Ozbrojenci, mrakodrap, archetyp Stínu

16.11.2020

Sleduji dívku s malým bratrem pronásledovanou v mrakodrapu ozbrojenými muži v civilu. Naoko mužům pomáhám, ale ve skutečnosti chci zachránit děti a jejich opatrovníky. Děti prchají do horních pater, u východu v hale zůstala hlídka. Zvoní mi mobil, někdo z pronásledovaných mi v něm šeptem sděluje, že se chtějí ukrýt v nejvyšším podlaží. Varuji je, ať to nedělají, pronásledovatelů je málo, ale poslední patro hlídají. Hlas mě prosí, ať zkontaktuji majitele budovy. Odebírám se k recepčnímu a žádám jej o telefonní číslo majitele domu. Podává mi vizitku a pravou rukou na ni dopisuje číslo, zatímco vyřizuje nějaký telefonát.

Přicházejí ke mně pronásledovatelé, objevili, kam se děti ukryly. Únosci mě žádají, abych k nim do uzamčené místnosti pronikl a pak jim je vydal. Dostal jsem se dovnitř. Děsně to tam páchlo chlórem z nějakého poškozeného zařízení. Rychle otvírám malé okénko uzavřené na obrtlík, aby se tam dalo dýchat a předávám jim vizitku majitele domu. Dívka okamžitě volá a snaží se vysvětlit situaci. Majitelem domu je starší žena, najednou je mezi námi. Ukazuje nám jakýsi odposlech s anténou a tvrdí, že už od dopoledne odečítala ze sms zpráv dialog mezi únosci a pronásledovanými, ale domnívala se, že jde o nějakou hru. Dohadování trvá už dlouho, dívka zjišťuje, že odposlech není zapojen, žena fabuluje. Zjišťuje, že žena má na sobě erární plášť s inventárním číslem. Abych měl jistotu, že se jedná o podvodnici, chci znát název druhého domu, který vlastní majitel tohoto mrakodrapu (informace od recepčního). Žena neví, takže ji svazujeme a já jdu hledat únik z pasti.

Objevuji výklenek a za ním schody dolů. Na stěně zahlédnu stín mizející za rohem. Jdu za ním, ale stín stále uniká. O patro níž schodiště končí, je zazděné. U zdi stojí mladší muž v bílém ušmudlaném plášti, vypadá vyhasle a dezorientovaně. Je tu už dlouho, nenašel východ a zešílel.

(muž, 58 let,  7/4/2020)

VÝKLAD:

Celý sen probíhá v mrakodrapu, který symbolizuje jednak to, co jste si vytvořil ve svém vnějším životě (např. vnějšíúspěchy), ale také to, co jste si "vystavěl" ve svém nitru. Je to tedy Váš vnitřní svět, vaše vnitřní postoje (obranné tendence, izolovanost, snaha dosáhnout uznání, může to být i Vaše vnitřní agrese vůči společnosti, lidem, atd.). V každém případě jsou zde obsaženy prvky obrany a izolovanosti.

Tématem celého snu je "záchrana dětí" před "pronásledovateli". Co však představují děti a co pronásledovatelé? Nejprve se podívejme na to, co představují ve Vašem nitru děti. Děti jsou obrazem ne-ega, představují Vaše psychické schopnosti, nadání, možnosti, znamenají hodně energie, představují Vás další růst a vývoj. Proto ve snu pociťujete tak nutnou potřebu děti "zachránit", protože ony představují Váš další růst v životě. Pokud by se Vám to nepodařilo, ztratily by se tyto možnosti dalšího Vašeho růstu, nikam dál byste se v životě nemohl dostat, jakoby Váš další růst byl poté zastaven, ztratil byste ze zřetele své nové vnitřní, rodící se možnosti.

Před čím ale máte ty "děti" (tj. svůj vlastní růst a vývoj) vlastně zachránit? Pronásledovatelé, ozbrojenci jsou součástí Vás samého, kterou však v sobě neznáte; jsou to části Vás samého, s nimiž nejste v harmonii, obvykle představují zážitky z minulosti nebo dávné trauma, většinou zranění z dětství, kterým se (kvůli strachu) vyhýbáte. Mohou to také být prastaré instinkty, které se staly součástí Vašeho "stinného" Já. Jste to tedy Vy sám. Celkově to znamená, že tato "stinná část" Vás samého (ať už je to cokoli) znemožňuje další "růst" a vývoj v životě.

