Černá ponorka a zářivý poklad v moři

02.07.2020

Z nějakých zpráv jsem se dozvěděla, že se hledá potopená ponorka. Najednou jsem stála na břehu moře. Voda byla průzračná a úplně klidná, bez sebemenších vln. V moři nebylo nic, ani ryby, jen hladké písčité dno. Viděla jsem, že dno se zpočátku jen pozvolna svažuje, ale kousek od břehu prudce klesá do závratné hloubky.

Tam, kde se klesání zastavilo a dno se začínalo znovu zvedat, jsem díky křišťálově čisté vodě uviděla hledanou ponorku, skoro celou zapadlou v písku. Vlastně z ní byly vidět jen dvě "věže" a mezi nimi kousek trupu. Měla černou barvu a viděla jsem ji zcela jasně. Byla obrovská. Pak jsem si všimla, že vlevo od ponorky v té obrovské hloubce jsou dvě velké, zářivé hromady, každá z nich ještě větší než ponorka. Uvědomila jsem si, že je to poklad obrovské ceny. Zahlédla jsem, jak od jedné zářivé hromady odplouvá potápěč a vynáší nepatrný kousek pokladu na hladinu. Znenadání jsem věděla, že potápěč patří ke skupině nejbohatších lidí na světě a následně mnou projelo poznání, že nejbohatší lidé světa vděčí za své bohatství tomuto pokladu, o kterém vědí jen oni. Necítila jsem závist, spíš hrdost nad tím, že se mi podařilo nalézt to, co jiní tolik hledají a zároveň jsem odhalila tak obrovské tajemství.

(žena, 56 let, 12/8/2019)

VÝKLAD SNU:

Tak to je moc krásný sen, opravdu velmi spirituální, odkrývající hlubokou moudrost.

V úvodu snu Vás racionální mysl navede k hledání "ponorky", která je kdesi potopená. A náhle se ocitnete na místě, kde "ponorku" spatříte. Pojďme si postupně rozebrat symboly a rozklíčovat poselství Vašeho snu, které je pro Vás velmi důležité.

Moře je symbolem nevědomí, je to čistá nevědomá energie... jinými slovy, jsou to nejhlubší vrstvy psychiky, o nichž nemáme ani ponětí, ale přesto nás velmi mocně ovlivňují v životě, aniž bychom to tušili. Ve snu se tudíž ocitnete poblíž těchto nejhlubších vrstev ve Vás. A taky sama dobře vnímáte onu obrovskou, závratnou hloubku (vaší psychiky).

Součástí těchto nevědomých vrstev je ona "ponorka" - ta představuje mocné pocity a naléhavou potřebu vaší duše zkoumat tyto nejhlubší roviny psýché. Jen "ponorem" (např. techniky pro sebeuvědomování, meditace, všímání si svých skutečných pocitů, vnímavost, vhledy, atd.) je možné začít zkoumat sebe sama. (Již naši předkové věděli, jak moc je důležité zabývat se sebepoznáním, např. nápis na starořecké věštírně v Delfách zněl "Poznej sám sebe". Mimochodem, sebepoznání je zároveň léčebným procesem na velmi hluboké úrovni.)

Ponorka je tedy symbolem pro zkoumání vnitřního obsahu vaší psýché a vnitřní moudrosti, je to schopnost setkat se s hlubokými pocity a zkušenostmi ve vašem nevědomí. Navíc "věže" na ponorkách symbolizují jednotu a syntézu osobnosti, rovnováhu protikladů a zkrátka rozvinutou osobnost. Toho lze dosáhnout opět oním "ponorem", viz výše.

Písek - na němž stojíte, a v němž je ponorka uvízlá - symbolizuje určité vzdorování v souvislosti s prací na sobě (tj. sebeuvědomování, sebepoznání či cesta individuace), jakousi váhavost, a zároveň odmítání ze strany Vaší racionální mysli.

Nalevo (tj. opět symbol pro něco nevědomého, co si běžně v životě vůbec neuvědomujete) vnímáte zářivý "poklad obrovské ceny". Zářivý poklad je symbol jakéhosi "Středu" vaší bytosti, úplného bytostného Já (Duše), je to to nejcennější, co máme, a co je ukryto hluboko v nás. Jako kdyby cílem našeho života bylo - kromě pozemských cílů, běžného života, atd. - "získat" poklad, vzdát se všeho povrchního v životě a najít "vnitřní poklad" v hloubce naší psychiky/Duše.

Sen Vám chce sdělit ještě více, a ukáže vám symbolicky postavu potápěče - tj. symbol pro "hledajícího" člověka, který je na cestě sebepoznání, což jste vlastně Vy sama, coby individuální jedinec, hledající pravdu. To je opravdu nádherný symbol, kdy člověk, který je na cestě poznání sebe sama, vynáší na povrch (do vědomí) část nějakého poznání/moudrosti. Našla jste v sobě  část nějaké moudrosti, uvědomila jste si něco ze své podstaty/Duše, byť je to jen nepatrný kousek, ale i tak má toto poznání pro Vás nesmírnou cenu.

Na závěr snu sama říkáte: "Znenadání jsem věděla, že potápěč (tj. člověk, který pracuje na svém sebepoznání) patří ke skupině nejbohatších lidí (tj. vnitřně nejbohatších, vnitřně nejspokojenějších) na světě a následně mnou projelo poznání, že nejbohatší (tj. vnitřně nejbohatší, skutečně nejšťastnější) lidé světa vděčí za své bohatství (vnitřní štěstí) tomuto pokladu (sebepoznání), o kterém vědí jen oni (člověk to musí poznat sám, je to nesdělitelná zkušenost)."

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!