Koupelna, záchod, výkaly, moč, močit, žumpa

11.01.2023

KOUPELNA

- Symbolizuje očistu, zbavení se "nečistoty" (která na nás ulpěla), obnovení dobrých pocitů, jakýsi pocit "znovuzrození".

- Znamená především výzvu, abychom očistili své chování či se zbavili svých překonaných a zastaralých názorů.

KOUPELNA VE SKLEPĚ (koupel): Je třeba "vykoupat" se ve vlastním nevědomí (voda však musí být průzračná, produchovnělá).

ZÁCHOD

- Má velký význam, symbolizuje, že jsme sami se sebou a ulevujeme si od "zbytků", od toho, co už nepotřebujeme k životu, zbavujeme se znepokojivých tíživých pocitů, toho, co se psychicky přežilo, spotřebovalo, co je zbytečné a  "nečisté", uvolňujeme v sobě napětí. Přestáváme se zabývat starými emocemi, fantaziemi, touhami, kterých se chceme zbavit. 

- Znamená, že se zbavujeme věcí, které bychom veřejně neodhalili (např. nějaké sexuální záležitostí, postoje, emoce), neboť se za ně stydíme. Obecně symbolizuje problémy/obtíže ve vás, které vyžadují pozornost, o nichž nechcete, aby o nich věděli ostatní. 

- Symbolizuje vaše soukromí, potřebu věnovat se sobě a ne ostatním, potřebujete více času pro sebe, kdy si můžete dělat, co chcete.

BÝT NA ZÁCHODĚ V MÍSTNOSTI BEZ STĚN, POZORUJÍ NÁS LIDÉ: Zřejmě to znamená, že v životě potřebujete více soukromí, více času pro sebe.  

KOUPELNA SE ZÁCHODEM: Poukazuje na vaši potřebu "očistit" váš obecný postoj k sobě i ostatním, nebo "očistit" své sexuální postoje.

VEŘEJNÉ ZÁCHODY: Zřejmě poukazuje na problémy s ženskou identitou. 

ZÁCHODOVÁ MÍSA: 1/ Symbolizuje tu část ve vás, která se dokáže vypořádat s tělesnými "odpady" a emocemi, kterých se potřebujete zbavit; 2/ Může být také symbolem pro ženský pohlavní orgán.

ZÁPACH: Symbolizuje nepřijatelné části ve vás samých, o nichž nechcete, aby o nich věděli ostatní nebo jim byli vystaveni.  

JÍT NA ZÁCHOD (VYKONAT POTŘEBU): 1/ Symbolizuje vaše vyjadřování, uvolnění (tvůrčích) pocitů;         2/ Zbavení se vašich zatvrzelých postojů, minulosti, znepokojivých tíživých pocitů; 3/ Znamená přijetí sexuality, vašich vlastních přirozených pudů/potřeb. 

VLOŽÍME DO ZÁCHODU NĚJAKOU VĚC: Co tam vložíme, považujeme za nejméně důležitý nebo nejnepříjemnější aspekt nás samých či našich zkušeností, kterého se chceme zbavit (např. nějaké závislosti na něčem). 

JAKÝKOLI NEPOŘÁDEK NA ZÁCHODĚ, ŠPINAVÝ/NEPOUŽITELNÝ ZÁCHOD: 1/ Zřejmě existují věci ohledně vás, které vyžadují pozornost a "vyčištění" (ozdravení). 2/ Může znamenat, že během spaní zoufale potřebujete na záchod,  přesto se nechcete probudit (spíše ženské sny). 

ZÁCHODOVÁ MÍSA JE PLNÁ (NELZE VYKONAT POTŘEBU): 1/ Symbolizuje vaši naléhavou vnitřní potřebu zbavit se starých postojů či emocí, ale  nemůžete je snadno uvolnit (protože máte pocit, že ostatní budou tuto vaši stránku odsuzovat, nebo že budete druhé odpuzovat). Potřebujete se zabývat také biologickou, sexuální, vnitřní stránkou sebe sama, nebýt zaměření jen čistě intelektuálně. 2/ Může také znamenat, že vaše tělo skutečně vyžaduje fyzickou očistu.  

NESCHOPNOST JÍT NA ZÁCHOD: 1/ Symbolizuje vaše potíže s vyjádřením přirozenějších a přízemnějších aspektů sebe sama, vaše potlačování sexuality nebo emocí; 2/ Může znamenat, že jste sobečtí, že nesdílíte nebo "nedáváte" nic ze sebe. 3/ Může znamenat, že během spaní zoufale potřebujete na záchod, přesto se nechcete probudit (spíše ženské sny).

