Rytíř, smrt a ďábel

15.11.2020

Seděl jsem se skupinou spolužáků v jakési učebně. Znenadání jsme z chodby zaslechli nezvyklý hluk, který nás vyděsil. V hale stál člověk v kostýmu Rytíře s brněním a mečem. Spolužáky ovládla hrůza. Moc jsem nechápal, oč běží a spíš z reakce ochromených kolegů jsem vytušil, že jde o život. K postavě Rytíře se přidala dívčí postava s černou maskou Smrti. Byla to nějaká studentská tradice. Z kruhu spolužáků se měl vybrat jeden, který by byl obětován za ostatní. Seděli jsme mezi dveřmi a báli se, na koho padne los. S blížícím se koncem časového limitu někteří začali ostatním vysvětlovat, proč oni to být nemohou. Jejich argumenty byly trapné a nemohly zakrýt strach a snahu zachránit se na úkor ostatních. Seděl jsem úplně vzadu a najednou mi bylo jasné, jak to dopadne. Jeden spolužák se na mě otočil a s rozpaky mi sdělil rozhodnutí většiny. Snažil se to říci v náznacích, a tak se ozval jiný a rádoby žertovnou formou mi oznámil, že jsem byl určen za masku Smrti. Všem ostatním se viditelně ulevilo.

Smrt se protáhla až ke mně, sedla si vedle mě a sundala si černou masku. Odhalila se velmi krásná dívka. Její tvář byla identická s její maskou, měla výrazný orlí nos. Zeptala se mě, proč se vůbec nebráním. Řekl jsem jí, že si nedovedu představit, že bych poté, co jsem s velkým znechucením pozoroval pravou podstatu lidí, které jsem dosud považoval za své přátele, mohl zůstat v jejich blízkosti nebo pod jejich vlivem. Chápala to velmi dobře. Vzala černou tužku a začala mi pomalu barvit horní špičáky. Když byla s přípravou hotova, vytáhla ocelový nástroj zakončený háčkem a přiložila ho ke korunce zubu. Začalo mi docházet, že možná nebudu popraven, ale pouze znetvořen. Podivil jsem se nad tím, že mě ani neumrtví a požádal jsem ji, abychom šli stranou. Nechtěl jsem, aby zákrok probíhal před zraky jidášů. 

(muž, 37 let, 2000)   

VÝKLAD SNU:

Na začátku snu se ocitáte ve školním prostředí. Učebna představuje učební proces; to, co jste se naučil - nikoli lekce, ale vzájemné vztahy, soupeřivost, vztah k autoritám, pocity zahanbenosti, preference vůči ostatním, atd. Může to také poukazovat na Vaše zvyky, chování nebo pocity, spojené s reagováním, především vztahy, atd.

V rámci tohoto "učebního procesu" (týkajícího se hlavně vztahů) uslyšíte děsivé zvuky - jde o jakési přímé varování. Poté se setkáte s postavou hrůzostrašného "rytíře". Sám máte spíše laxní pocity, nechápete situaci, ale zjistíte podle reakcí druhých, že jde o život. Postava rytíře symbolizuje pozitivní vlastnosti, jako jsou oddanost, poctivost, statečnost, překonání lenosti a ignorance, atd.

K této postavě se ještě přidala postava "Smrti". Jde pravděpodobně o archetyp Smrti - nepředstavuje ani tak fyzickou smrt, jako spíše vlastní koncepce a dojmy ze smrti, získané na základě kultury, nakumulované obrazy smrti v nás. Je to však také symbol osamění, ztráty síly a identity, což s sebou nese pocity strachu. Smrt je ale především spojená s procesem znovuzrození/transformace, tedy vnitřní, osobní proměny člověka. (V tarotu Smrt představuje mj. přípravu na něco jiného, uzavření minulosti, odvržení starých názorů a přesvědčení, které jsme přejali od druhých - v dětství, od rodičů, atd. - a potřebu strhnout "masku" a začít rozvíjet svou skutečnou osobnost.)

Někdo má být "obětován", a tím člověkem se stáváte Vy sám. Obětování - tzn.vzdát se něčeho v sobě, obětovat něco pro své vlastní účely, je to jakýsi bod změny, nechat v sobě něco "zemřít". Znamená to, že Vy sám jste donucen něco v sobě obětovat, abyste se mohl "změnit". Vy jste byl vybrán za "masku Smrti" - to opět souvisí s tím, že máte projít nějakou vnitřní osobní transformací, začít rozvíjet svou osobnost, překonat negativní vlastnosti (ignoranci, laxnost, lhostejnost, atd.)

Ostatní studenti zakrývají strach a snaží se ospravedlňovat, skrývat na úkor ostatních - to je zřejmě poukaz na vztahy mezi lidmi (studenty ve škole), jak jste je poznal, s čím jste se vyrovnával v životě (i ve školním prostředí).

Zajímavé je, že za maskou Smrti se skrývá krásná dívka. To pravděpodobně poukazuje na to, že přijetím a akceptováním smrti se život ukáže ve své kráse, neboť odpadne strach. (Zároveň to může symbolizovat, že překonáním negativních vlastností v sobě, transformací, rozvíjením své skutečné osobnosti, dochází k rozvinutí toho krásného v sobě, ve svém nitru.)

Dochází k Vaší proměně - tedy k znetvoření (špičáků) - tedy k jakési "negativní" (ďábelské) proměně. Tato proměna zřejmě poukazuje na Váš vnitřní zápas, související s archetypem Ďábla. Ten představuje vnitřní zápas s Vašimi vnitřními nutkáními, sílu negace, která Vás stahuje dolů, pryč od možnosti osobního štěstí a transformace. Všichni v sobě máme vrozenou potřebu osobního růstu, ale ďábel představuje všechny ty síly v nás i mimo nás, které bojují proti této síle pozitivního života a změny. Je to něco jako ohromný odpor setkat se s tím, co by v nás vedlo k uzdravení. Takže ďábel představuje všechny zvyky, které se "zrodily" z bolesti našeho dětství, atd. Tato Vaše proměna představuje odpor, který cítíte ke změně osobnosti, protože by to znamenalo prozkoumávat to neznámé v sobě. Tato "negativní proměna" je tedy obrazem Vašeho vlastního odporu ke změně, harmonii, celistvosti... (V tarotu je Ďábel symbolem pro slabou vůli, temné stránky v sobě, závislosti, např. nespolehlivost, lži, utkvělé představy a myšlenky, atd.)

Váš sen je skutečně velmi hluboký, archetypální, souvisí s "kolektivním nevědomím" lidstva. Trojice postav "rytíř, smrt a ďábel" se vyskytovala už ve středověku - v různých zpodobeních, alegoriích - kde představovala jakousi alegorii křesťanské spásy. (Např. slavná mědirytina Albrechta Dürera se stejným názvem - "Rytíř, smrt a ďábel" z let 1513-1514, viz foto.) Ozbrojený rytíř není znepokojen Smrtí, ani Ďáblem, ale cílem jeho cesty, která je plná utrpení a nástrah, je hrad na kopci, tedy dosažení celistvosti prostřednictvím rozvíjení svých kladných stránek, oddanosti, poctivosti, statečnosti, atd.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!