Zesnulý člověk

14.08.2020

ZESNULÝ ČLOVĚK - obecně:

- Zesnulá osoba je většinou částí nás samých, kterou chceme nechat zmizet, nechat ji za sebou či "zemřít".  

- Obvykle představuje nějakou oblast našeho života, která "zemřela". Může jít například o pocity beznaděje ve spojitosti se vztahem, depresi (v důsledku ztráty milované osoby, ztráty zaměstnání, dětí, atp.), kdy se nemůžeme v životě posunout dál.

- Může se také vztahovat k pocitům, které máme ohledně života obecně: pravděpodobně jde o ztrátu motivace, chybí nám pocit spokojenosti, možná máme pocit, že se v nějaké životní situaci nemůžeme pohnout dál. Mrtvá osoba ve snu může spojovat více těchto pocitů dohromady. 

SMRT SNOVÉ POSTAVY: Znamená to radikální omezení, zablokování působení těch životních sil (které snová postava představuje).  

SEBEVRAŽDA: Většinou to znamená, že vědomou volbou dojde v životě snícího k nějaké důležité změně.

ZESNULÝ BLÍZKÝ ČLOVĚK (který v reálném životě žije):

- Většinou to znamená konec moci a vlivu této osoby v našem reálném životě (na naše myšlení). 

- Může jít o transformaci zesnulé osoby či naši, nebo obou.

- Zesnulý člověk (který v reálném životě žije) může ve snu symbolizovat naše zkušenosti z minulosti a to, co jsme se naučili v rámci tohoto vztahu. Např. BÝVALÝ PARTNER může zpodobovat všechny emoce a zápasy, s nimiž jsme se v tomto vztahu střetli; může symbolizovat to, co jsme se ve vztahu naučili, jaké poučení jsme si vzali, a co má stále vliv na současnost, na naše současné vztahy.

- Často jde o přání být osvobozeni od této osoby, nebo jde o nevyjádřenou agresi k této osobě. Nebo chceme, aby nám někdo šel z cesty, abychom např. nemuseli soupeřit o pozornost a lásku. Zříkáme se vztahu k lidem, kteří pro nás (z určitých důvodů) "zemřeli", a my s nimi nechceme mít nic společného (v reálném životě´). 

- Může to znamenat i to, že spojení s touto osobou nebo láska k této osobě v nás odumřely - a my jsme si to nestačili uvědomit. Když naše láska k někomu zemře, může to sen zobrazit jako smrt té osoby. Nebo když se chceme rozejít s nějakou osobou, sen to může prezentovat jako zabití, úmrtí oné osoby. /Příklad: Paní D. uvedla svůj stále se opakující sen, že je na pohřbu svého snoubence. Došlo jí, že sen jí sděluje, že se chce ve skutečnosti od svého snoubence osvobodit kvůli jinému muži. Rozešla se s ním, a tyto snu ustaly. T. Crisp: Dead./

- Také se to může přímo vztahovat k "zániku" manželství či vztahu. /Příklad: Muž A. byl čerstvě rozvedený. Ve snu se mu zdálo, že jeho skutečný syn vejde do místnosti, je neumytý a duchem nepřítomný, jako kdyby se o sebe několik dnů nestaral. Na dotaz, co je špatně, odpověděl, že matka je mrtvá. Snící si uvědomil, že ví, že je mrtvá několik dnů, a že jeho synové to nikomu neřekli, a starší syn se s tím nevyrovnal. Synové ve snu představovali to, jak on sám se špatně vyrovnával se "smrtí" jejich matky/svého manželství. T. Crisp: Death./

TEENAGEŘI SNÍ O SMRTI RODIČŮ, NEBO ŽE ZABÍJEJÍ SVÉ RODIČE: To znamená, že směřují k nezávislosti, že se začínají stávat nezávislými. Tato forma "zabíjení" závislých pocitů na rodičích je prostředkem jejich růstu, jde o přirozený vývoj mladistvých.

SMRT MATKY: Pravděpodobně to znamená, že význam matky v našem reálném životě na čas mizí, klesá... 

ZESNULÝ BLÍZKÝ ČLOVĚK (který v reálném životě zemřel)

- Když zemře někdo blízký, zmizí z vnějšího světa, a my si buď myslíme, že zemřel navždy a nikdy ho neuvidíme, nebo ho najdeme uvnitř sebe (ve snech). Ve snu s námi komunikuje coby "mrtvá osoba" nebo prezentuje to, co v nás zanechal (pocity, vzpomínky, atd.).

