolizuje nevědomé (nebo jiné) síly, které na nás působí a udržují nás v činnosti; představuje spojení s naším nevědomím. (SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ: trpaslíci pracovali pod zemí /tj. nevědomí/ a vynášeli ven poklady /tj. cenné věci z nitra ven/, pečovala o ně láskyplná žena /tj. díky naší péči jsou trpaslíci cenní, pomohou nám v růstu a prosperitě/).

- Může představovat část nás samých (část naší osobnosti), která se dostatečně neintegrovala, nevyvinula kvůli našemu strachu, bolesti nebo pocitu viny, nebo byla deformována bolestivou zkušeností z dětství nebo nedostatkem emocionální výživy. Výsledkem jsou potlačené části naší osobnosti, potlačené talenty, nadání, různé schopnosti, skrytý potenciál nebo intuitivní schopnosti, které nebyly dosud realizovány. Sen vyzývá, abychom se starali o své "zakrslé já"

/Příklad: Muž měl sen, že měl (nebo on sám byl) zdeformované dítě se čtyřma očima a trochu zdeformovaným obličejem. Oči byly operovány, dvě odstraněny, ale dítě vyrostlo jako osamělý a plachý trpaslík. Trpaslík a normální Já byli jedno, ale přesto odděleni. Trpaslík bydlel dole a často chodil po schodech nahoru a stál před dveřmi muže v naději, že ho uvidí a spřátelí se s ním. Muž nejasně cítil jeho přítomnost, ale kdykoli se přiblížil ke dveřím, plachost donutila trpaslíka utéct. Trpaslík představuje nevyvinutou a neúplnou část osobnosti muže, která chce být integrována, což se muži příliš nedaří. T. Crisp./

/Příklad: Snící slyšel nahoře v domě kroky a věděl, že to je duchStrašidelná atmosféra se stupňovala, na schodech byly slyšet kroky, rozhodl se jít na ducha podívat, i když se bál. Zjistil, že to je mladá zakrslá žena. Byla velmi nešťastná, což byl důvod, proč tam strašila a zhmotnila se. Snící jí dal ruku kolem ramen, aby se cítila milovaná, přivedl ji do kuchyně, kde si promluvili, jak jí můžou pomoci. Celá ta hrůza zmizela. Snící dokázal pracovat na integraci nevyvinuté části sebe sama. T. Crisp./

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co dělá trpaslík ve snu? Cítíte se "malí" ve vztahu k ostatním lidem v nějaké situaci? Jaká část ve vás byla zanedbávána nebo trpěla bolestí, takže se nevyvinula?

VY SAMI JSTE TRPASLÍK: Zřejmě to znamená váš strach, vaše pocity ohledně toho, že si připadáte malí, bezvýznamní, nevyvinutí. 

POSTAVA ZDEFORMOVANÁ/ SLABÁ

- Nějaká část v nás, která ještě není vyvinutá; nějaká část, které se možná ještě bojíme a tak není dost životná. 

POSTAVA ZNETVOŘENÁ (znetvořený vzhled)

- Jedná se o stínovou postavu, Stín v našem nitru, který neměl moc šancí k životu, proto je znetvořený. Sen nás nabádá ke spřátelení s touto "postavou" v nás, neboť to přispěje k naší integritě a celistvosti.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Dwarf; J. A. Sanford: Sny a léčení. 

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!