Farmář/sedlák, zemědělec, pomocník na statku

28.08.2022

FARMÁŘ/SEDLÁK, ZEMĚDĚLEC

- Reguluje/řídí nižší přirozenost: tj. základní pudy, sexualita, trávení, motorika, smyslové vnímání, atd.

- Symbolizuje, že jste v souladu se svými přirozenými základními pudy (sexualitou) a materiálním světem. Znamená péči o vaši animální stránkuvrozené a přirozené nutkání, vnitřní tlaky, naléhavé potřeby, přirozené energie.

- Znamená zemitost, zemitou (praktickou) moudrost, praktičnost, každodenní realitu, schopnost být nohama na zemi.

- Může také naznačovat snadný návrat k zemitému nebo instinktivnímu chování (tj. lov za účelem zabití, hrubá sexualita). 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Je farmář vůči mně kritický nebo jsem v dobrém vztahu se svou zemitou, praktickou stránkou? Co dělá farmář a co z toho mám pochopit?

POMOCNÍK NA STATKU

Symbolizuje tvrdou práci, kterou věnujeme péči o naše pudy, animální já, instinkty, vrozená a přirozená nutkání, vnitřní tlaky, naléhavé potřeby. 

- Také představuje péči o to, co v našem životě roste, tj. základní práci na sobě. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Farm Farmer Farmyard.

Foto: Pexelswww.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!