Andělské peříčko

02.07.2020

Seděla jsem u nás před bytovkou, kde bydlíme, na špalku pod lípama, byli tam i lidé, co tam bydlí, najednou jsem se zadívala na oblohu, kde bylo vidět slunce. Všichni mi říkali, co tam zase prosím tě vidíš, a já jim povídám "vy to nevidíte?" Oni mi odpovídají "ne, nevidíme."

Já na tom nebi viděla jak se najednou mění ten tvar toho slunce, najednou se udělala krásná tvář a nádherná křídla, celé se to vytvarovalo a viděla jsem nádherného anděla, já v tom snu byla úplně v úžasu a všem jsem říkala, ať se podívají nahoru, že je to nádhera, ale nikdo nic neviděl, a najednou ten anděl začal mávat křidly a ze zhora přímo na mě letělo nádherné velké bílé peříčko. Když jsem rychle běžela domů a křičela na mojí mamku, ať se jde podívat, tak se zase začal tvar měnit, a anděl se rozplynul tak, že ho nikdo jiný neviděl... tohle byl opravdu moc krásný sen.

(žena středního věku, 18/11/2016)

VÝKLAD SNU:

To je opravdu krásný sen s duchovním poselstvím, začnu nejprve rozborem symbolů. Sen začíná na místě poblíž domova - tzn. psychicky jste v běžném rozpoložení, "vyladěná" na své nitro, jste "usazená", máte v životě (v tomto období) sílu a oporu sama v sobě, navíc strom je symbolem růstu. 

Zaměřujete svou pozornost i na duchovní oblast, transcendentno, hlubší nevědomí v sobě a vnímáte to, co nevidí ostatní lidé - tj. aspekty ve vás (tedy směs vašich vlastností, postoje, názory, schopnosti). Bytostně vnímáte celistvost, vědomě jste schopná se propojit s nevědomím (hlubší vrstvy ve vás), navíc dochází k jakémusi průlomu, zásadnímu obratu v životě (minimálně se tím potvrzuje, že jdete po správné cestě). 

Vše se "vykreslí" do skutečnější podoby anděla - může jít o "astrální andělskou bytost", ale v tomto snu jde spíše o symbol vyššího Já, které je ve vás, a které vám tímto předává důležitou zprávu. Objevujete krásu vyššího Já (duše) v sobě, navíc dostáváte "dar" ve formě "peříčka" - něčeho velmi jemného a duchovního, ale přesto "velkého". Bílá barva značí nový začátek, čistotu, nevinnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Jde o posun ve vědomí, kdy ve svém nitru vnímáte propojení s vyšším Já, uvědomujete si to, vnímáte duchovní sféru velice jasně, navíc dostáváte "dar" duchovního vnímání - takže to je nádherný obrat v životě, ale ještě to nevidíte na úrovni mysli, postojů, názorů, atd. Takže běžně v životě toto duchovní "propojení" ještě nevnímáte. Jde o velký posun, zatím jen na vnitřní úrovni... Chce to ještě zapojit mysl, aby "uvěřila" a přijala duchovní svět, pak se vaše schopnosti více projeví. Vypadá to, že máte duchovní dary, skvělou intuici, ale vaše mysl to ještě nechce přijmout.


www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!