V údolí, hledání "důkazu" mezi oblečením, dítě na kole

03.04.2021

Jsem v zeleném údolí se svojí manželkou, procházíme se dole v údolí, po obou stranách údolí jsou jakési regály s oblečením. Hledáme tam nějaký "důkaz", je to hodně důležité, nemůžeme to najít. Dole v údolí je voda, ale nehybná, neteče. Jdu tou vodou až do nejhlubšího místa, voda mi sahá po krk... nečekaně kolem mě někdo rychle proplave, divím se, že může proplavat tak rychle. Potom nějak ten "důkaz" najdeme.

Potom střih, jsme asi doma, v nějaké budově, a pošleme ten důležitý důkaz formou telegramu přes nějaký systém bank našemu dítěti (ale takové dítě ve skutečnosti nemáme). Potom jdeme ven, a tam je ten náš syn, 12letý kluk na jízdním kole, ptáme se ho na ten telegram, ale on říká, že nic nedostal. Hned si ale ví rady, ví do jaké banky ten telegram přijde, ví jak na to, rychle to zařídí, aby mu to přišlo. 

(muž, 60 let, 3/4/2021)

VÝKLAD:

Ve Vašem snu je údolí zřejmě symbolem pro každodenní, pestrý, rodinný život. Zelená je barvou přirozeného růstu, hojení bolestivých citových zranění, regenerace, ale také může upozorňovat na strach z budoucnosti, strach před životními změnami, před nimiž nemáte utíkat. V tomto snu jde nejspíše o nějaké pochopení, načerpání vitality, ozdravění mysli v oblasti vnímání života.

V rámci svého vývoje a růstu potřebujete najít nějaký "důkaz" v regálech s oblečením. Oblečení představuje Vaši aktivní účast na životě, zaujmutí nějaké společenské role, Váš projev navenek, určité postoje a chování. Zřejmě to naznačuje, že jste v životě ve fázi, kdy hledáte správný postoj k ostatním, správný výraz, jak se prezentovat ostatním, jak být v životě aktivní, jakou zaujmout pozici ve společnosti. Nedaří se vám to najít.

Dole v údolí je netekoucí voda. To zřejmě představuje vaše nahromaděné city, emoce, které neproudí, a v nichž se stále pohybujete. Je to nevědomá energie ve Vás. Zároveň sestoupení do vody a ponoření po krk zřejmě symbolicky znamená obnovu, regeneraci, uzdravování, očištění, "smytí viny".

Teprve po tomto symbolickém "gestu" kolem Vás propluje nějaká osoba. Tato osoba je Váš pomocný vnitřní aspekt, tj. nějaká pomocná síla ve Vašem nitru, která rozproudí "nehybné vody", tzn. přidá dynamičnost a proudění Vašim nehybným emocím, očištění.

Po tomto "rozproudění" citů a emocí konečně najdete onen "důkaz" - zřejmě symbol pro správný životní postoj - který potřebujete ke svému růstu.

V další části snu jste doma, tj. ve svém nitru, a potřebujete poslat tento důležitý "důkaz" svému synovi. Dítě/syn je obrazem ne-ega, psychických schopností, nevázaných k egu, je symbolem Vašeho nadání, možností, obsahuje hodně energie, je obrazem Vašeho růstu a vývoje. Jste to tedy Vy sám, je to Váš potenciál růstu, syntézy osobnosti.

"Důkaz" - tj. důležitý pro Vás růst - posíláte velmi rychle prostřednictvím banky. Banka je symbolem pro nejkoncentrovanější energii, tedy je to místo ve Vašem nitru, související s obrovským množstvím nahromaděné energie. Dokonce je těchto míst víc, a je těžké se v nich orientovat.

V závěru snu spatříte dítě/syna - tedy své psychické schopnosti, oddělené od ega, možnosti a potenciál Vašeho růstu. Má jízdní kolo, což je pozitivní symbol pro spirálový pohyb energie, typický pro individuační proces, cestu sebepoznávání, znamená vždy něco individuálního. Celkově to symbolizuje Váš individuální vývoj - který ví, jak získat důležitý "důkaz", v rámci Vašeho růstu a poznání.

Číslovka 12 v této souvislosti zřejmě představuje dovršení něčeho v životě, spojení různých kvalit, celistvost, možná i "splacení" karmických dluhů, a poukaz na nutnost pohnout se z místa, poučit se a změnit způsob myšlení.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!