Sledujete děti, chcete je zachránit - tzn. že máte v životě velkou snahu se nějak posunout dál, dále se rozvíjet, atd. - ale zároveň jste si ve svém nitru vytvořil silné obranné postoje, pocity izolovanosti, je tam vaše vnitřní agrese, "naoko" napomáháte těmto stinným stránkám v sobě - ale přesto v hloubi duše, "ve skutečnosti", chcete tato vnitřní omezení (stinné stránky) v sobě překonat. To, že "naoko" pomáháte "stinným aspektům" v sobě se však v sobě vyhýbáte konfrontaci těmto aspektům, ale tím však "naoko" stále podporujete svou vnitřní agresi. Není to však dobrá strategie, protože člověk nikdy nemůže uniknout sám sobě.

Děti (růst, vývoj, energie) prchají do horních pater - tzn. uchýlení se do prostoru pro duchovní oblast, nebo také únik před realitou. "Stinné vnitřní aspekty" jsou tak silné, že "růst/vývoj" se skrývá před realitou, ocitá se v "nejvyšším patře" - tedy na úrovni duchovního vývoje. To by naznačovalo, že Váš "růst/vývoj" je stále možný, ale je třeba se začít věnovat duchovnímu rozvoji, sebepoznávání, práci na sobě. Bez toho není další pokrok možný.

Dostáváte informaci i o tomto "úkrytu" v duchovní sféře, ale stále projevujete snahu svůj "vývoj a růst" zachránit. Dále postupujete tak, že máte "zkontaktovat majitele" - tedy zkontaktovat v sobě nějakou vyšší "instanci" (majitele) v sobě, ve svém nitru. Máte telefonovat - tj. Vaše přání komunikovat, vaše snaha zkontaktovat "vyšší" aspekt v sobě, máte snahu stát se uvědomělým, chcete si více uvědomovat svůj obrovský potenciál mysli/vědomí.

Dále sen pokračuje tak, že se s vámi spojí Vaše "stinné stránky" - zkontaktují Vás pronásledovatelé - a Vy se dostáváte přímo k nim. Děsně to tam páchlo chlórem: to znamená, že v prostoru, kde jsou Vaše stinné aspekty, je jed. Jde o varování, že můžete do sebe (v nitru) pojímat něco, co Vás mentálně, emocionálně nebo fyzicky poškozuje. Může to být třeba ve formě slov, myšlenek nebo podstaty, obsahů, "pravd" ve Vašem nitru, atd. Je to varování, abyste se v sobě vyhýbal něčemu, co pro Vás není dobré - nějakým Vašim postojům, emocím, myšlenkám, která Vás poškozují. (Např. nenávist, žárlivost, atd. jsou hluboce jedovaté pro náš systém. Může se to vztahovat i na škodlivé potraviny, alkohol, atd., jakékoliv otravování těla.) Tady se de facto "stinné aspekty" prozradily, ukázaly svou skutečnou podstatu. Naštěstí si tuto "vnitřní jedovatost" v sobě uvědomujete, otvíráte okno.

Tímto Vaším činem se dítě (růst) může trochu projevit a alespoň něco udělat, komunikovat... (dívka okamžitě volá).

Majitelka domu je něco jako "vyšší" instance Vašeho nitra. Je to starší žena (nemohla by být také nějakým obrazem Vaší matky???? - //tohle nevím, proč je majitelkou "starší žena"// - Může poukazovat na nějaká vnitřní zranění z dětství????)

Vaše vnitřní možnosti růstu (dívka) zjistí, že tato žena je "podvodnice" - to znamená Vaši nepoctivost k sobě samému. Upozorňuje Vás to na to, že nežijete podle svých skutečných pocitů. Zřejmě máte v životě pocity o tom, že Vás někdo oklamává, podvádí, zrazuje, nebo že je Vaše důvěra nějakým způsobem zneužívána. Jsou to Vaše pocity nedůvěry, podezřívání druhých, atd. (Opět - nepramení tohle třeba z dětství?? Nedůvěra rodičů, atd.?? Možná i v raném dětství??)

