AFIRMACE (LOUISE L. HAY)

znamená, že člověk zažívá pocit marnosti a viny. Má pocit, že je neschopný, a tak zavrhuje sebe samého, a většinou vše vzdává. Často "hodí flintu do žita" a nevyužije daných možností, které se nabízejí. Nevěří si.

játra jako taková jsou "sídlem" zloby, vzteku a primitivních emocí. POTÍŽE S JÁTRY znamenají, že postižený člověk si ve svém životě neustále stěžuje a nadává. Také zažívá pocit, že je špatný. Ustavičnou kritikou však takový člověk obelhává především sám sebe.

mají souvislost s kritikou, zklamáním, neúspěchem a hanbou. Člověk s těmito potížemi reaguje na úrovni malého dítěte. Onemocněním ledvin trpí většinou člověk, který reaguje jako malé dítě, které si myslí, že "nic neumí pořádně" a "za nic nestojí". Takový člověk zažívá ve svém životě často neúspěch a ztráty.

většinou vznikají v důsledku konfliktních partnerských vztahů. Často nás rozčiluje něco, co souvisí s naším ženstvím nebo mužstvím, máme vztek na svého partnera. Ženy mívají tyto problémy častěji než muži, neboť mívají sklon tajit své trápení.

souvisí s růstovými potížemi, vírou v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy. V blízkém okolí dětí se dospělí chovají "nedospělým" a nezralým způsobem.

Rakovina

22.12.2020

je nemoc, způsobená dlouhodobě potlačovaným a silným odporem, který nakonec doslova "užírá" tělo. Určitý zážitek nebo zkušenost v dětství, na které nelze zapomenout, podlomily naši důvěru. Člověk pak žije s pocitem viny. Také je těžší navazovat a udržovat dlouhodobější smyslupné vztahy. Pocity beznaděje, bezmoci a opuštění ovlivňují myšlení; je...

představuje schopnost zbavit se všeho, co už tělo nepotřebuje. Tělo pracuje v dokonalé rovnováze přijímání, vstřebávání a vylučování. Jen naše vlastní strachy a obavy nám brání zbavovat se všeho, co je v nás staré...