Některé sny ukrývají důležité informace, které nám mohou pomoci pochopit naši osobní/životní situaci. Skrze sny k nám promlouvá naše nitro a často nám předává důležitá sdělení: o nás samých, našich nejbližších, zdravotních problémech, skutečném stavu naší psychiky, nevyřešených problémech, skrytých trápeních, budoucnosti, a dalších věcech. 

"Jediný sen je silnější, než tisíce skutečností."                       - J. R. R. Tolkien

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se... S výklady snů je neodmyslitelně spjat osobní rozvoj, proto zde naleznete i nejrůznější články, týkající se sebepoznání. 

Sny jsou úžasný dar, který máme. Přispívají k našemu sebepoznání a odkrývání pravdy. Je škoda tato poselství nevyslechnout a propásnout šanci vidět hlubší realitu. 

Za jakýkoliv finanční příspěvek na chod webu předem děkuji. Číslo účtu je: 670100-2213324796/6210. 


Nejnovější články:

Má vyšší věk, je sešlý, většinou má bílý plnovous. Vyzařuje z něj důstojnost, přirozená autorita, velké životní zkušenosti, trpělivost, laskavost. Je důvěryhodný, vševědoucí, vždy stojí morálně na vyšší úrovni. Může mít čarodějnické schopnosti, ukazující na mimolidskou povahu. Archetyp "moudrého starce" může mít různé podoby:

cukrovka znamená, že lidé touží po tom, co by bylo, kdyby... Mají také ohromnou potřebu ovládat druhé. Zároveň však tito lidé trpí nesmírným smutkem a zatvrzelostí, což však často maskují smíchem a veselostí.

Obezita

05.01.2021

Obezita je projevem strachu a velké potřeby ochrany, např. před ublížením, podceňováním, kritikou, zneužitím a urážkami, sexuálními vztahy, před strachem ze života, atd. Představuje také útěk před city, nejistotu a zavrhování sebe samé. Je formou hledání seberealizace a naplnění.

znamená, že člověk zažívá pocit marnosti a viny. Má pocit, že je neschopný, a tak zavrhuje sebe samého, a většinou vše vzdává. Často "hodí flintu do žita" a nevyužije daných možností, které se nabízejí. Nevěří si.

játra jako taková jsou "sídlem" zloby, vzteku a primitivních emocí. POTÍŽE S JÁTRY znamenají, že postižený člověk si ve svém životě neustále stěžuje a nadává. Také zažívá pocit, že je špatný. Ustavičnou kritikou však takový člověk obelhává především sám sebe.

mají souvislost s kritikou, zklamáním, neúspěchem a hanbou. Člověk s těmito potížemi reaguje na úrovni malého dítěte. Onemocněním ledvin trpí většinou člověk, který reaguje jako malé dítě, které si myslí, že "nic neumí pořádně" a "za nic nestojí". Takový člověk zažívá ve svém životě často neúspěch a ztráty.

většinou vznikají v důsledku konfliktních partnerských vztahů. Často nás rozčiluje něco, co souvisí s naším ženstvím nebo mužstvím, máme vztek na svého partnera. Ženy mívají tyto problémy častěji než muži, neboť mívají sklon tajit své trápení.

souvisí s růstovými potížemi, vírou v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy. V blízkém okolí dětí se dospělí chovají "nedospělým" a nezralým způsobem.

Rakovina

22.12.2020

je nemoc, způsobená dlouhodobě potlačovaným a silným odporem, který nakonec doslova "užírá" tělo. Určitý zážitek nebo zkušenost v dětství, na které nelze zapomenout, podlomily naši důvěru. Člověk pak žije s pocitem viny. Také je těžší navazovat a udržovat dlouhodobější smyslupné vztahy. Pocity beznaděje, bezmoci a opuštění ovlivňují myšlení; je...


Spřátelené weby:

www.anglictinajasne.cz (kurz angličtiny online)

www.budvobraze.net (zpravodajství, zdraví, léčení, zdravá strava, minikurz angličtiny zdarma) 

www.tonerpartner.cz (náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner)