Andělské peříčko

02.07.2020

Seděla jsem u nás před bytovkou, kde bydlíme, na špalku pod lípama, byli tam i lidé, co tam bydlí, najednou jsem se zadívala na oblohu, kde bylo vidět slunce. Všichni mi říkali, co tam zase prosím tě vidíš, a já jim povídám "vy to nevidíte?" Oni mi odpovídají "ne, nevidíme."

Já na tom nebi viděla jak se najednou mění ten tvar toho slunce, najednou se udělala krásná tvář a nádherná křídla, celé se to vytvarovalo a viděla jsem nádherného anděla, já v tom snu byla úplně v úžasu a všem jsem říkala, ať se podívají nahoru, že je to nádhera, ale nikdo nic neviděl, a najednou ten anděl začal mávat křidly a ze zhora přímo na mě letělo nádherné velké bílé peříčko. Když jsem rychle běžela domů a křičela na mojí mamku, ať se jde podívat, tak se zase začal tvar měnit, a anděl se rozplynul tak, že ho nikdo jiný neviděl... tohle byl opravdu moc krásný sen.

(žena středního věku, 18/11/2016)

VÝKLAD SNU:

To je opravdu krásný sen s duchovním poselstvím, začnu nejprve rozborem symbolů. Sen začíná na místě poblíž domova - tzn. psychicky jste v běžném rozpoložení, "vyladěná" na své nitro, jste "usazená", máte v životě (v tomto období) sílu a oporu sama v sobě, navíc strom je symbolem růstu. 

Zaměřujete svou pozornost i na duchovní oblast, transcendentno, hlubší nevědomí v sobě a vnímáte to, co nevidí ostatní lidé - tj. aspekty ve vás (tedy směs vašich vlastností, postoje, názory, schopnosti). Bytostně vnímáte celistvost, vědomě jste schopná se propojit s nevědomím (hlubší vrstvy ve vás), navíc dochází k jakémusi průlomu, zásadnímu obratu v životě (minimálně se tím potvrzuje, že jdete po správné cestě). 

Vše se "vykreslí" do skutečnější podoby anděla - může jít o "astrální andělskou bytost", ale v tomto snu jde spíše o symbol vyššího Já, které je ve vás, a které vám tímto předává důležitou zprávu. Objevujete krásu vyššího Já (duše) v sobě, navíc dostáváte "dar" ve formě "peříčka" - něčeho velmi jemného a duchovního, ale přesto "velkého". Bílá barva značí nový začátek, čistotu, nevinnost.

CELKOVÉ SHRNUTÍ:

Jde o posun ve vědomí, kdy ve svém nitru vnímáte propojení s vyšším Já, uvědomujete si to, vnímáte duchovní sféru velice jasně, navíc dostáváte "dar" duchovního vnímání - takže to je nádherný obrat v životě, ale ještě to nevidíte na úrovni mysli, postojů, názorů, atd. Takže běžně v životě toto duchovní "propojení" ještě nevnímáte. Jde o velký posun, zatím jen na vnitřní úrovni... Chce to ještě zapojit mysl, aby "uvěřila" a přijala duchovní svět, pak se vaše schopnosti více projeví. Vypadá to, že máte duchovní dary, skvělou intuici, ale vaše mysl to ještě nechce přijmout.