Včela, vosa, čmelák, moucha, světluška

26.12.2022

VČELA/VČELY

- Symbolizuje kolektivní činnost: práci (v rámci komunity), pracovitost, tvrdou práci, aktivní spolupráci, službu veřejnosti, týmovou spolupráci, komunikaci, houževnatost, vytrvalost, silnou pracovní morálku, též dravost či sebeobětování. 

- Představuje vzor pro poctivost, službu a oddanost komunitěpokornou službu druhým, ochotu sloužit druhým, ochotu odložit individuální přání a být součástí kolektivního úsilí, netlačit se na výsluní! 

- Symbolizuje "zlatou střední cestu", rovnováhu, duševní zdraví, vyváženost mezi tvrdou prací a radostí ze života. Je třeba vyvážit práci, oddanost, službu, hru a společenský život, netoleruje se žádný extrém (pokud těžce pracujete, potřebujete si užít "odměnu"; pokud stagnujete, vyhýbáte se odpovědnosti či svému poslání, potřebujete větší soustředěnost).

- Symbolizuje hojnost, prosperitu, úspěšný byznys, úspěch z tvrdé práce, štěstí a prostý pocit radosti, který pramení z toho, když vidíte lidi kolem sebe šťastné. 

- Poukazuje na potřebu být vynalézavý, inovativní, kreativní, vytvářet příležitosti (založené na tom, co již máte). Máte čerpat ze své kreativity a zdrojů, i když se zdá, že vše je proti vám; důvěřujte instinktům a málokdy sejdete z cesty.

- Mohou znamenat "sladké" ukončení osobního/společného projektu, který je vám velmi blízký a drahý.

- Poukazuje na potřebu najít svou vlastní roli v komunitě, najít své "místo", účel, poslání, nahlížet na život z širší perspektivy. 

- Jako "sluneční" symbol poukazuje na to, že nastal čas "zazářit" ve své vlastní nádherné záři.

- Symbolizuje ctnost, čistotu, čistý zdroj, proces přechodu/přeměny, harmonii s přírodou, důležitost respektu k přírodě, propojenost s celkem, vědomý život.

- Má úžasnou schopnost léčit našeho ducha; symbolizuje naše omezení a zároveň schopnost úspěšně (zázračně) překonat naše omezení.

- Vztahuje se k feminismu, "božskému" ženství, plodnosti, respektu k ženské síle

- Je také moudrý duchovní "posel", předává moudrá poselství (informace).

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jak vnímáte včely? Bojíte se jejich bodnutí? Přepínáte se příliš nebo jste spíše malátní a apatičtí? 

ŽIHADLO: Ztělesňuje regulaci, potřebnou k udržení pořádku.  

BODNUTÍ VČELOU1/ Podvědomí se vás snaží "probudit", protože nejste sladěni se svým prostředím, potřebujete si lépe všímat svého okolí, více důvěřovat instinktům a respektovat své pocity (pokud je vám někdo/něco nepříjemné, nechoďte tam). Také si uvědomte, že Stín (stínové já) je vaší přirozenou součástí (tzn. je v pořádku být naštvaný, pravdivě o tom mluvit, sdělovat své pocity). 2/ Máte se zbavit mylných pocitů viny - ne všechno je vaše chyba, zbavte se těchto falešných přesvědčení. 3/ Může znamenat bolestivé emoce, "bodnutí" z kritických poznámek vůči vám; nebo máte nepříjemné podezření ohledně někoho (v blízkém vztahu).  

VČELA LÉTÁ KOLEM JINÉ OSOBY: Může to být určité varovné upozornění ohledně osoby, která není tím, čím se zdá, takže můžete jít špatným směrem.  

VČELÍ KRÁLOVNA: Symbolizuje ženství, mateřství, plodnost, též silnou pracovní morálku, zaměření se na podstatné a životně nezbytné věci (v rámci udržení rodiny, komunity), nutnost "dokončit práci". Také může představovat příležitost zaujmout autoritativní roli. 

NALÉZT MRTVOU VČELU: 1/ Poukazuje na to, že nějaká hrozba ve vašem životě právě skončila, máte se připravit na lepší časy. 2/ Může také představovat váš sklon k přepracování, zanedbávání rodiny a přátel; jde o připomínku, abyste se ve vašem pracovním úsilí "zastavili", vychutnávali si život, věnovali se rodině. 

ÚL/VČELÍN: Zřejmě tím podvědomí naznačuje, abyste se více zaměřili na rodinu, domov, spolupráci v rámci komunity. 

