Obecný význam barev ve snu

21.07.2020

Přestože sníme barevně, vnímáme barvy ve snu jen tehdy, pokud jde o důležitou informaci pro naše vědomí. Pokud vidíme ve snu něco barevně, je to většinou tak nápadné, že to ihned zaujme naši pozornost a my si to snadno zapamatujeme.

Barevnost se může projevit v různých odstínech a intenzitě. Obecně platí, že "ušpiněný" odstín znamená jistou blokaci, poškození, případně nemoc, negaci, atd. Každou barvu je třeba "zkoumat" zvlášť, přičemž je třeba vzít v potaz odstín a intenzitu. Také je třeba zauvažovat nad naším vlastním stanoviskem, jaké k dané barvě zaujímáme. Jiný význam bude barva mít, když ji nesnášíme, a o něco jiný význam, když ji v běžném životě preferujeme.

Co znamenají barvy ve snu

Barvy ve snu především znamenají naše emoce a pocity. Pokud ve snu vidíme něco barevně, je to důležitá informace pro naše vědomí. Každá barva má svůj vlastní význam.

Obecně se dá říci, že barvy souvisejí s našimi psychickými prožitky, zřetelně vypovídají o tom, co se děje v našem nitru. Vypovídají o psychických vztazích, vazbách, různých úrovních podvědomí, atd. Jakákoliv barevnost se nám ukáže ve snu, má to vždy svůj konkrétní důvod.

Také je nutno vzít v úvahu, na jakém objektu se barva projeví - zda jde o barevný předmět, oblečení, barevnost v přírodě, atd. Potom je třeba propojit význam objektu s významem barvy.

Během výkladu snu se můžeme prvně ptát - "Proč právě tato věc má tuto barvu? Co mi tím sen chtěl naznačit?" Poté se můžeme pustit do interpretace: tzn. "zkoumat" význam daného objektu i barvy, a nakonec "smísit" oba významy dohromady.

Barvy a stav organismu

Na závěr obecného povídání o barvách ještě zmíním zajímavé souvislosti. Vědecky je prokázáno, že barvy bezprostředně ovlivňují činnost vegetativní nervové soustavy. Takže když někdo preferuje určitou barvu (pokud nejde o výběr barev na základě módních doporučení, apod.), odráží to psychofyzický stav jeho organismu. Do jak velké míry si člověk jistou barvu oblíbil či znechutil, vypovídá o jeho zvláštních osobnostních rysech. 

Na esoterické úrovni barvy naznačují, kde je energie silně aktivována či naopak blokována. Lze tak mj. zjistit nerovnováhu jednotlivých čaker.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!