Zrcadlo

05.05.2024

ZRCADLO

- Má více významových rovin, ale většinou znamená pohled na sebe sama, sebezkoumání, sebereflexi (starý ženský atribut), sebehodnocení, tzn. jak se v daný okamžik sami posuzujeme (např. můžeme být pohlceni sami sebou, zažívat sobeckou sebelásku, atd.).

- Může také poukazovat na znepokojení nad svým "image" nebo znepokojení nad tím, jak se asi ostatní cítí vůči nám, jak nás mohou vidět druzí. Také může symbolizovat úzkost z nějaké změny, obavy ze stárnutí

/Ukázka: Nora měla sen, že se připravuje na svatbu v pokoji v patře, cítila se nejistá, co si vzít na sebe. Podívala se do zrcadla a viděla, že má na sobě punčochy a velmi krátkou nabíranou spodničku, vypadalo to velmi sexy. Uvědomila si, že dveře jsou otevřené a chtěla je zavřít, aby ji nikdo neviděl, ale pak se začala cítit dobře. =Nora spatřila v zrcadle, jak se může jevit ostatním, pokud dovolí, aby se projevily její přirozené city./  

- Voda byla pravděpodobně prvním zrcadlem, v tomto smyslu zrcadlo symbolizuje lidské vědomí, intuici, duši, sebeuvědomění našeho "já", kdy pohlížíme do vlastního nitra, máme vhled do svého chování nebo rysů charakteru. Také může znamenat zkoumání nevědomí, pohled do nevědomí, abychom viděli, kdo skutečně jsme (Alenka "prošla" zrcadlem a vstoupila do říše divů, symbolizující pohled do sebe sama, zkoumání nevědomých obsahů).

/Ukázka: Muži se zdálo, že se dívá do zrcadla, když náhle spatřil stín, který se zdál zprvu děsivý. Pak viděl, že jde o nějaký pokyn, postava s nataženou paží jako by ukazovala... když se podíval za sebe, viděl, že stín vrhá beztvará kočka nebo zvíře s hladkou hlavou bez očí a uší. Nejdříve si myslel, že nevidí ani neslyší, ale pak si uvědomil, že to musí umět, protože kočka ukazovala na nějakého muže v rozbouřeném moři. Měl sice záchrannou vestu, nebyl v bezprostředním ohrožení života, ale moře bylo rozbouřené. Šel tedy ven a přivedl muže dovnitř, osušil ho a nechal u sebe doma, aby se zotavil. = Kočka symbolizuje intuici, která říká, že vnitřně muž zažívá bouřlivé období, potřebuje se o tuto část sebe postarat. Muž také vidí, že intuice nezávisí na fyz. zraku. T. Crisp./

- Podle indické a buddhistické filozofie vidíme obrazy, odražené na povrchu zrcadla, které se jeví jako realita. Mysl/vědomí je jako zrcadlo, vidíme v něm obrazy fyzické existence a zážitků, které považujeme za jedinou realitu. Můžeme se ptát: "Co je to, co si je vědomo všech těchto obrazů? Co je toto zrcadlo, kterému říkáme vědomí?"

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Je to, co vidím v zrcadle, příjemné nebo nepříjemné? Můžu akceptovat, že to může být nějaký můj aspekt, část mě samého? Co mohu udělat, abych se setkal s obrazem, který vidím?

TVÁŘ V ZRCADLE NENÍ NAŠE: Poukazuje na aspekty, které na sobě obvykle nevidíme. Např. můžeme spatřit "vrozené" potenciální možnosti, jak by vypadaly, kdyby se v našem životě skutečně rozvinuly. Nebo můžeme spatřit své negativní obavy o sobě nebo o tom, jak si myslíme, že se jevíme ostatním.             - Tvář v zrcadle vypadá LÉPE: tzn. při sebezkoumání jsme narazili na část naší povahy, která je nejlepší stránkou nás samých. - Tvář v zrcadle vypadá HORŠÍ: tzn. při sebezkoumání jsme viděli tu část naší povahy, která je nejhorší stránkou nás samých. 

ZMĚNĚNÁ TVÁŘ V ZRCADLE, nebo VÍCE JÁ: Tzn. uvědomění si více aspektů svého charakteru/osobnosti, které jsou obvykle neznámé nebo je nepřijímáme, neakceptujeme. 

PRASKLÉ/ROZBITÉ ZRCADLO: Zřejmě poukazuje na zkreslený vlastní obraz, kdy mylně chápeme sami sebe. Také může jít o varování, že naše sebevědomí se hroutí. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Mirror; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů, Příběh cesty na Sever I.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!