Porozumění snům jako cesta sebepoznání

02.07.2020

Sny jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne. To nemůže nikdo popřít. Je však pravda, že naše soudobá kultura není výkladům snů příliš nakloněná (v porovnání se starověkými civilizacemi), a že se o ně nejvíce zajímají ti, kterým se zdá hodně snů, nebo ti, kteří chápou, že sny souvisí se sebepoznáním. Nejen těm druhým je věnován tento článek.

Co nám sny odhalují?

Sny nám ukazují především to, co se odehrává v našem nitru. Co se SKUTEČNĚ odehrává v našem nitru. Často totiž vnímáme své niterné pochody zkresleně nebo spíše nevnímáme své nitro vůbec. Co se v našem nitru doopravdy odehrává, je pro nás často velkou neznámou, a to doslova. 

Sny nám pomáhají nahlédnout "pod pokličku" a zjistit, co se děje v našem podvědomí i nevědomí, co se v nás skutečně odehrává. Ve snech se lze např. střetnout tváří v tvář s naším "Stínem", rozpoznat své negativní stránky či se setkat s "Animou/Animem" a vidět tak hlubší aspekty sebe samých. Skrze sny si můžeme uvědomit, jak hlubokou osobností jsme, a jak málo se přitom známe.

Proč se zabývat svými sny? Opravdu jsou tak důležité?

Pokud chceme jen proplouvat životem, nezabývat se svými hlubšími niternými pochody a nesnažit se porozumět sami sobě ani ostatním, pak budeme vykonávat hodně věcí neuvědoměle, jakoby "klouzat po povrchu" věcí, a sny nás v tomto případě zajímat nemusí. Pokud se však chceme zabývat sami sebou, uvědomovat si, kým opravdu jsme, snažit se poodhalit, proč se nám děje to či ono, potom se sny mohou stát důležitým pomocníkem na naší cestě životem.

Pro jednotlivce, kteří jsou na cestě sebepoznání (individuace), jsou sny nesmírně důležité, neboť přinášejí informace ze "zdroje", který přesahuje naše vědomí. "Vyšší Já" nám skrze sny (a jejich poselství) pomáhá v lepším chápání našeho vnitřního světa i světa kolem nás, a my tak máme možnost nahlédnout do hlubin svého nitra a rozpoznat, co se v nás skutečně odehrává. Tím sny velkou měrou přispívají k našemu sebepoznání. Pro každého, kdo se vydal na cestu individuace, jsou sny nepostradatelným zdrojem informací, které vedou k poučení a hlubšímu chápání věcí.

Jak mohu využít sny pro sebepoznání?

Samotné sebepoznávání spočívá v tom, že budeme více rozumět sami sobě i druhým, budeme se snažit "rušit" své negativní programy, pracovat na sebelásce a sebepřijetí, vnímat lépe své nitro. V rámci sebepoznávacího procesu můžeme mít mj. i takové sny, které nám odkryjí situace z minulých životů, abychom lépe pochopili vztahy s těmi nejbližšími (především s rodiči). Sny nám také mohou odhalit naše slabiny, a my tak budeme mít šanci je vidět a zpracovat. Pochopíme, jaké povahové rysy u sebe zlepšit a jaké vnitřní negativní programy máme spuštěné ve svém nitru. Pod vedením (tzn. pochopením) snů budeme v důležitých životních momentech vědět, jakým směrem jít, jak se rozhodnout a jak chápat složitější vztahy a lidi ze svého okolí.

Co všechno obnáší práce se sny? 

Důležité je věnovat snům dostatečnou pozornost (např. existují techniky na lepší zapamatování), studovat symboliku a různé techniky interpretace a postupně si začít více důvěřovat, co se týká výkladové roviny. Naše nitro je totiž schopno "vycítit", že jsme se snům začali skutečně věnovat, a věřte nebo ne - odráží se to na kvalitě snů! Z vlastní zkušenosti vím, že poté, co jsem se naučila snům rozumět a vykládat je, přicházely sny s hlubší symbolikou a poselství byla mnohem, mnohem hlubší a významnější. Věnovat se snům má rozhodně velký význam, zvláště pro ty, kteří se vydali na cestu sebepoznání.

Věnovat se snům stojí sice jisté úsilí, zabírá to čas i energii, ale přesto lze celkem dobře skloubit postupnou "práci se sny" a běžný, každodenní život. Prvním krokem je, že si skutečně uvědomíme důležitost snů; dalším krokem je, že budeme přistupovat ke snům zodpovědně - tzn. zapisovat si všechny sny, seznamovat se postupně se symboly a učit se sny vykládat. Pomalu, krůček po krůčku, v souladu s běžným životem.

Sny nám navíc pomáhají i po praktické stránce. Vzpomínám si na mnohé situace, kdy jsem nevěděla, zda je moje rozhodnutí správné (stěhování, cestování, vztahy, atd.), či jak porozumět některým lidem (především ve složitějších příbuzenských vztazích) - a sny mi mnohé objasnily.

Sama za sebe mohu říci, že schopnosti snění patří můj nekonečný dík. Sny můžeme buď přehlížet, nebo se jich chopit a snažit se jim porozumět. Já jsem si zvolila druhou cestu a jsem za ni nesmírně vděčná.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!