ČISTÍCÍ/TŘÍDÍCÍ SNY

02.07.2020

Zřejmě nejrozšířenějším typem snů jsou takové sny, které nám pomáhají psychicky zvládat náš každodenní život. Náš mozek je doslova přehlcen nejrůznějšími vjemy, dojmy a informacemi, kterých za každý den nastřádáme ohromné množství. Mozek toho registruje mnohem víc, než si dokážeme představit. Zkrátka když spíme, mozek intenzivně pracuje a zpracovává veškeré informace, které jsme získali během dne.

Naše nervová síť skladuje vzpomínky a emoce. Britský fyzik Francis Crick (spoluobjevitel struktury DNA) přišel na to, že když jsme zahlceni příliš mnoha vzpomínkami najednou, nervová síť je vrší jednu na druhou. Potom přichází na řadu mozek, který tyto vzpomínky třídí ve snech.

V procesu snění dochází k přeorganizování a systematickému roztřídění velkého množství událostí, vjemů a informací, které jsme za ten den nastřádali. Jsou to tedy sny, nutné k uchování našeho zdraví. Úkolem mozku je vybírat, které "údaje" ponechat.

O čem se nám v těchto snech zdá?

V těchto "třídících" snech se odrážejí nejrůznější události uplynulého dne - naše přání a fantazie, práce, kterou jsme se intenzivně zabývali, myšlenky, scény z filmů v televizi či úryvky z knihy, kterou jsme četli, atd. Zkrátka vše, co probíhalo v naší mysli za celý den. Pokud si tyto sny zapamatujeme, jsme schopni rozpoznat události nebo osoby, které mají souvislost s předchozími dny.

Sny jsou odrazem naší psychiky. Takže pokud jsou tyto "čistící" sny nepříjemné a negativní, zrcadlí jen naše nitro - v tomto případě naše strachy, obavy a úzkosti.

Jsou tyto sny důležité?

Rozhodně jsou důležité z hlediska našeho (duševního) zdraví, neboť udržují rovnováhu našeho organismu. Obzvláště v dnešní době, kdy jsme přehlcováni nejrůznějšími vjemy a informacemi, je tento "čistící"proces nesmírně důležitý.

Tento typ snů nám neposkytuje příliš důležité a "objevné" informace, žádná hluboká poselství či odkrytí budoucnosti, ani žádné skryté významy. Neobjevují se zde žádné hluboké symboly. Některé z těchto snů nám mohou připadat zajímavé, možná zábavné, přesto však neobsahují nic hlubšího. Někdy stojí za výklad (mohou nám poskytnout zajímavý náhled na určité události), někdy ne.

Tyto sny především zpracovávají každodenní realitu a "čistí" naši paměť. Dá se i říci, že nám pomáhají zbavovat se "odpadu" a vše správně přeorganizovat.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!