MĚSTO, BUDOVY

Hřbitov s mnoha hroby existuje i v nitru. V těch hrobech jsou naše nenaplněné naděje, všechno to, s čím jsme se museli rozloučit, s čím se již nikdy neshledáme.