Vlak, cestovat vlakem

18.09.2021

VLAK

- Poukazuje především na naše prožívání života, různé životní příležitosti, změny v životě, "směr" života, směr událostí (kdy jsme zapojeni do událostí s jinými lidmi), směr osobního růstu.

- Také může poukazovat na společenské chování, mezilidské vztahy.

- Pevně dané koleje (přesně daný směr) symbolizují náš životní "kurz", jakým jsme se vydali. Jde spíše o všeobecně vymezenou cestu životem, nepříliš individuální, takže se od nás očekává patřičný způsob chování. (Přesto tento směr vede ke konečnému individuálnímu cíli, do něhož se jednou dostaneme.) Nabízí se otázka, zda se nenecháváme jen tak nahodile a bezcílně unášet životem?! 

TYP VLAKU vypovídá o tom, jaký druh energie máme k dispozici: Malá vytápěná lokomotiva - máme málo energie, nelze klást žádné vysoké nároky; mezinárodní expres - dostaneme se do dalekých zemí; hlučná lokálka - když si myslíme, že náš životní směr je až příliš významný.

LOKOMOTIVA: Energie, která nás "veze" životem; může symbolizovat i libido. 

VAGÓNY: Konkrétní prostor (oddělení) nebo konkrétní stránka/aspekt života. Situace nebo prostředí, v němž se v současnosti nacházíme - zřejmě v souvislosti s konkrétními lidmi. 

POTÍŽE S VLAKEM

JAKÉKOLI POTÍŽE (zmeškat vlak, přijít moc brzy/pozdě, špatně vystoupit, atd.): To naznačuje těžkosti v běžném životě. Je to naléhavá výzva, abychom zrevidovali náš žebříček hodnot, abychom se chopili příležitostí, které se nám právě v životě nabízejí, atd. 

ZMEŠKÁNÍ VLAKU: 

- To, co jsme nestihli v životě, "zmeškání spojení" (tj. v určitém příznivém okamžiku v životě jsme nebyli připraveni), pocit zmeškání nějaké příležitosti, akce. Nezapojit se do nějakých akcí nebo příležitostí.

- Může to být také náš pocit nedostatečnosti/neschopnosti v nějaké životní situaci; též zdrženlivost a váhavost, držet se zpátky v nějaké situaci kvůli vlastní váhavosti.

- Skryté přání vyhnout se změnám anebo tajné přání jít si svou vlastní individuální cestou. 

PŘÍČINY ZMEŠKÁNÍ VLAKU: 

   1/ Neradi opouštíme pohodlí domova → tzn. že vázne nadcházející změna v životě (např. přechod do dospělosti), kvůli komplexům, atd.;    

   2/ Kvůli pojištění →  tzn. chceme "potvrzení", že dosáhneme svých cílů lehce a bez    námahy; 

   3/ Na nádraží (u přepážek) je moc lidí → tzn. že se nemůžeme dočkat, hodně "aspektů" v nás chce vyrazit na "cestu"; 

   4/ Kvůli zavazadlům, jsme uřícení → nedokážeme se odloučit od "zavazadel".    

NECHAT SI SCHVÁLNĚ UJET VLAK: Je to naše podvědomé rozhodnutí. (Pomocí asociací, tj. volných myšlenek, lze zjistit, proč jsme se tak podvědomě rozhodli.) 

NENASTOUPIT, STARAT SE O ODJEZD NĚKOHO JINÉHO: Tzn. staráme se o osudy jiných, nežijeme svůj vlastní život, zdráháme se nastoupit vlastní cestu. 

ODJET OD NĚKOHO nebo NĚKDO ODJEDE OD NÁS: Může to poukazovat na pocity ohledně ztráty partnera, rozchodu, narušení vztahu, opuštění, nějaké změny ve vztahu, rozloučení, partner nebo my jdeme jiným směrem, atd. 

VYKOLEJENÍ VLAKU: Nejspíše naznačuje neurózu, "vykolejení" v životě, v práci. Pravděpodobně výzva k tomu, abychom se v životě spokojili s tím, co máme. 

CESTOVAT VLAKEM

- Důležité otázky: S kým ve snu cestujete? Jaké máte plány/myšlenky? 

- Obecně symbolizuje cestu životem v průběhu času, především ve spojitosti s jinými lidmi; také naše myšlenky a zkušenosti, které nás nesou životem. Může jít o vzpomínku na minulost (určitou životní etapu v minulosti) nebo setkání s někým z minulosti, což má vliv na náš současný život. 

- Může symbolizovat cestu k vnitřnímu uvědomování.

- Toto "cestování" má předurčený konec, pokud nezměníme směr a nepřestoupíme na jiný vlak. S tím souvisí omezení individuální vůle a procházení různými životními fázemi

- Také se může vztahovat ke stárnutí a smrti, zvláště když je ve snu silný pocit ohledně "ODJÍŽDĚNÍ" nebo "ČASU ODJEZDU"

JÍZDENKA: Znamená naši energii, "platíme" svou energií, zkušenostmi; též je to schopnost projít "bariérou", zvládnout životní obtíže; nebo také pocit oprávněnosti a snadnosti (či obtíží).

KOUPIT/NEKOUPIT JÍZDENKU: Jízdenka znamená, že musíme zaplatit svojí "energií", je třeba pro to něco obětovat. (Pokud je někdo jako dítě, chce dostat vše darem bez námahy.)  

ODJEZD VLAKU, ODJÍŽDÍME: Velmi často ve snech.

PŘÍJEZD VLAKU, NĚKAM PŘIJEDEME: Ne tak často ve snech. Tzn. dorazíme nevědomě do cíle, snažíme se najít cestu z "haly nevědomí", se zavazadly a novými zkušenostmi, do světla "vědomí".

SEDĚT PROTI SMĚRU JÍZDY: Naše psýcha je soustředěna na minulost, na to, co rychle pomíjí, co je "mrtvé".

JEDEME JINOU TŘÍDOU (místo II. třídy jedeme I. třídou): Máme obavy z nějakého odhalení v životě - nejsme tam, kde bychom podle našeho postavení měli být; sami jsme se povýšili a žijeme nad svou úroveň (nejde o vnější postavení). 

CESTUJEME VE ZCHÁTRALÉM (OŠKLIVÉM) VAGÓNU: Takhle vypadá naše životní cesta z vnitřního pohledu.   


Zdroj: C. Nesso: Tajemství snů; C. G. Jung: Výbor z díla I; E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; T. Crisp: Dream Dictionary - Rails Railway Train Station, Ticket

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!