TVARY, ČÍSLA

Číslo 9

06.07.2020

- Představuje absolutní hodnotu věcí, je symbolem celistvosti lidského bytí. Symbolizuje dokončení nějakého procesu či cyklu (nebo stádia růstu) a začátek něčeho nového (neboť čísla končí sérií devítek a poté začínají znovu; těhotenství trvá 9 měsíců). Znamená tvořivý proces.

Číslo 10

06.07.2020

- Ve snech se vyskytuje zřídka, většinou souvisí s ukončením (plánu, cíle, atd.) a novým začátkem na vyšší úrovni. Jde o čerstvý začátek - jako kdyby od úplného počátku, od nuly - ale na základě předchozích zkušeností, karmy.

Číslo 11

06.07.2020

- Ve snech se vyskytuje zřídka, většinou představuje aktivitu na poslední chvíli, poslední zoufalé snahy něčeho docílit; může představovat někoho, kdo čelí zkouškám, z nichž vyjde vítězně, se získanými znalostmi.

Číslo 12

06.07.2020

- Znamená především dovršení, dokončení něčeho v životě. Často reprezentuje celistvost, spojení různorodých kvalit, dokonce i těch protichůdných a konfliktních, takže společně tvoří rovnováhu. Může též představovat 12 tradičních aspektů lidské osobnosti.

Číslo 13

06.07.2020

- Obecně znamená odklon od dokonalosti, zničení, ukončení.

Číslo 14

06.07.2020

- Poukazuje především na harmonii, pravou míru věcí, skromnost a vyrovnanost.

Číslo 15

06.07.2020

- Poukazuje především na naše temné stránky, závislosti, slabou vůli, pokušení, citové vydírání.

Číslo 16

06.07.2020

- Jak uvádí C. G. Jung, číslo 16 hraje obzvláště důležitou roli v procesu individuace (neboť se skládá ze čtyř čtyřek).

Číslo 17

06.07.2020

- Poukazuje především na dobré vyhlídky, zdárný průběh, potěšitelnou budoucnost.

Číslo 18

06.07.2020

- Většinou signalizuje iracionální strach, nejistotu, zlé předtuchy, ale také může poukazovat na romantické snění a iluze.