Zbraň

02.04.2021

ZBRAŇ

- Připomínka toho, že je třeba se rozhodnout. Když ve snu vidíme či vlastníme a používáme zbraň, jde většinou o psychické rozhodnutí.

- Představuje určité množství síly, kterou máme k dispozici (vědomě), můžeme střílet dle vlastní vůle (jakoby prodloužení našeho ega).

- Též může jít o sexuální symboliku, symbol pohlavních orgánů (především tehdy, když jde revolver, pistoli, kopí, dýku). Tento význam je však spíše druhořadý.  

STŘELY: Mohou to být myšlenky, které mají racionální podobu.

 

Zdroj: E. Aeppli

Foto: Pexels