VČELÍ PLÁSTEV: Symbolizuje srdeční čakru a "sladkosti" života, užívání si života. 

VOSA

- Může poukazovat na vaši vlastní jízlivost, uštěpačnost, kousavé poznámky, zraňující slova nebo činy, také vaši popudlivost a nevrlost.

- Zpodobuje vzpomínky na minulá zranění a pocity opětovného ohrožení.

- Poukazuje zejména na vaše "užírající" pocity, sebedestruktivní myšlenky, negativní myšlenky plné pochybností o sobě

/Ukázka: Muži se zdálo, že pozoruje obrovský bodlák, jenž se změnil na obrovský strom, který měl tvrdé dřevo. Ulomil větvičku, která hezky voněla, ostatní větve hnily. Obešel strom a všiml si díry, kde byla vosí kolonie. Chtěl se dotknout kůry, ale všiml si, že má v levé ruce díru, kam létají vosy. S velkým šokem zjistil, že vosy mu užírají maso, takže jeho ruka je téměř dutá. Probudil se s pocitem, že je starý a sešlý. = Sen ukazuje, že v jeho životě je "díra". Muž v té době zažíval strach z rozpadu  manželství. Sen ho přiměl k uvědomění, že otravné myšlenky a emoce (tj. vosy) požírají jeho sebevědomí a vedou ho k pocitu, že je neužitečný, zralý do šrotu. Tyto sebedestruktivní "užírající" myšlenky byly tím, co si o realitě myslel, nikoli realita samotná. Myslel si, že jeho život je jako obří bodlák, ale zjistil, že je to obří tvrdé dřevo - větve potřebovaly prořezat, ale zbytek stromu byl dobrý a voňavý, dával ostatním dobré pocity. Muž se rozhodl vložit do svého života a manželství lásku a péči namísto pochybností o sobě a pocitu porážky. T. Crisp./

BODNUTÍ VOSOU, SRŠNĚM: Znamená nějaké bolestivé emoce, které máte v sobě. Pocit "bodnutí" z kritických připomínek (vašich či jiných lidí).  

/Ukázka: Muži se zdálo o ohromné černé vose. Postříkal vosí hnízdo, aby vosy zabil, ale velká vosa ho bodla do ruky, zabil ji. Vytáhl žihadlo, které bylo stále živé a pumpovalo jed do dlaně levé ruky. K jeho úžasu to nebolelo, ale na malíčku zůstala malá dírka. Uvědomil si, že nechce být zlým a zraňujícím člověkem, že se bude mít na pozoru, aby takový nebyl. = Muž ve svém životě škodí, zraňuje kritikou (postříkal hnízdo, aby vosy zabil); vosí bodnutí bylo připomínkou, aby nechal vosy na pokoji, tj. aby nadále nezraňoval ostatní. T. Crisp./ 

ČMELÁK

- Obecně neznamená nic agresivního (pokud není ohrožena jeho kolonie). 

MOUCHA

- Může naznačovat vaše nutkání něco otravného " zabít", zbavit se něčeho otravného v životě. 

- Také to může naznačovat, že kolem vás je něco nečistého nebo dokonce "mrtvého".

- Může symbolizovat i přirozený řád věcí (tj. mouchy jako potrava některých tvorů).

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jsou mouchy známkou něčeho, co si máte uvědomit? Bzučí mi něco v hlavě a já tomu nerozumím? Existují známky něčeho mrtvého?

DRÁŽDIVÉ/OTRAVNÉ MOUCHY: 1/ Naznačují, že někdo jiný zasahuje do vašeho života, měli byste si to uvědomit a jednat podle toho. 2/ Něco dotěrného upoutává vaši pozornost - toto malé podráždění vás upozorňuje na mnohem větší problém, který máte v životě vyřešit.

/Ukázka: Snící byl v ložnici u postele, všude byly otravné mouchy, tak zvedl matraci a pod ní byla obří novorozená mrtvá miminka a rakev. Otevřel rakev a uvnitř bylo další mrtvé dítě. = Mouchy jsou způsob, jak přitáhnout pozornost k mnohem většímu problému. T. Crisp/ 

SVĚTLUŠKA

- Symbolizuje vaši inutici, vnitřní světlo, inspiraci v temných chvílích.

ODLÉTAJÍCI SVĚTLUŠKY: Může to naznačovat děti, opouštějící domov. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Insect; whatismyspiritanimal.com

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!