Obecný význam barev ve snu

21.07.2020

Přestože sníme barevně, vnímáme barvy ve snu jen tehdy, pokud jde o důležitou informaci pro naše vědomí. Pokud vidíme ve snu něco barevně, je to většinou tak nápadné, že to ihned zaujme naši pozornost a my si to snadno zapamatujeme.

Barevnost se může projevit v různých odstínech a intenzitě. Obecně platí, že "ušpiněný" odstín znamená jistou blokaci, poškození, případně nemoc, negaci, atd. Každou barvu je třeba "zkoumat" zvlášť, přičemž je třeba vzít v potaz odstín a intenzitu. Také je třeba zauvažovat nad naším vlastním stanoviskem, jaké k dané barvě zaujímáme. Jiný význam bude barva mít, když ji nesnášíme, a o něco jiný význam, když ji v běžném životě preferujeme.

Co znamenají barvy ve snu

Barvy ve snu především znamenají naše emoce a pocity. Pokud ve snu vidíme něco barevně, je to důležitá informace pro naše vědomí. Každá barva má svůj vlastní význam.

Obecně se dá říci, že barvy souvisejí s našimi psychickými prožitky, zřetelně vypovídají o tom, co se děje v našem nitru. Vypovídají o psychických vztazích, vazbách, různých úrovních podvědomí, atd. Jakákoliv barevnost se nám ukáže ve snu, má to vždy svůj konkrétní důvod.

Také je nutno vzít v úvahu, na jakém objektu se barva projeví - zda jde o barevný předmět, oblečení, barevnost v přírodě, atd. Potom je třeba propojit význam objektu s významem barvy.

Během výkladu snu se můžeme prvně ptát - "Proč právě tato věc má tuto barvu? Co mi tím sen chtěl naznačit?" Poté se můžeme pustit do interpretace: tzn. "zkoumat" význam daného objektu i barvy, a nakonec "smísit" oba významy dohromady.

Barvy a stav organismu

Na závěr obecného povídání o barvách ještě zmíním zajímavé souvislosti. Vědecky je prokázáno, že barvy bezprostředně ovlivňují činnost vegetativní nervové soustavy. Takže když někdo preferuje určitou barvu (pokud nejde o výběr barev na základě módních doporučení, apod.), odráží to psychofyzický stav jeho organismu. Do jak velké míry si člověk jistou barvu oblíbil či znechutil, vypovídá o jeho zvláštních osobnostních rysech. 

Na esoterické úrovni barvy naznačují, kde je energie silně aktivována či naopak blokována. Lze tak mj. zjistit nerovnováhu jednotlivých čaker.