Zeď, stěna

16.01.2023

ZEĎ/ZDI, STĚNA

- Symbolizuje kódy našeho chování, systémy přesvědčení nebo postoje (často nevědomé), ve kterých žijeme, jsme jimi chráněni. Také symbolizuje tzv. rádoby "pravdu" (strašně pevná zeď), kterou nám dala naše kultura, nebo jsme si ji postavili sami - naše "realita/pravda" je jako zdi, ve kterých žijeme.

- Symbolizuje hranice, vytvořené úzkostí nebo pohledem na život - nacionalistický/demagogický postoj může působit jako překážka pro vidění jiných úhlů pohledu na historii, na život.

- Může souviset s obranou před nějakým potenciálním "útokem" - taková zeď může být vytvořena z našich agresivních pocitů, náboženských dogmat atd., "chránících" nás před strachem, nejistotou, přísně kontrolovaným chováním, přísnými emocemi, atd.   

- Zpodobují hranice našeho chování/myšlenek, které držíme uvnitř, bojíme se je překročit nebo jsme jimi uvězněni, pociťujeme je jako překážky/omezení, strach nás omezuje v aktivitách. Jde o sociální či osobní bariéry, psychologické bloky, na kterých máme zapracovat, posunout se dál, rozpustit tyto bariéry v sobě.

- Náš "ochranný štít", tj. pocity důvěry/sebejistoty nás chrání před úzkostí či sociálními "otřesy", nebo před strachem, který nás omezuje.   

- Symbolizuje "zeď", kterou jste si vystavěli prostřednictvím svých pocitů/postojů, držících vás dál od lidí; udržování separace od ostatních, pocity odloučení. (Stavíme si mezi sebou "zdi", abychom si zachovali soukromí, odstup, roli/status, přestali být zraňováni.)

- Znamená také vaši zvláštní pocitovou situaci, jako např. rozvíjení pocitu vlastní hodnoty (když získáte novou pracovní pozici/hodnost nebo postavení, atd.).

- Také poukazuje na souvislost s fyzickými smysly, tj. hranici vašeho uvědomování, které je závislé na smyslovém vnímání. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co zeď skrývá, chrání, před čím nás omezuje? Co mě v životě omezuje, ovládá? Mám stísněné pocity? Je zeď úkryt, který by mohl naznačovat sebevědomý nebo spíše obranný postoj?

ZEĎ/ZDI DOMU: 1/ Symbolizuje kódy našeho chování, které jsme získali výchovou v dětství nebo přijali v souvislosti s nějakým odporem, vzpourou; naše přesvědčení nebo postoje (často nevědomé), ve kterých žijeme nebo jsme jimi chráněni. 2/ Jsou to hranice našeho chování nebo myšlenek, které držíme uvnitř, bojíme se je překročit nebo jsme jimi uvězněni - pociťujeme to jako překážky nebo omezení

ZDI OBLÍBENÉHO DOMU: Znamenají vaše pocity bezpečí (ve vašem manželství nebo rodině), které vám poskytují ochranu před "bouřemi" života.

ZEĎ/ZDI VĚZENÍ nebo PASTI: Symbolizuje strach, vztek, bolest, nevědomost, předsudky, váš pocit, že jste outsider; též rodinné postoje či povinnosti, jimiž se cítíte omezováni nebo uvězněni.

ZEĎ/ZDI NA ZAHRADĚ: 1/ Symbolizuje naše obranné postoje nebo hranice, které nám dávají pocit bezpečí či "majetnictví". 2/ Nebo sami na sebe klademe hranice, abychom něco podnikli/dosáhli.   

OPRAVOVÁNÍ ZDI: 1/ Znamená posílení způsobu, jakým čelíte nepříjemným dopadům života nebo jiným lidem; 2/ Nebo poukazuje na zesílení hranic mezi vámi a ostatními.

STRŽENÍ/PÁD ZDI: 1/ Znamená protest vůči nerespektování soukromí, můžeme být přitom "odkrytí", "nechránění"; 2/ Informace o našem soukromí se dostaly mezi ostatní, na veřejnost, tzn. "zeď" (informační bariéra) padá.  


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Wall

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!