- Zesnulý blízký člověk v nás zůstává dlouhou dobu naživu, i po dlouhé době se nám může zdát sen, že potkáváme zesnulého NA OKRAJI ZAHRADY/LESA, nebo v NEOBÝVANÉM POKOJI, jak leží ŽIVÝ NA LŮŽKU. Tzn. že zesnulý v nás dosud nezemřel. Procházíme si obdobím, kdy tento člověk zůstává stále živý v našich vzpomínkách. Vliv jejich existence je v nás (v našem vnitřním životě) stále velmi živý.

- Může jít o naši snahu vyrovnat se se svými pocity, žalem, vztekem, pocitem viny ve spojitosti s osobou, která zemřela. 

- Může to také znamenat vyrovnávání se s vlastními pocity ohledně smrti.

- Zesnulý člověk může skutečně znamenat sám sebe. Duše zemřelých hovoří k našemu podvědomí, nikoli k vědomé části mozku, která by se vzpírala těmto informacím. Že se jedná o skutečnou duši našich zemřelých příbuzných, poznáme především podle toho, že jde o velmi živý sen, vše perfektně vnímáme (hmat, chůze, vzduch, teplota, atd.), věci kolem sebe vnímáme jakoby všemi smysly; při přiblížení se k duším zemřelých navíc můžeme pociťovat chlad (to je energie vyzařování duše). Při setkání s nimi vždy pociťujeme nesmírný pocit lásky a radosti, nikdy ne strach. 

/Příklad: "Zmaterializovala se tmavě šedá homolovitá forma. Tento sloup zesvětlal, jak jsem jej pozoroval. Začal jsem si myslet, že to je paní Moltenová, která zemřela v r. 1956. Moje pocity sílily a barva se stále zesvětlovala. Poté se celá forma předklonila a políbila moji hlavu. V tom okamžiku jsme věděl, že to JE moje matka. Zaplavila mě extatická radost a štěstí, jaké jsem nikdy v životě dosud nezažil. Tento silný pocit štěstí zůstal v mé mysli několik dalších dnů." T. Crisp: Dreams about Dead People./

/Příklad: Snící muž se procházel se svým kamarádem. Když přišli k řece, přítel přešel přes řeku, ale snící muž nemohl. Dokonce i ve snu snící muž věděl, že překročení řeky znamená, že jeho přítel zemřel. V reálu později zjistil, že jeho přítel skutečně zemřel zhruba v době, kdy měl sen. T. Crisp: Death./

/Příklad: Snící se blížila k místu, kde "žijí" mrtví - není to hřbitov, ale velký prostor se zdmi (je to místo podobné tomu, kam obvykle chodí, když ve snech navštěvuje své prarodiče), kde může být hodně lidí. Když se otevřela brána, bála se husté mlhy, nic neviděla, začala mít strach a prosila o život. Poté mlha zmizela a ona vstoupila mezi mrtvé (dav bytostí), hledala svého dědečka. Nakonec ho spatřila jako mladého puberťáka, asi 13letého. Nepoznal ji, tak ho nechtěla vyděsit, obejmula ho a řekla mu, že patří do stejné rodiny, pak odešla. T. Crisp/

(ŘEKA a DVEŘE jsou symboly, které mohou naznačovat změnu a přechod do jiné dimenze života, která je pro žijícího člověka nedostupná.)

(Skutečné duše zemřelých k nám promlouvají třemi způsoby: 1/ skrze sny, 2/ nenápadná znamení přes den, nebo 3/ telepaticky - ne vždy slovy, ale spíše naplní naše srdce klidem a mírem. O životě po smrti píše např. Dr. Elisabeth Kubler Rossová, R. A. Moody, P. Perry; G. Anderson, E. Cayce, nebo dokumenty V. Poltikoviče zde.)

Mrtví se liší od živých pouze v tomto ohledu: Mrtví jsou v permanentním snovém stavu, stavu podvědomí, protože vědomá mysl fyzického těla již neexistuje. Ale tělo je nahraditelná schránka, a všechno ostatní je intaktní. Na astrální úrovni existence podvědomá mysl nahradí vědomou mysl duše, a nadvědomí nahradí podvědomí. Proto ve snech zjišťujeme, že komunikace s těmi, kdo zemřeli, je logičtější, než si je běžný člověk schopen představit. - Edgar Cayce

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Death, Dead person, Dead, Fog; E. Cayce; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever I., E. Aeppli: Psychologie snu

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!