Džiddú KRIŠNAMÚRTI

Strach je jedním z největších životních problémů. Mysl, která je strachem spoutána, žije v konfliktech a zmatku, je násilná a pokřivená a neodvažuje se uhnout ze svého způsobu myšlení - což je příčinou pokrytectví. Když se nevymaníte ze strachu, můžete sice šplhat po nejvyšších horách a uctívat různé bohy, ale přesto budete žít v temnotě.

Vezměte si nyní svůj osobní strach, podívejte se na něj a sledujte své reakce. Dokázali byste se na tento strach dívat, aniž byste ho potlačovali, ospravedlňovali nebo odsuzovali? Uměli byste se podívat například na smrt a vyslovit přitom slovo "smrt" beze strachu, že zemřete? Slovo "smrt" s sebou nese určitý obraz a s ním spojený "záchvěv". Nyní...

Uměli byste pozorovat strach bez úsudků, posuzování a vměšování vědomostí, které jste o strachu získali? Pokud se vám to podaří, tak se díváte bez vměšování minulosti. Pozorovat lze jen tehdy, když je mysl tichá. Naslouchat dokážete jen tehdy, když mlčíte a nevedete vnitřní rozhovor. Uměli byste se tímto způsobem podívat na strach? Znamenalo by to,...

Nejdříve se zeptejte sami sebe, zda opravdu chcete svobodu. Zajímá vás naprostá svoboda, anebo jen vysvobození z nepohodlných a nepříjemných okolností?

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!