KRAJINA, PŘÍRODA

- Obvykle naznačuje vaše pocity, že jste do něčeho zabředli, uvázli na mrtvém bodě, jste v něčem zablokovaní, zbrždění; jste v "emocionální bažině", na nejisté půdě. Možná jste uvízli v nějaké situaci či postoji/pocitech, které vás brzdí nebo dokonce ohrožují vaši duševní pohodu. Vaše pocity podkopávají vaše sebevědomí, v době snu se zřejmě cítíte...

Les, lesík

10.08.2022

- Symbolizuje magický svět našeho nevědomí, které může být plné podivných sil, prastarých stvoření a zázračných lidí; jsou to přírodní síly. Zde jsme ve spojení se svým nevědomím, se silami a moudrostí života, s instinkty, city a přirozenými pocity. Jsme přirození, vstupujeme do přirozeného stavu, nikoli naprogramovaného civilizovaného stavu.

- Poukazuje na to, že z nevědomí se vynořila nějaká nutkání, instinktivní pohnutky a pocity (mohou být negativní nebo pozitivní) - např. negativní instinktivní pohnutky, jako chamtivost, lakota, nenasytnost, strach, atd. Také znamená naše přirozené potřeby.

Údolí

07.08.2022

- Symbolizuje náš každodenní život se vší svou bohatostí a nádherou.

Poušť

06.08.2022

- Může být symbolem pro nevědomí.

Pole

05.08.2022

- Především symbolizuje naše instinkty, city, naše přirozené tendence a sklony. Často se objevuje v souvislosti se ZVÍŘATY, což naznačuje kontakt s tím, co je v nás přirozené.

- Hlína/země je symbolem pro "matku zemi", "půdu", základní životní procesy, z nichž vychází naše existence, genetický materiál a historii, z níž jsme vzešli, veškerou minulost (tj. kultura, jazyk, atd.), výživu, symbolické "živiny" našeho růstu, vývoje a existence. (Sen tak může naznačovat něco o našem původu, kulturním dědictví, historii, genech,...

- Obecně symbolizuje věci, které vyrostly či se vyvíjely v minulosti v našem životě a nyní jsou pro nás užitečné k tomu, co v životě dále vytváříme.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!