Po cestě dolů, po střechách, mrtvý děda

02.07.2020

Z centra mého rodného města vedla celkem strmě dolů cesta. Byla to polňačka s výmoly, z hlíny, po stranách tráva. Podél té cesty se táhly chalupy a statky a tím, jak byla strmá, měly některé domy střechu kousek nad zemí. Dalo se na ně normálně přejít z cesty.

Šla jsem do jednoho toho stavení a po střeše vedle mě šel můj děda. (je přes dvacet let mrtvý). Neměl tam být a nepříjemně mě to překvapilo. Ignorovala jsem ho a šla dál. Seskočil a šel ke mě a ptal se mě, jestli mám sladkosti. Řekla jsem mu, že ne, nic mu nedám. Byla jsem příkrá, protože jsem věděla, že bude zase něco chtít a já to budu muset platit.

(žena, 43 let, 30/1/2020)

VÝKLAD SNU:

Centrum města představuje jakési pomyslné centrum Vaší osobnosti. Znamená to, že jste v kontaktu s jádrem své osobnosti, a odtud se vydáváte na další cestu poznání...

Polní cesta, vedoucí strmě dolů, je důležitý symbol, znamená převažující směr (přístup) k životu, který jste si vytvořila sama na základě vlastních rozhodnutí, částečně také pod vlivem ostatních. Tím, že je to právě polní prašná cesta, jde o směr, který není využívaný často, který není nijak všeobecný, ale je to Váš individuální přístup k životu, Vaše individuální cesta, kterou si razíte sama svým individuálním vývojem... Jde o Váš vlastní osobní směr v životě.

Poznáváním nových věcí podél cesty chce zřejmě sen naznačit, že prozkoumáváte život kolem sebe, máte také tendenci více poznávat své chování, znamená to individuální poznávání. Sestup po cestě dolů naznačuje individuální cestu do hlubších rovin sebe samé, hlubší poznávání svého nitra.

Domy a statky podél Vaší individuální cesty sebepoznávání naznačují postoje jiných lidí z Vašeho okolí. Je možné, že vnímáte lidi ze svého nejbližšího okolí jinak, že na ně nyní nahlížíte z jiného úhlu, vidíte je zřejmě objektivněji, než dříve. Tím, že se procházíte na úrovni střech, naznačuje to Vaše zvýšené/rozšířené vědomí - vidíte věci (i postoje jiných lidí) více z "výšky", tzn. z nadhledu, vnímáte své okolí lépe a hlouběji, jaké je doopravdy, jací lidé doopravdy jsou (nebo se alespoň přibližujete k pravdivějšímu pohledu na lidi).

Díky individuální cestě a tím pádem i Vaší zvýšené pozornosti se odkryje další věc, které jste schopná čelit - setkání s něčím "přežitým" v sobě. Mrtví lidé mohou znamenat skutečně sami sebe a skutečné setkání s nimi, ale to zřejmě není tento případ. Mrtvý člověk (děda) obvykle představuje nějakou oblast ve Vás, která "zemřela" - tj. představuje nějaké zemřelé pocity ve Vás (např. nějakou beznaděj ve vztahu, nebo ztrátu pocitů vůči někomu, nebo ztrátu zaměstnání či někoho v životě, ztrátu nějaké motivace nebo uspokojení, možná i pocit, že to "nikam nevede" ve vztahu či nějaké jiné životní situaci... zkrátka pocity z minulosti).

Obvykle mrtvý člověk většinou spojuje všechny tyto "mrtvé/odumřelé" pocity dohromady... Tyto nejrůznější "mrtvé" pocity/vzpomínky z minulosti se hlásí k životu (jsou to přeci jen Vaše zkušenosti, byť třeba negativní), ale vy se jim postavíte, ignorujete je a chcete je nechat odejít. Sen potvrzuje, že je to dobré řešení - nechat to "mrtvé" (tedy minulost ve své mysli) odejít. Vypadá to, že Vás ještě nějaké drásavé pocity a pochyby z minulosti nahánějí, ale Vy se je snažíte ignorovat.

Tyto mrtvé věci ve Vás si žádají "sladkosti" - tj. "potravu", Vaši pozornost, city. Vy jste však (k sobě) tvrdá/příkrá - neboť dobře víte, že byste za to opět musela zaplatit svou energií, svou silou. Sen to opravdu krásně vyjádřil.

Stručně řečeno: Budete-li věnovat pozornost minulosti (tj. mrtvé věci/mrtvý děda) skrze své city (sladkosti) a pozornost, budete za to muset draze zaplatit ztrátou své síly a energie (tj. peníze). To se rozhodně týká každého z nás, ale Vy jste to silně pocítila ve snu.

Na závěr sen (často) ukazuje řešení a cestu, jak dál v životě - ve Vašem snu to jasně říkáte sama: "Řekla jsem mu, že ne, nic mu nedám. Byla jsem příkrá..." Jen takovýto silný a rázný postoj je třeba k tomu, abychom se nevěnovali ve své mysli mrtvé minulosti, pochybnostem, atd. To vše je v nás již mrtvé, a pozorností k minulosti (přežitkům, pochybnostem v sobě, atd.) jen ztrácíme svou energii.

Zajímavá je zde paralela "příkrosti"! Strmá/příkrá cesta je intenzivní cesta sebeuvědomění, cesta individuace, s čímž koresponduje Váš "příkrý" postoj - nenechat se vtáhnout do minulosti, vzpomínek, pochyb ohledně minulosti, atd. Zřejmě Vás sen (nitro) chtěl ujistit v tom, že jdete správnou cestou, že se nemáte v tomto úsilí vzdávat.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!