3. část: Jak si poradit se symbolikou

24.06.2020

Pokud se už nějakou dobu zabýváte výkladem snů, jistě jste přišli na to, že klíčem k pochopení jsou především různé symboly. Ve snech se totiž nevyskytují jen jednoduché a jednoznačné symboly, ale občas je to daleko hlubší symbolika s mnoha různými významy. 

Vykládání snů se trochu podobá překladatelské činnosti. Když překládáte text z cizího jazyka, také potřebujete vybrat co nejpřesnější význam překládáného slova (tj. symbolu ve snu). 

Stejně jako se svou různorodostí a složitostí liší věci a lidé kolem nás, stejně tak se liší symboly. Jednoduché věci lze snadno pochopit, složitější mnohem hůře. To stejné platí pro symboliku. Na té nejjednodušší úrovni si vystačíme se svými znalostmi, na hlubší rovině potřebujeme dobrou psychologickou literaturu s výkladem symbolů, a pokud chceme pochopit ještě hlubší úroveň, potřebujeme znát tzv. archetypy a mytologii. Je třeba stát se tak trochu psychologem.

Jak si poradit se symboly?

Pro někoho může být zajímavé vytvářet si postupně kartotéku symbolů, a dost možná je to i nejlepší řešení, i když časové náročné. Zároveň s tím potřebujete mít různé zdroje pro výklad symboliky, ať už ve formě literatury nebo článků, webů nebo blogů. Na těchto webových stránkách naleznete výklady jednotlivých symbolů (jsou přidávány postupně) v horním menu pod názvem "SYMBOLY".

Nejdůležitější je praxe, spočívající v technice výkladu i základní orientaci ve výkladu symbolů. Je nezbytné naučit se vyhledávat symboly, vědět, kde je najít a umět s nimi dále pracovat. Časem vám vše půjde snáze.

Každý symbol ve snu něco znamená, ať už je to jen naše skrytá představa o něčem či o někom, nebo nějaký aspekt z nejhlubších vrstev psychiky. Každý aspekt snu představuje nějakou emoci či psychologický stav v našem nitru. Nic není ve snu náhodně, vše má svůj smysl, ať už počasí, barvy, čísla, lidé, zvířata, rostliny, budovy, prostředí, činnosti, předměty.  

Snové symboly mají různou intenzitu: 

1/ Pokud se vám zdá o známých lidech, škole, vaší práci a rodině, jde pravděpodobně o nějaký "čistící sen", kdy vás podvědomí zbavuje jakési psychické zátěže z běžného života. 

2/ Pokud se vám zdá o výraznějších symbolech, např. neznámých místnostech v domě, moři, jezeře, mostě, kopci, jde o hlubší psychické obrazy ve vašem nitru. Zvířata představují instinkty a upozorňují nás na zanedbávání určitých citů. Barvy  poukazují na psychické prožitky a vypovídají o tom, co se v našem nitru skutečně děje. 

3/ Nejhlubší symboly jsou spojeny se silnými emocemi, dobře si tyto symboly zapamatujete. Většinou se jedná o tzv. archetypy (např. animus, anima, stín, maska), nosiče mocné energie v nitru.


Autor: Jana

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!