Je zajímavé, že když jste "odhalil" podvod (Vaše klamné negativní emoce, atd.), tak s tím nakládáte podle zásluh - "svazujete" podvodnici, tzn. svazujete v sobě tyto vnitřní negativní stránky... a chcete se dostat z této vnitřní "pasti" (tj. pasti Vašich vnitřních negací, stinných stránek v sobě, atd.). Toužíte tedy po dalším svém rozvoji, vývoji, chcete se zbavit těchto negací v sobě, začínáte si je více uvědomovat.

Po tomto rozhodném kroku ("svázání negací", chtít uniknout z vlastní vnitřní pasti) nacházíte schody dolů. To je velmi důležitý moment ve snu. Únik z pasti (svých vlastních omezení, negací, atd.) totiž spočívá v tom, že půjdete v sobě hlouběji ve svém nitru, k hlubšímu zdroji těchto negací, odkud to pramení... jdete po schodech dolů. Schody symbolicky spojují jednotlivá "poschodí" Vaší osobnosti. Sestupováním hlouběji v sobě ukazujete skutečnou snahu jít více do sebe, a také to, že jste připraven čelit svým nejtemnějším obavám. Objevujete v sobě skrytý prostor - to je skrytý prostor v mysli...

A zahlédnete stín, který Vám však stále uniká. Jedná se o archetyp Stínu: tj. postava, s níž se setkáme v určité životní fázi. Má v sobě všechny Vaše potlačované aspekty (co jste vykonal či rozvinul v minulosti), a které musí být transformovány, a musí jim být umožněno, aby plně vyrostly. Stín je jakákoliv část ve Vás, kterou v sobě odmítáme a neumožňujete ji dostatečné vyjádření v životě. (V praxi to znamená, že nemáte rád nějaké aspekty své povahy, nejste schopen je v sobě rozpoznat, ale místo toho je vidíte u ostatních a kritizujete za to ostatní lidi kolem sebe... Když si uvědomíte, co nesnášíte u ostatních, tak to je zhruba obrázek toho, co v sobě potlačujete.)

Tento Stín v nás neustále roste, rozvíjí se v nás, ale má život pod povrchem, v temnotě, stejně jako sociálně neakceptovatelná organizace, kriminální aktivita nebo jedinec (i ti ozbrojenci, pronásledovatelé jsou součástí tohoto Stínu). Setkání se Stínem ve snu je setkání s Vaší vlastní realitou v sobě, což Vám umožňuje podívat se na svět realisticky. Stín je mimo dosah naší psýché, ale drží v sobě velký "poklad" skrze spojení s naším nevědomým potenciálem. Ve skutečnosti hodně naší energie je součástí našich "negativních stránek". Když se člověk setká se svým Stínem nebo svými strachy, dostává hodně energie.

Poté schodiště končí - takže vidíte, že jste se dostal na "úplné dno", dále už cesta "nevede". Je tedy nutné setkávat se přímo se "stínovými" aspekty v sobě, vypořádat se s nimi v sobě, čelit svým strachům... dále mimo to cesta nevede. (Setkávání se Stínem a odkrývání možností, které jsou nevyjádřené, je náš celoživotní úkol. Bez toho se nikdy nestaneme zralými osobnostmi. Tyto věci temnoty musíme uznat za své. Jung řekl, že kdybychom se mohli plně setkat se svým Stínem, byli bychom imunní k jakýmkoliv morálním nebo verbálním "narážkám".)

Úplně dole (v niterném prostoru) naleznete šíleného muže. Proč zešílel? Nenalezl východ z "pasti" - tedy nenalezl způsob, jak se vymanit z pasti svých vlastních negací, temných stránek a Stínu. Je to zřejmě jakési varování... jak může dopadnout člověk, který se nevypořádává se svými stíny, je "vyhaslý, dezorientovaný", "zešílí", a tento proces trval dlouho. Šílenství většinou znamená strach z nevědomí, nebo hledání své pravé identity. Tento šílený muž představuje částečné vyjádření Vašich (ohrožujících) pocitů, které by mohly být duševně zdravé, normální, kdybyste jim umožnil, aby se ve Vás projevily. To, že jste se setkal s touto šílenou osobou, zřejmě znamená setkání s těmi částmi v sobě, které nebyly integrovány do vašeho života, do Vaší současné situace. Je však ještě možná jejich obnova. 

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!