NEMŮŽETE NAJÍT ZÁCHOD: 1/ Potřebujete konfrontovat své nejhlubší emoce, ale maskujete to např. svými pocity žalu, viny, atd. Je to výzva, abyste v reálu prozkoumali své nejhlubší emoce! 2/ Může znamenat, že během spaní zoufale potřebujete na záchod, přesto se nechcete probudit (spíše ženské sny).  

VÝKALY

- Symbolizují především potřebu "psychického úklidu" v nás, zbavit se škodlivých emocí nebo toxinů, vybízí k očistě emocí (stud, strach, atd.). V minulosti mohly být tyto emoce užitečné, ale nyní je třeba se jich zbavit (většinou jde o pocity odporu, nechuť k něčemu/někomu). (Musíme "strčit ruce" do nejnižší, nejodpudivější části sebe sama a vyčistit ji.) Symbolizují naši schopnost či neschopnost sebeovládání, ovládání hněvu, vzdání se kontroly, atd. 

- Může poukazovat na to, že je třeba naučit se rozeznávat v životě podstatné od nedůležitého, přežilého, zkostnatělého, "nečistého", atd.

- Symbolizují náš "tvořivý" psychický materiál, který naše nevědomí spontánně vytváří (sny, fantazie), a který obsahuje "růstovou energii" pro náš život. Z nitra na nás tlačí naše sebevyjádření (např. tvořivost, snaha přezkoumat svůj život), nemáme plýtvat bohatou tvořivostí! Vše, co vychází z těla (tj. nevědomí, mysl), může představovat tvůrčí pobídku.

- Také mohou symbolizovat peníze a bohatství, jak nakládáte s penězi, co dáváte ze sebe, co jste vytvořili. 

- Může symbolizovat plodnost

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Mám nějaké pocity, kterých se potřebuju zbavit? Naznačuje sen, že přehnaně ovládám to, co ze mě vychází?

BÝT POKRYT VÝKALY: 1/ Naznačuje náš strach z toho, že jsme navenek odpudiví; 2/ Může to znamenat, že v sobě ukrýváme sebedestruktivní myšlenky a pocity.

MÍT ÚKOL VYČISTIT VÝKALY: Znamená, že stojíme před velkým úkolem, týkající se naší psychiky, vnitřního "uklidu", očištění od negativních emocí, atd.

HRÁT SI S VÝKALY: 1/ Symbolizuje návrat k infantilnímu chování; 2/ Může poukazovat na potřebu sebevyjádření, dávání něčeho ze sebe, sebezkoumání, vytvoření tvůrčích cílů, formování sebe sama. 

VÝKALY JSOU VŠUDE, PŘEKÁŽEJÍ BĚŽNÝM ČINNOSTEM: Zřejmě znamená, že naše tělo je zaneseno toxiny (toxiny z jídla, alergie na pšenici, atd.), tělo volá po potřebě mít zdravé střevo.

KÁLET NA NĚCO/NĚKOHO: 1/ Představuje vaši touhu ponížit ostatní nebo cítit svou nadřazenost; 2/ Vršíte na někoho nespravedlivá obvinění; 3/ To, co se zdálo silné/mocné, dostáváte nyní do správné perspektivy. 

MOČ

- Symbolizuje především vaše sexuální pocity

- Je symbolem pro lůno, dělohu. 

MOČ NENÍ VAŠE: Může symbolizovat (negativní) sexuální postoje jiných lidí.

MOČIT

- Symbolizuje, že skrze nás protéká "proud života".

- Znamená uvolnění napětí, zbavování se tísnivých, zdrženlivých a omezujících pocitů, též uvolnění sexuálních pocitů.

NUTKÁNÍ NA MOČENÍ: Znamená problematické pocity a myšlenky, které jsme v reálném životě dosud nevyřešili, nutkání uvolnit v sobě nějaké vnitřní napětí. Potýkání se se sexuálními touhami, zápasení s vnitřními pudy (zejména sexualita, hlad, zloba). Je třeba zkoumat a vyjadřovat své nejhlubší myšlenky a niterné emoce, a očišťovat je od negativních či překonaných pocitů.

ŽUMPA, ODPADNÍ JÍMKA

- Znamená, že jsme z našeho živoucího systému (z nitra) "vypustili" naše hodnoty, emoce, touhy, představy, naděje, atd., které zůstaly jako součást lidské přirozenosti, staly se základem pro náš další nový růst. 

- Může také poukazovat na určitý rozklad něčeho ve vás nebo nějaké části společnosti, odříznutí od života a růstu. 


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; C. Nesso: Tajemství snů; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever I.; T. Crisp: Dream Dictionary - House, Faeces Feces, Toilet Bathroom, Urine Urinate, Cesspool Cesspit; J. A. Sanford: Sny a léčení.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!